Čistá a hrubá mzda v roku 2023: Koľko vám príde na účet?

Marek Mittaš | rubrika: Článok | 26. 8. 2022 | 2 komentáre
Prvýkrát v histórii sa zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov dohodli na minimálnej mzde pre nasledujúci rok. Vďaka tomu nemusela byť určená percentom z priemernej mzdy spred dvoch rokov. V snahe podporiť slovenské domácnosti počas krízy došlo počas rokovaní k dohode, ktorej výsledkom je minimálna hrubá mzda 700 € na rok 2023. Čo to znamená z hľadiska odvodov, čistej mzdy alebo ceny práce z pohľadu zamestnávateľa?
Čistá a hrubá mzda v roku 2023: Koľko vám príde na účet?

Zdroj: Shutterstock

Hrubá minimálna mzda v roku 2023

V súvislosti s minimálnou mzdou sa často spomína jedno konkrétne číslo. Málokto si však uvedomí, že ide o hrubú mzdu za odpracovaný mesiac pri najnižšom stupni náročnosti. V Zákonníku práce sú určené rôzne minimálne mzdy, ktoré závisia od náročnosti, rozlišovania mesačnej a hodinovej mzdy či dĺžky pracovného týždňa. Minimálna mesačná mzda pre rok 2023 vyzerá nasledovne:

Stupeň náročnosti práce

Minimálna mesačná mzda

1.

700

2.

816

3.

932

4.

1048

5.

1164

6.

1280

Pri minimálnej hodinovej mzde je potrebné rozlišovať aj dĺžku pracovného týždňa:

Stupeň náročnosti práce

Minimálna hodinová mzda podľa dĺžky pracovného týždňa

40-hodinový

38,75-hodinový

37,5-hodinový

1.

4,023

4,153

4,291

2.

4,690

4,841

5,003

3.

5,356

5,520

5,713

4.

6,023

6,217

6,425

5.

6,690

6,906

7,136

6.

7,356

7,593

7,846

Čistá minimálna mzda v roku 2023

Keď poznáme sumu, ktorá je v Zákonníku práce stanovená ako hrubá minimálna mzda, vieme sa od nej odraziť pri výpočte čistého mesačného príjmu. Zamestnancovi sa od hrubej mzdy odpočítavajú dve hlavné položky – odvody do poisťovní a preddavok na daň zo závislej činnosti.

Odvody zamestnanca

Sumu, ktorú zamestnanec každý mesiac odvádza do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, určuje percento z hrubej mzdy. Keď teda zoberieme do úvahy hrubú mesačnú minimálnu mzdu pre 1. stupeň náročnosti práce, výška odvodov bude nasledovná:

 • zdravotné poistenie – 4 % v hodnote 28,00 €,
 • sociálne poistenie – 9,4 % v hodnote 65,80 €,
  • nemocenské poistenie – 1,4 % v hodnote 9,80 €,
  • dôchodkové starobné poistenie – 4 % v hodnote 28,00 €,
  • dôchodkové invalidné poistenie – 3 % v hodnote 21,00 €,
  • poistenie v nezamestnanosti – 1 % v hodnote 7,00 €.

Celková suma, ktorú zamestnanec s minimálnou mzdou zaplatí na odvodoch, je 93,80 €. Jediná výnimka nastáva pri zamestnancoch so zdravotným postihnutím. U nich sa v prípade výšky poistného na zdravotné poistenie aplikuje polovičná sadzba, teda 2 %. Táto výnimka zníži celkovú sumu odvodov na 79,80 €.

Preddavok na daň

Keď od hrubej mzdy odpočítame odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, získame základ dane, ktorý je rovný 700 - 93,80 = 606,20 €. Od základu dane si za bežných okolností môže zamestnanec s minimálnou mzdou odpočítať aj nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Táto suma prepočítaná na jeden mesiac sa rovná 410,24 €. Zo zvyšku sa následne vypočíta preddavok na daň, ktorý je zamestnávateľ povinný zraziť z príjmu.

Základ dane znížený o nezdaniteľnú časť je 606,20 - 410,24 = 195,96 €. Pri 19 % sadzbe daní z príjmov zo závislej činnosti dostávame výsledný preddavok vo výške 37,23 €.

Čistá minimálna mzda

Teraz už poznáme hrubú minimálnu mzdu, odvody zamestnanca aj preddavok na daň. Zostáva len jednoduchý výpočet, kedy od hrubej mzdy odpočítame tieto dve položky a dostaneme čistú minimálnu mzdu pre rok 2023, teda 700 - 93,80 - 37,23 = 568,97 €.

Daňový bonus na dieťa

Výsledný čistý príjem môžu ovplyvniť aj rôzne daňové bonusy. Najčastejšie sa pravdepodobne stretnete s nárokom na bonus na dieťa. Od júla 2022 máme zavedený nový systém, ako vypočítať jeho výšku. V závislosti od počtu detí sa zoberie určité percento zo základu dane zamestnanca a daná suma sa následne uplatní ako daňový bonus. Percentuálne sadzby sú určené podľa počtu vyživovaných detí nasledovne:

 • 1 dieťa – 20 %,
 • 2 deti – 27 %,
 • 3 deti – 34 %,
 • 4 deti – 41 %,
 • 5 detí – 48 %,
 • 6 a viac detí – 55 %.

Zároveň však platí horné ohraničenie pre výšku daňového bonusu na dieťa. Pri deťoch, ktoré už dovŕšili vek 15 rokov, si na dané dieťa nemôžete uplatniť viac ako 50 € mesačne. V prípade detí mladších ako 15 rokov je tento limit nastavený na 100 € mesačne.

Cena práce zamestnanca s minimálnou mzdou

Zatiaľčo zamestnanca zaujíma, koľko peňazí mu reálne príde na účet, pre zamestnávateľa je dôležité, koľko musí za zamestnanca reálne zaplatiť. Cena práce sa skladá jednak zo samotnej hrubej mzdy, ale je navýšená aj o odvody, ktoré platí zamestnávateľ. Opäť ide o poistné do zdravotnej a Sociálnej poisťovne. Konkrétne sumy sú rozdelené nasledovne:

 • zdravotné poistenie – 10 % v hodnote 70,00 €,
 • sociálne poistenie – 25,2 % v hodnote 176,40 €,
  • nemocenské poistenie – 1,4 % v hodnote 9,80 €,
  • dôchodkové starobné poistenie – 14 % v hodnote 98,00 €,
  • dôchodkové invalidné poistenie – 3 % v hodnote 21,00 €,
  • poistenie v nezamestnanosti – 1 % v hodnote 7,00 €,
  • úrazové poistenie – 0,8 % v hodnote 5,60 €,
  • garančné poistenie – 0,25 % v hodnote 1,75 €,
  • rezervný fond solidarity– 4,75 % v hodnote 33,25 €

Od 1. januára 2023 sa teda cena práce zamestnancov s hrubou minimálnou mzdou v hodnote 700 € vyšplhá na 700 + 70 + 176,40 = 946,40 €.

Mzdová kalkulačka 2022

+
+
+

Pomohla vám táto kalkulačka?

ÁnoNie

Ďalšie kalkulačky

Marek Mittaš

Autor článku Marek Mittaš

Šéfredaktor portálu peniaze.sk. V prevažnej miere sa venuje bankovej problematike a investovaniu.  Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+22
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 2 komentárov

Obľúbené témy

čistá mzda, hrubá mzda, mzda

Toto ste už čítali?

Nemáte škôlku alebo si chcete na materskej privyrobiť? Riešením sú detské skupiny

25. 1. 2023 | Barbora Magočová

Nemáte škôlku alebo si chcete na materskej privyrobiť? Riešením sú detské skupiny

Skĺbenie rodinných a pracovných povinností je problematické najmä vtedy, keď máte malé deti. Dopyt po finančne dostupných materských školách výrazne prevyšuje ich ponuku. Škôlky majú... celý článok

Čo všetko vám môže zamestnávateľ kontrolovať aj bez vášho súhlasu?

23. 1. 2023 | Barbora Magočová

Čo všetko vám môže zamestnávateľ kontrolovať aj bez vášho súhlasu?

Právo na súkromie máte aj na pracovisku. Existujú preto hranice, ktoré by zamestnávateľ voči vám nemal prekračovať. Kedy vás môže monitorovať kamerami? Smie čítať súkromné správy doručené... celý článok

Nevyčerpanie starej dovolenky: Aké sú pravidlá pre jej prenesenie a kedy ju zamestnávateľ preplatí?

6. 12. 2022 | Barbora Magočová

Nevyčerpanie starej dovolenky: Aké sú pravidlá pre jej prenesenie a kedy ju zamestnávateľ preplatí?

Koniec roka sa blíži a vy ste si ešte stále nestihli vyčerpať ani dovolenku z toho minulého? Dokedy vlastne môžete „starú“ dovolenku prenášať? Môže vám konkrétny termín jej vyčerpania... celý článok

Zamestnávateľ vám nevyplatil mzdu? O peniaze neprídete! Od koho ich treba žiadať?

24. 11. 2022 | Barbora Magočová

Zamestnávateľ vám nevyplatil mzdu? O peniaze neprídete! Od koho ich treba žiadať?

Hrozí vášmu zamestnávateľovi platobná neschopnosť a vy sa bojíte, že nedostanete výplatu? Obavy nie sú namieste, váš problém totiž rieši garančné poistenie. Nemusíte si ho vybavovať... celý článok

Šikanujú vás v práci. Môžete kvôli tomu okamžite skončiť pracovný pomer?

14. 11. 2022 | Barbora Magočová

Šikanujú vás v práci. Môžete kvôli tomu okamžite skončiť pracovný pomer?

Nemôžete to už v práci vydržať kvôli intrigám v kolektíve alebo neznesiteľnému nadriadenému? Mobbing či bossing zvyčajne začínajú nenápadne – stupňujúci sa stres ale môže mať veľmi... celý článok