Pravidla používání portálu Peniaze.sk

Prevádzkovateľom portálu Peniaze.sk je spoločnosť NextPage Media, s.r.o., so sídlom Prague Gate, 4. poschodie, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČO: 24780553, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, zložka 173681 v Českej republike (ďalej len „NextPage Media, s.r.o.).

Používaním portálu Peniaze.sk pristupuje užívateľ na tieto podmienky a pravidlá jeho používania:

Doslovné ani čiastočné preberanie materiálov nie je povolené bez uvedenia zdroja a predchádzajúceho písomného súhlasu.

Užívateľ sa pri publikovaní príspevkov zaväzuje riadiť platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Najmä je zakázané publikovať príspevky bez riadnych autorských oprávnení, predovšetkým teda obsah publikovaný v iných médiách (na iných serveroch) bez príslušných povolení.

Užívateľ je povinný publikovať len také príspevky, ktoré majú obsahový význam a môžu slúžiť ako informačný zdroj ostatným používateľom alebo majú inú hodnotu (napr. ako literárne dielo).

Spoločnosť NextPage Media, s. r. o., neručí a nenesie zodpovednosť za obsah diskusných príspevkov, diskusie nemoderuje ani nerediguje. Diskusné príspevky vyjadrujú názor ich autorov. Spoločnosť NextPage Media, s.r.o., si vyhradzuje právo odstraňovať diskusné príspevky, a to najmä také, ktoré odporujú dobrým mravom, porušujú platné zákony SR a ČR (napr. obsahujú vulgárne výrazy, nadávky, rasistické, xenofóbne či šovinistické narážky), poškodzujú dobré meno spoločnosti alebo obsahujú neplatenú reklamu.

Tieto pravidlá sú platné od 1. 3. 2022. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pravidlá upraviť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Osobné údaje

Používanie serveru Peniaze.sk nevyžaduje zadanie žiadnych osobných údajov, okrem prípadu využívania špeciálnych služieb. V prípade, že má návštevník záujem využiť niektoré špeciálne služby serveru Peniaze.sk bude požiadaný o vykonanie registrácie súčasťou ktorej je zadanie základných osobných údajov. Informácia o spracúvaní osobných údajov bude poskytnutá vždy v okamihu ich poskytnutia.

Informácie o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom sieťových identifikátorov

V súlade s ustanoveniami zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách, Vás týmto informujeme, že naše servery využívajú na svoju činnosť tzv. cookies – malé množstvo dát, ktoré naše servery posielajú Vášmu počítaču, a ktoré umožňujú lepšie využitie našich serverov a prispôsobenie ich obsahu Vašim potrebám a preferenciám. Cookies pritom používa takmer každá internetová stránka na svete. Cookies sú všeobecne užitočné, pretože zvyšujú užívateľskú prívetivosť opakovane navštívenej internetovej stránky. Pokiaľ pre návštevu našich internetových stránok použijete rovnaký počítač a rovnaký internetový prehliadač, cookies pomôžu Vášmu počítaču zapamätať si navštívené stránky a Vaše preferované nastavenia jednotlivých stránok.

Žiadna z našich cookies použitých na našich stránkach pritom nezbiera informácie, ktoré by obsahovali Vaše priame identifikačné údaje. Keďže však súčasťou niektorých môže byť IP adresa, ktorá môže viesť k nepriamej identifikácii, plníme týmto informačným memorandom aj povinnosť podľa článku 13 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679.

Aké cookies využívame

Na uloženie osobných nastavení

Pri prvej návšteve si otestujeme parametre počítača a internetového pripojenia. To potom slúži napríklad na optimálne nastavenie prehrávača videa.

Ide o tieto cookies:
CommentsInfo – uchovanie informácie o navštívených diskusiách a počte pozretých komentárov, platnosť 30 dní
cookies_policy – riadenie zobrazenia informácie o využívaní cookie (cookie prúžok), platnosť 1 rok
penize_mobile – vynútenie desktop verzie na mobilnom zariadení, platnosť 1 rok

Na štatistické zaznamenanie, meranie návštevnosti

Pri každej návšteve našich stránok si s Vašim súhlasom analytický softvér ukladá cookies. Tie pomáhajú zisťovať, koľko používateľov chodí na naše stránky opakovane. Lepšie tak chápeme, ako sa čitatelia na našich stránkach správajú, čomu dávajú prednosť a čo ich zaujíma. Na tieto účely využívame nástroj Google Analytics.

Podrobnosti o tomto nástroji nájdete tu: https://www.google.com/intl/cs_ALL/analytics/index.html

Pre informácie o ďalšom spracovaní v rámci tohto nástroja sa prosím obráťte na spoločnosť Google.

Naše servery sa ďalej zúčastňujú na výskume návštevnosti slovenského internetu IABmonitor, ktorý pracuje s partnerskou spoločnosťou Gemius. Účasť v tomto výskume nad rámec bežných meracích cookies však podlieha Vášmu súhlasu. Viac informácií o tomto výskume nájdete tu: https://www.iabslovakia.sk/iabmonitor/o-iabmonitore/.

Na uloženie registračných informácií

Registrovaným užívateľom ukladáme do cookies informáciu o prihlásení alebo odhlásení.

Penize1.cz – informácie o užívateľovi potrebné na automatické prihlasovanie, platnosť 30 dní.

Na doručovanie relevantného obsahu našich stránok

Niektoré cookies s Vašim súhlasom využívame aj na to, aby sme Vám zobrazovali tie články, ktoré by Vás mohli zaujímať. Na doručovanie vhodného obsahu a vhodného kontextu používame:

analytický nástroj Strossle.com - podrobnosti o ochrane súkromia nájdete tu.

Analytický nástroj spoločnosti Recombee, s.r.o. – podrobnosti nájdete tu.

Na reklamné účely

Niektoré cookies vytvárajú inzertné systémy. Ich pomocou zisťujú, koľko ľudí videlo určitú reklamu alebo koľko z nich ju videlo opakovane. Prostredníctvom našich webových serverov môžu byť s Vašim súhlasom vo Vašom počítači ukladané aj cookies iných subjektov, a to prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré sú na našich stránkach prevádzkované. Za takéto spracovanie však zodpovedajú priamo títo prevádzkovatelia. My umožňujeme na niektorých stránkach umiestnenie reklamy pre systémy viacerých strán, napr. systém spoločnosti Google, Facebook, systém spoločnosti Internet Billboard, a.s., iBILLBOARD Ad Server, systém Adform spoločnosti Adform. Ďalej je na našich stránkach poskytovaný priestor na umiestnenie reklamy spoločnosti R2B2, s.r.o. Tieto systémy zvyčajne využívajú techniky behaviorálnej reklamy (pozri nižšie). Reklamné systémy majú väčšinou vlastné zásady ochrany osobných údajov, naše servery tieto cookies nijako nevyužívajú.

Niektoré cookies tiež slúžia na lepšie zacielenie reklamy podľa správania užívateľov (behaviorálna reklama). Ide o dáta, ktoré nemajú väzbu na iné typy cookies. Dáta takto získané používame výhradne na segmentáciu návštevníkov za účelom doručenia relevantnejšieho reklamného oznámenia. Segmenty sú vytvorené na základe niekoľkých všeobecných vzorcov správania sa návštevníkov a obsahu nimi navštívených stránok. Naša spoločnosť rozhodne nevytvára žiadne podrobné profily našich návštevníkov.

Niektoré vyššie uvedené systémy využívajú aj techniku retargetingu, kedy Vám môže byť zobrazovaný na stránkach tretích osôb obsah, ktorý súvisí s tým, čo ste si prezerali na iných stránkach. Informácie o takomto použití si preto prosím vyžiadajte u prevádzkovateľa systémov, ktorí používajú príslušné cookies. Naša spoločnosť sama takýto systém neprevádzkuje, ale môže využívať pri svojej činnosti zacielenie reklamy ako zákazník v rámci systémov Facebook (tzv. Facebook Pixel) alebo Google.

V rámci segmentácie môžeme tiež zbierať všeobecné informácie o približnej geografickej lokácii Vášho počítača alebo mobilného zariadenia. Tieto dáta sú zbierané za účelom poskytnutia personalizovaného obsahu na základe vašej geografickej lokácie.

Bližšie informácie o pravidlách spoločnosti Google získate tu.
Bližšie informácie o pravidlách systému Facebook získate tu.
Bližšie informácie o systéme R2B2 získate tu.
Pravidlá cookies platné pre systém iBILLBOARD Ad Server nájdete tu.
Pravidlá platné pre systém Adform nájdete tu.
Pravidlá platné pre spoločnosť Cavixo nájdete tu.
Pravidlá platné pre systém XAXIS nájdete tu.
Bližšie informácie o pravidlách spoločnosti Click-pro získate tu.
ContentExchange
Spoločnosť: I.R.V. d.o.o.
Doména: .contentexchange.me
Názov: cx_id
Účel: Zhromažďovanie a spracovanie údajov pre prieskum trhu, reklamy a zlepšenie užívateľskej skúsenosti na webe.

Viac informácií: https://cz.contentexchange.me/page/podminky

Ďalšie spracovanie sieťových identifikátorov

Meracie pixely a local storage

Merací pixel (niekedy nazývaný aj web beacon) je malý grafický obrázok umiestnený na webovej stránke, ktorý je podobne ako cookie možné s Vašim súhlasom využiť na zber určitých informácií z Vášho počítača, napríklad jeho IP adresy, času, kedy došlo k prezeraniu obsahu stránky, typu prehliadača a existencie cookies už skôr nastavených tým istým serverom. Niektoré naše stránky môžu využívať web beacons na sledovanie efektivity našich stránok a ako doplnok ku cookies za účelom segmentácie užívateľov na zobrazovanie obsahu a reklamy (viď vyššie).

V niektorých prípadoch využívame na čisto technické účely (napr. uloženie nastavenia hlasitosti a pod.) aj tzv. „local storage“ Vášho internetového prehliadača či obdobnú funkčnosť prostredníctvom tzv. „Indexed DB“ v prehliadači. Ide o zvláštne úložisko v prehliadači, do ktorých je možné ukladať užívateľské nastavenia. Tieto nastavenia sú obvykle v týchto úložiskách ukladané do doby ich zmeny.

Inak spracovávané sieťové identifikátory

Za účelom riešenia technických problémov a za účelom IT bezpečnosti ukladáme v rámci technických nastavení našich serverov po dobu 12 mesiacov IP adresy, z ktorých boli naše články či reklamy navštívené, z ktorých následne pripravujeme agregované údaje o návštevnosti našich stránok a jednotlivých článkov . Tieto údaje neprepájame so žiadnymi ďalšími údajmi, okrem navštíveného obsahu, iba ak by sme riešili konkrétny technický či bezpečnostný incident.

Za rovnakými účelmi ukladá s Vašim súhlasom externý dodávateľ nášho reklamného systému spoločnosti Internet Billboard, a.s. tiež celé IP adresy osôb, ktorým bola zobrazená reklama, viac informácií nájdete tu: http://www.ibillboard.com/privacy-information/

Informácia o ochrane osobných údajov

Informácia podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“)


1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA:

NextPage Media, s.r.o.
Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov
Identifikační číslo: 24780553
DIČ: CZ24780553
Jednatel: Martin Vlnas
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173681

Tel.: 0800 63 63 63
E-mail: redakcia@peniaze.sk

(ďalej len „Spoločnosť“)

Spoločnosť pristupuje k Vašim osobným údajom zodpovedne v súlade s Nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“). Spoločnosť na svojej webovej stránke www.peniaze.sk zbiera a zhromažďuje na jednom mieste údaje o právnických osobách v rámci čoho dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb a taktiež o fyzických osobách podnikateľoch. Z tohto dôvodu v nasledujúcom texte nájdete všetky potrebné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov tak ako to ustanovuje Nariadenie GDPR.


2. ZODPOVEDNÁ OSOBA

Spoločnosť má ustanovenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá okrem iných ustanovených povinností monitoruje súlad spracúvania osobných údajov v Spoločnosti s Nariadením GDPR, ostatnými záväznými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami Spoločnosti v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Kontaktovať zodpovednú osobu môžete prostredníctvom e-mailu: poverenecOU@simplea.sk alebo písomne na adrese Simplea Financial Services, s.r.o., Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov, Staromestská 3, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto.


3. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť spracúva osobné údaje vždy len v nevyhnutnom rozsahu za účelom umožnenia vykonania jednoduchého overenia obchodného partnera, či už z pohľadu rizika s ním spojeného alebo z dôvodu potreby rýchleho ohodnotenia partnera ako takého a to pre užívateľov webovej služby Spoločnosti.


4. PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právnym základom spracúvania osobných údajov spracúvaných v súlade s vyššie uvedeným účelom je oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm.f) Nariadenia GDPR a taktiež oprávnený záujem širokej verejnosti pre ktorú sú osobné údaje spracúvané. K spracúvaniu osobných údajov dochádza aj na účel oprávnených záujmom užívateľov webovej služby Spoločnosti, ktorá umožňuje vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala (údaje z každého registra sú zobrazené samostatne).


5. PRÍJEMCOVIA A SPROSTREDKOVATELIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím osobám - dodávateľom, ktoré sa podieľajú na ich spracúvaní v pozícii sprostredkovateľov. Predovšetkým pôjde o spoločnosti poskytujúce nám IT služby.


6. PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN

Spoločnosť neprenáša osobné údaje do tretích krajín. Vaše osobné údaje sa spracúvajú len na území EÚ a EHS.


7. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje uchovávame po celý čas aktívneho vykonávania podnikateľskej činnosti. Po ukončení podnikateľskej činnosti v prípade právnickej osoby sú osobné údaje uchovávané 3 rokov po zániku právnickej osoby a následne sú vymazané. V prípade výkonu podnikateľskej činnosti na základe živnostenského oprávnenia sú údaje uchovávané po dobu 3 rokov po ukončení výkonu živnostenského podnikania (ukončením sa rozumie úplné zrušenie živnosti nie prerušenie). V prípade ak si neželáte aby sme Vaše údaje súvisiace s Vašim podnikaní zobrazovali na webovej stránke www.peniaze.sk my ich na základe Vašej písomnej žiadosti ihneď vymažeme.


8. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť spracúva osobné údaje nachádzajúce sa vo verejných zdrojoch, čiže na ich spracúvanie nie je potrebné ich poskytnutie od Vás ako dotknutých osôb.


9. ZDROJ ZÍSKANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zdrojom získania osobných údajov sú verejné zdroje, najmä Obchodný register, Živnostenský register, Ústredný portál verejných služieb ľuďom, ktoré zhromažďujú údaje o podnikateľských subjektoch rôznych kategórií. Tu nájdete priame linky na tu uvedené zdroje:

Živnostenský register - https://www.zrsr.sk/default.aspx
Obchodný register - https://www.orsr.sk/
Ústredný portál verejných služieb ľuďom - https://data.gov.sk/dataset


10. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť spracúva osobné údaje fyzických osôb iba v rozsahu údajov, ktoré boli zverejnené v súlade so zákonmi Slovenskej republiky v rámci oficiálne vedených verejných registrov. Prioritne Spoločnosť spracúva osobné údaje právnických osôb v rámci ktorých sa vyskytujú aj osobné údaje fyzických osôb ku ktorých spracúvaniu následne dochádza.

V rámci evidencie osôb v obchodných spoločnostiach sú spracúvané osobné údaje fyzických osôb, ktoré v daných obchodných spoločnostiach vystupovali v pozícii štatutárov a / alebo členov štatutárneho orgánu, členov predstavenstva, spoločníkov, prokuristov, členov dozorného orgánu, ďalej v pozícii vedúceho organizačnej zložky, členov kontrolnej komisie, akcionárov a podobne. Rozsah spracúvaných osobných údajov o týchto osobách je daný rozsahom verejne prístupných údajov v Obchodnom registri teda: titul, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, vznik / zánik funkcie / postavenia v obchodnej spoločnosti.

V rámci evidencie fyzických osôb podnikateľov – živnostníkov sú spracúvané osobné údaje fyzických osôb podnikajúcich na základe živnostenského oprávnenia v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, miesto podnikania, oblasť podnikania, informácia či je podnikanie aktíve alebo neaktívne.

Osobitné kategórie osobných údajov

Spoločnosť nespracúva osobitnú kategóriu osobných údajov a v rámci spracovateľských operácií v súlade s touto informáciu ani nie je možné, aby sa k osobným údajom, ktoré majú charakter osobitnej kategórie osobných údajov, mohla dostať.


11. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva:

a) právo na prístup k Vašim osobným údajom – právo požadovať informáciu aké Vaše osobné údaje Spoločnosť spracúva,
b) právo na opravu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov – ak zistíte, že údaje uvádzané Spoločnosťou nie sú správne, prosím skontrolujte či chyba nie je v zdrojom registri uvádzanom vyššie. Ak je to tak, kontaktujte prosím so žiadosťou o opravu príslušný register. Pokiaľ však chyba nie je v zdrojovom registri, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese redakcia@peniaze.sk a uveďte prosím stránku na ktorej sa chyba alebo nedostatok nachádza. Chybu v čo najkratšom čase odstránime.
c) právo na vymazanie Vašich osobných údajov – za podmienok stanovených Nariadením GDPR, pričom Vaše osobné údaje sú spracúvané výhradne v súlade s vyššie uvedeným účelom, ak už nie sú potrebné na jeho dosiahnutie, Spoločnosť ich vymaže. Spoločnosť údaje vymaže taktiež v prípade Vašej písomne požiadavky o ich vymazanie.
d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – za podmienok stanovených Nariadením GDPR,
e) právo na prenosnosť Vašich osobných údajov – vzhľadom na štruktúru a charakter osobných údajov, ktoré Spoločnosť spracúva, nie je možné toto právo využiť,
f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika,
g) právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov – máte možnosť namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov; Ak vy podáte námietku, spracúvanie Vašich osobných údajov ukončíme.

Pre uplatnenie akéhokoľvek z vašich práv kontaktujte prosím, osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov písomne na e-mailovej adrese redakcia.peniaze.sk alebo poštou na adresu uvedenú v bode 2 tejto Informácie o ochrane osobných údajov klientov a potencionálnych klientov.

Vašu žiadosť o uplatnenie práv sme povinní vybaviť bezplatne do 30 dní od jej doručenia. Informácie poskytujeme primárne v elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob podávania informácie. V prípade ak bude Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre opakujúcu sa povahu, môže Spoločnosť požadovať primeraný poplatok za poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Musíme si byť istí, že v tomto prípade komunikujeme skutočne s daným subjektom údajov, preto sa môže stať, že za účelom vybavenia žiadosti budeme vyžadovať overenie vašej identity, a to spôsobom zodpovedajúcim danej situácii.

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky