Informácie k spracúvaniu osobných údajov

  1. Newsletter rozosiela spoločnosť NextPage media, s.r.o., a to jedenkrát denne okrem nedelí a sviatkov.
  2. Newsletter je obchodným oznámením, z ktorého zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu uvedeného v pätičke každej e-mailovej správy.
  3. Na účely zasielania newslettera spracúvame Vašu e-mailovú adresu do doby, než sa z rozosielania newslettera odhlásite, a to v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.
  4. Vo veci uplatnenia akéhokoľvek práva súvisiaceho so spracúvaním osobných údajov nás prosím kontaktujte na redakcia@peniaze.sk. Dozorným úradom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, www.dataprotection.gov.sk, na ktorý sa môžete taktiež obrátiť so svojimi podnetmi či sťažnosťou.