Barbora Magočová - články a profil autora

Autor Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových vzťahov.

Príspevok na kúpu auta: Kto ho získa v roku 2023?

Článok | Barbora Magočová | 30. 3. 2023

+3

Máte vy alebo váš blízky zdravotné problémy, ktoré znemožňujú cestovanie hromadnými dopravnými prostriedkami? Ak z uvedených dôvodov potrebujete auto, je tu šanca, že vám naň prispeje štát. Čo treba splniť, aby ste kúpnu cenu vozidla nemuseli platiť celú z vlastného vrecka? A čo ak by ste si miesto kúpy nového auta radšej prispôsobili vašim potrebám vozidlo, ktoré už máte?

Potrebujete sa zbaviť dlhov? Toto sú 2 miesta, kde vám pomôžu - a to aj zadarmo!

Článok | Barbora Magočová | 27. 3. 2023

+5

Žijete od výplaty k výplate a schránku máte plnú upomienok od veriteľov či exekútora? Ak sú vaším problémom záväzky, ponúkajú zákony viaceré možnosti riešenia. Na koho sa obrátiť, ak sa sami v paragrafoch nevyznáte a na advokáta nemáte peniaze? Na výber máte z dvoch možností – na jednom mieste poradia zadarmo, na druhom vás usmernia za symbolickú cenu.

Havarovali ste? Kedy od vás poisťovňa môže vymáhať preplatenie škody?

Článok | Barbora Magočová | 23. 3. 2023

+4

Povinné zmluvné poistenie uľahčuje život poškodeným aj vinníkom dopravných nehôd. Ani PZP však nevylučuje, že čiastku zodpovedajúcu spôsobenej škode nakoniec budete musieť celú hradiť z vlastného vrecka. Kedy od vás môže poisťovňa požadovať náhradu poistného plnenia? Treba pri väčších škodách volať políciu, aby ste sa s poisťovňou nedostali do problémov?

Tajná nahrávka zamestnávateľa či obchodného partnera: Dá sa použiť pred súdom?

Článok | Barbora Magočová | 20. 3. 2023

+2

Ste obeťou šikany, dostali ste neoprávnenú výpoveď alebo vás podrazil zákazník či dodávateľ? Technické vymoženosti dnešnej doby priam zvádzajú k tomu, aby ste pravdu dokázali zvukovým záznamom či videom. Môžete však v súdnom spore proti zamestnávateľovi alebo proti obchodnému partnerovi použiť nahrávku, ktorú ste vyhotovili bez vedomia či súhlasu nahrávaného?

Nové poplatky za dedičské konanie: Koľko zaplatíte v roku 2023?

Článok | Barbora Magočová | 16. 3. 2023

+4

Dedenie sa bez účasti notára nezaobíde. Jeho odmena za výkon funkcie súdneho komisára v dedičskom konaní však nie je jediným plnením, ktoré vám profit zo získaného dedičstva zníži. Ktoré úkony notára či súdu súvisiace s dedičským konaním sú vlastne spoplatnené? A koľko vás vysporiadanie dedičstva môže stáť?

4 situácie, v ktorých vám RAPEX a RASFF ušetria zdravie aj peňaženku

Článok | Barbora Magočová | 13. 3. 2023

+2

Sledovanie systémov Safety Gate/RAPEX, RASFF či upozornení orgánov dohľadu na nebezpečné výrobky už dnes vďaka internetu nie je vôbec ťažké. Lepší prehľad o rizikách dostupného tovaru vás môže uchrániť od mnohých nepríjemností. Odradí vás aj od neuvážených nákupov rôznych zbytočností - najmä ak si uvedomíte, že mnoho nedostatkov odhalí len kontrola, ktorá ani zďaleka nepreveruje všetok ponúkaný sortiment.

Tvrdšie exekúcie pre neplatičov výživného: Čo ich čaká od apríla?

Článok | Barbora Magočová | 10. 3. 2023

0

Dňa 1. 4. 2023 nadobúda účinnosť novela Exekučného poriadku, ktorá má (okrem iného) umožniť aj efektívnejšie vymáhanie dlžného výživného. Exekútori budú mať k dispozícii súbor tzv. donucovacích opatrení. Tieto môžu zasiahnuť aj dlžníkov, ktorých by sa tradičné spôsoby vykonania exekúcie nedotkli. O čo pôjde?

Kedy vás môže zamestnávateľ vyhodiť, ak má pocit, že nepracujete dostatočne?

Článok | Barbora Magočová | 8. 3. 2023

+2

Výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh môžete dostať, aj keď dodržujete pracovnú dobu a nepatríte k „flákačom“. Má to ale svoje pravidlá. Čo všetko musí zamestnávateľ splniť, keď vás chce vyhodiť, lebo nepodávate kvalitný či dosť rýchly výkon? Môžete výpoveď odvrátiť?

Fond prevádzky, údržby a opráv: Čo by o ňom mal vedieť každý vlastník bytu?

Článok | Barbora Magočová | 3. 3. 2023

+9

Ak vlastníte byt či nebytový priestor v bytovom dome, ovplyvňujú obsah vášho účtu či peňaženky aj úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv. Ako sa určuje výška platieb, ktoré do fondu platíte? Do akej miery môžete rozhodovať o prostriedkoch v tomto fonde a aké informácie o ňom môžete od kompetentných žiadať?

Ak vás poisťovňa po nehode neodškodní správne, bude vám musieť priplatiť

Článok | Barbora Magočová | 27. 2. 2023

+3

Povinné zmluvné poistenie by malo byť pre poškodených garanciou, že im škoda spôsobená dopravnou nehodou bude riadne nahradená. Nejde len o materiálne ujmy – pri nehodách často dochádza aj k najrôznejším poškodeniam zdravia. Čo ak poisťovňa plnenie nevyplatí, hoci na to máte právo? Ústavný súd dal odpoveď, odkedy od nej možno žiadať aj úroky z omeškania.

6 vecí, ktoré môžu (aj) pre vás urobiť združenia na ochranu spotrebiteľa

Článok | Barbora Magočová | 24. 2. 2023

+6

Práva spotrebiteľov sa každým rokom posilňujú. V sporoch s podnikateľmi už nemusia ťahať za kratší koniec. U slovenských zákazníkov však stále pretrváva slabé povedomie o možnostiach, ktoré právny poriadok ponúka. Ak na problém nestačíte sami, môže pomôcť niektoré zo spotrebiteľských združení. Kedy sa na ne môžete obrátiť?

Porušuje váš zamestnávateľ predpisy? Za jeho nahlásenie môžete získať odmenu

Článok | Barbora Magočová | 22. 2. 2023

+2

Máte informácie o nekalých činnostiach na vašom pracovisku? Ak na ne upozorníte úrady, môžete žiadať o poskytnutie zvláštnej ochrany. Okrem toho máte šancu získať zaujímavú finančnú čiastku. Whistleblowing nie je bonzovanie či udávanie – neslúži na prenasledovanie jednotlivcov, ale na ochranu verejných prostriedkov. Prečo by ste sa ho nemali báť a ako sa vám môže vyplatiť?

Ako sa líšia finančný agent a finančný poradca? Hradia škodu, ak poradili zle?

Článok | Barbora Magočová | 20. 2. 2023

+3

Premýšľate, ako sa postarať o peniaze, aby zbytočne neležali na účte? Alebo potrebujete vyriešiť inú záležitosť súvisiacu s financiami? Možno ste už v kontakte s konkrétnou osobou, ktorá vám v uvedenom smere radí. Ako zistíte, do akej miery sú jej rady odborné či nezávislé?

Dedenie po manželovi: Ako sa v dedičskom konaní zohľadní BSM?

Článok | Barbora Magočová | 16. 2. 2023

+2

Ak mal poručiteľ v čase smrti aj majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (tzv. BSM), vyžaduje sa pred rozhodnutím o dedičstve ešte jeho vysporiadanie. Aké sú spôsoby vysporiadania BSM v dedičskom konaní? Aké postavenie má pri dedení pozostalý manžel? Existuje aj prípad, kedy je z dedenia vylúčený?

5 vecí, ktoré zdravotne postihnutých pripravujú o peniaze. Pozor na tieto prípady

Článok | Barbora Magočová | 14. 2. 2023

+4

Ak trpíte zdravotným znevýhodnením vy alebo váš blízky, oplatí sa vám sledovať činnosť komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Jeho úrad pravidelne poukazuje na porušenia práv indisponovaných osôb, a to aj pri vybavovaní rôznych kompenzácií či dávok. Naposledy upozornil napríklad na ťažkosti onkologických pacientov. Odhaľuje systémové pochybenia a pomáha aj individuálne. Aké sú jeho možnosti?

Konateľ nechce spoločníkovi vydať doklady o s.r.o.: kedy má na to právo?

Článok | Barbora Magočová | 9. 2. 2023

+4

Vlastníte podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným a medzi vami a ďalšími spoločníkmi či konateľmi panujú nezhody? V takom prípade sa vám ľahko môže stať, že budete úplne odstavení od informácií o spoločnosti. Nemusíte sa dostať ani k účtovníctvu či k inej dokumentácii, ktorá je dôležitá pre rozhodovanie na valnom zhromaždení.

Vyberáte strednú či vysokú školu? Na koho sa obrátiť a čo zvážiť?

Článok | Barbora Magočová | 6. 2. 2023

+1

Škola by v ideálnom prípade mala človeka pripraviť na budúce povolanie. Mnohí absolventi však vo vyštudovanom odbore napokon nepracujú. Štúdium je v takom prípade mrhanie potenciálom a časom. Vhodný odbor sa ale nájde pre každého. Ako postupovať, aby zvolená škola študentovi umožnila čo najlepšie uplatnenie?

Nemáte škôlku alebo si chcete na materskej privyrobiť? Riešením sú detské skupiny

Článok | Barbora Magočová | 25. 1. 2023

+3

Skĺbenie rodinných a pracovných povinností je problematické najmä vtedy, keď máte malé deti. Dopyt po finančne dostupných materských školách výrazne prevyšuje ich ponuku. Škôlky majú navyše časovo obmedzenú prevádzku, ktorá sa s pracovnou dobou rodičov často nezlučuje.

Čo všetko vám môže zamestnávateľ kontrolovať aj bez vášho súhlasu?

Článok | Barbora Magočová | 23. 1. 2023

+6

Právo na súkromie máte aj na pracovisku. Existujú preto hranice, ktoré by zamestnávateľ voči vám nemal prekračovať. Kedy vás môže monitorovať kamerami? Smie čítať súkromné správy doručené na pracovný e-mail? Má právo vám kontrolovať tašku alebo dokonca realizovať vašu osobnú prehliadku?

Ochrana spotrebiteľských práv sa opäť posilní: V čom bude zvýhodnenie spočívať?

Článok | Barbora Magočová | 20. 1. 2023

+6

V roku 2023 by mal nadobudnúť účinnosť nový zákon o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. Vďaka tejto úprave spotrebitelia nebudú musieť uplatňovať niektoré svoje nároky len na vlastnú päsť. Ak protiprávne konanie obchodníka zasiahne viacerých z nich, pomôže im zjednať nápravu osobitný subjekt.

Rodinné podniky začnú fungovať od júla 2023: Ako sa budú líšiť od iných firiem?

Článok | Barbora Magočová | 17. 1. 2023 | 3 komentáre

+3

Dňa 1. 7. 2023 nadobudne účinnosť novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorá rodinným podnikom umožní získať osobitný status. Zákon bude rozlišovať evidované a registrované rodinné podniky; okrem toho zavádza aj definíciu rodinných fariem.

Neviete sa s „ex“ zhodnúť na záležitosti týkajúcej sa dieťaťa? Ako to riešiť?

Článok | Barbora Magočová | 11. 1. 2023

0

Zvládli ste rozvod, súd určil výživné a s bývalým partnerom máte už vyjasnené aj to, ako bude prebiehať styk s dieťaťom. Spory ohľadom spoločných potomkov sa však môžu rozhorieť znova. Z času na čas sa totiž vyskytne problém, na ktorý budete mať rozdielne rodičovské názory. Môže ísť o výber školy či zmenu priezviska; jablkom sváru býva aj otázka očkovania.

Potrebujete sa zbaviť s.r.o.? Ako na jej likvidáciu v roku 2023?

Článok | Barbora Magočová | 10. 1. 2023

+3

Definitívne ukončenie podnikania prostredníctvom obchodnej spoločnosti je pomerne náročné – a to nielen z administratívneho, ale aj z finančného hľadiska. Urobte si s nami jasno v tom, čo všetko treba podniknúť, aby ste dosiahli výmaz spoločnosti z obchodného registra.

Aj dlhy sa predražujú: Ako vás ovplyvní zvýšenie sadzieb ECB, ak neplatíte včas?

Článok | Barbora Magočová | 5. 1. 2023 | 1 komentár

+9

Koncom decembra minulého roka došlo k ďalšiemu nárastu kľúčových úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky. ECB zároveň avizovala, že s ich zvyšovaním pravdepodobne nekončí. V nadchádzajúcom období ich plánuje rovnomerne navyšovať až dovtedy, kým sa hladina inflácie nevráti na prípustnú úroveň.

Výživné pre plnoleté deti v roku 2023: Kedy už netreba platiť?

Článok | Barbora Magočová | 30. 12. 2022

+3

Dokedy majú deti právo na to, aby ste ich finančne podporovali? Ide o otázku, ktorú si aktuálne v súvislosti so stúpajúcimi životnými nákladmi kladie nemálo rodičov. V minulosti dospelé deti skôr prispievali do rodinného rozpočtu, dnes z neho neraz ukrajujú viac než ich mladší súrodenci - a to najmä vtedy, keď sa rozhodnú pre štúdium na vysokej škole. Ako sa zohľadňuje, že popri štúdiu majú možnosť brigády? Odpovede nájdete v našom článku.

Úrazy na lyžiarskom svahu: Kto za ne zodpovedá a čo môže poškodený žiadať?

Článok | Barbora Magočová | 27. 12. 2022

+4

S vianočnými prázdninami sa každoročne rozbehne aj lyžiarska sezóna. Zimné športy sú obľúbenou rekreačnou aktivitou; spájajú sa však aj so zvýšeným rizikom úrazov a poranení. Aké pravidlá musíte na svahu striktne dodržiavať? A na čo sa pripraviť, ak sa vám stane v dôsledku kolízie na trati úraz alebo niekomu poškodenie na zdraví naopak spôsobíte vy?

7 noviniek v roku 2023: Aké zmeny nás čakajú v oblasti práva a financií?

Článok | Barbora Magočová | 21. 12. 2022

+2

Už len pár dní nás delí od nového kalendárneho roka. Aj v ňom nadobudne účinnosť viacero právnych predpisov, ktoré budú mať dopad na našu každodennú realitu. Väčší počet zmien opäť nastáva v oblasti pracovného práva a zamestnanosti. Niektoré novoty majú pomôcť podnikateľom aj motoristom, iné naopak negatívne zasiahnu peňaženky nás všetkých. Poďte sa s nami pozrieť, čo nám rok 2023 prinesie.

Kedy možno používať zábavnú pyrotechniku v roku 2023 + konkrétne pravidlá v 15 mestách SR

Článok | Barbora Magočová | 19. 12. 2022

+3

Vianočné sviatky, Silvester a Nový rok sú dni, v ktorých ľudia zvyknú zábavnú pyrotechniku používať najviac. V rôznych obciach a mestách sa však pravidlá pre jej používanie môžu líšiť; niekde dokonca platí úplný zákaz.

Kúpili ste tovar na splátky a chcete ho vrátiť? Ako odstúpiť od zmluvy o úvere?

Článok | Barbora Magočová | 15. 12. 2022

+2

Zobrali ste si kvôli vianočným sviatkom spotrebiteľský úver alebo ste rovno nakúpili na splátky a teraz to ľutujete? Stále ešte nemusí byť neskoro na to, aby ste sa z oboch zmlúv vyviazali. Za akých podmienok je možné od nich odstúpiť?

Na čo dať pozor pri vianočných tovaroch a čo robiť, ak ste kúpili nebezpečný výrobok?

Článok | Barbora Magočová | 12. 12. 2022

+2

Predvianočný čas je obdobím výpredajov a nadmerného utrácania peňazí. Intenzívne sa nakupuje výzdoba, hračky, svetelné reťaze ale aj iné druhy tovarov, ktorými chceme obdarovať svojich najbližších. Na čo by ste sa pri nákupe vianočného sortimentu mali zamerať z hľadiska bezpečnosti?

Stránka 1/11

Predchádzajúci

1

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky