Mgr., Ing., PhD.....Ako oslovovať ľudí s titulom

Miroslava Hrášková | rubrika: Článok | 26. 8. 2020
Jediný titul, s ktorým nemá nikto problémy a vie ako správne oslovovať jeho nositeľa, je MUDr.. S doktormi sa stretávame od prvého dňa svojho života. Čo robiť, ak potrebujete osloviť niekoho s PharmDr, s doc. alebo MBA?
Mgr., Ing., PhD.....Ako oslovovať ľudí s titulom

Zdroj: Shutterstock

Už každý z nás aspoň raz písal email, kedy si nebol istý, ako správne osloviť adresáta. Aj vy nechcete uraziť hneď v oslovení? Prinášame vám stručný prehľad a príklady, ako správne oslovovať ľudí s akademickým titulom

 

Aké tituly sa používajú na Slovensku

Absolvetnom 1. stupňa vysokoškolského štúdia sa udeľuje akademický titul bakalár - Bc., alebo bakalár umenia BcA..

Absolventi 2. stupňa vysokoškolského štúdia získavajú titul, ktorý sa odlišuje podľa obdbornosti, ktorú štúdiom získali. Sú to nasledovné tituly:

 • Mgr. - magister
 • Mgr. art. - magister umenia
 • Ing. - inžinier
 • Ing. arch. - inžinier architekt
 • MUDr. - doktor všeobecného lekárstva
 • MDDr. - doktor zubného lekárstva

Tieto tituly sa píšu pred menom. Ak niekto absolvuje dve vysoké školy a získa odlišné tituly, zapisuje si oba tituly v poradí, v akom mu boli udelené. Napríklad ak pán Novák získal inžiniersky titul v roku 2018 a v roku 2019 úspešne ukončil aj magisterské štúdium uvádza si pred menom Mgr. Ing. Peter Novák. Najskôr ide najnovšie získaný titul, potom ten starší a potom meno.  V prípade, že by pán Novák získal v roku 2018 aj v roku 2019 titul Mgr. zapisuje si ho len raz. Správne je Mgr. Peter Novák a nie Mgr. Mgr. Peter Novák, aj keď absolvoval dve odlišné vysoké školy (napríklad právo a učiteľstvo).

Po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky sa absolvent stáva doktorom v danej oblasti. Už nepoužíva titul bc ani tituly patriace k druhému stupňu vysokoškolského štúdia. Podmienkou rigorózneho štúdia je úspešné absolvovanie 2. stupňa vysokoškolského štúdia. Kedže je titul z rigorózneho štúdia nadradený a píše sa pred menom, ostatné nižšie tituly z daného oboru sa neuvádzajú. V rigoróznom štúdiu je možné získať takýto titul:

 • RNDr. - doktor prírodných vied
 • PharmDr. - doktor farmácie
 • PhDr. - doktor filozofie
 • JUDr. - doktor práv
 • PaedDr. - doktor pedagogiky
 • ThDr. - doktor teológie

Napríklad Pani Kováčová po ukončení štúdia na vysokej právnickej škole získala titul Mgr. Teda jej celé meno aj s titulom vypadalo takto: Mgr. Jarmila Kováčová. Po pár rokoch právnickej praxe úspešne absolvovala rigorózne skúšky a získala titul JUDr.. Od tej doby si uvádza meno s titulom nasledovne: JUDr. Jarmila Kováčová.

Akademický titul PhD.  (doktor/philosopiae doctor) sa píše za menom. Neobsahuje písmenko "r". Označuje ukončenie 3. stupňa vysokoškolského štúdia tzv. doktorského, ide o veľký doktorát. Napr. Mgr. Peter Novák, PhD

PhD. nahradil staršie v minulosti používané tituly, ktoré sa uvádzali za menom: Dr., CSc. a DrSc. Osoby s týmto titulom oslovujeme doktor/doktorka.

Pri absolovaní vyššej odbornej školy (VOŠ) získavajú absolventi titul DiS. - diplomovaný špecialista. Tento titul patrí za meno a týmto titulom obvykle neoslovujeme. Napríklad osobu Petra Nováková, DiS. oslovíme pani Nováková.

Ako oslovujeme ľudí s titulom

Nie každému je známe, čo ktorý titul znamená a mnohí majú problém ako správne osloviť ľudí s titulom. Nápomocná vám bude nasledujúca tabuľka.

Tabuľka: Tituly a oslovovanie ľudí s titulom

Akademický titul Oslovovanie
Bc., BcA. bakalár,
Tímto titulom sa neoslovuje.
DiS. diplomovaný špecialista,
Tímto titulom sa neoslovuje.
Mgr., Mgr. art. pán magister / pani magisterka
Ing., Ing. arch. pán inžinier / pani inžinierka
MUDr. pán doktor / pani doktorka
MDDr. pán doktor / pani doktorka
RNDr. pán doktor / pani doktorka
PharmDr. pán doktor / pani doktorka
PhDr. pán doktor / pani doktorka
JUDr. pán doktor / pani doktorka
PaedDr. pán doktor / pani doktorka
ThDr. pán doktor / pani doktorka

Ženu s titulom oslovujeme vždy "pani plus titul" aj keď nie je vydatá. Nikdy nie slečna. Napríklad pani inžinierka, pani magistra. Slečna inžinierka je nesprávne.

Ako správne oslovovať osoby ak majú viac titulov, pred aj za menom?

Tu platí pravidlo, že sa používa to, ktoré označuje najvyššie dosiahnuté vzdelanie. Pomôckou vám môžu byť písmenká "Dr.". Ak titul obsahuje "Dr." oslovením "pán doktor/pani doktorka" určite nič nepokazíte. Ak komunikujete s osobou, ktorá používa titul za menom PhD. (staršie CSc.- kandidát vied, Dr. či DrSc. - doktor vied ), oslovujte ju pán doktor, pani doktorka. Napríklad: Ing. Ján Streda, Phd. - pán doktor Streda, nie pán inžinier Streda.

Ľudia, študenti, ktorí sa pohybujú na akademickej pôde sa často stretnú aj s titulmi doc. a prof.. Ide o vedecko- alebo umelecko-pedagogické tituly. Označujú sa malým písmenom pred menom a ostatnými akademickými titulmi.

Titul doc. patrí úspešným absolventom habilitačného konania, ktorých oslovujeme pán docent, pani docentka. Napríklad doc. Mgr. Jozefína Malá, PhD. oslovíme pani docentka Malá.

Profesorom sa na Slovensku môže stať docent, ktorého vymenuje prezident (prezidentka) Slovenskej republiky. Tomuto predchádza vymenúvacie konanie na návrh inaguračnej komisie a vedeckej rady príslušnej vysokej školy. Vedecká rada potom predloží svojho kanditáta prezidentovi prostredníctvom Ministerstva školstva. Po získaní titulu prof. sa už titul doc. nepíše. Je nahradený. Napríklad prof. Mgr. Jozefína Malá, PhD je už ďalej oslovovaná pani profesorka Malá.

Zahraničné tituly často súvisia s manažmentom a podnikaním

Najčastejšie sa na Slovensku stretávame s titulom MBA. Získať ho môže študent, ktorý študoval na súkromnej zahraničnej školy, ktorá má na Slovensku svoje pôsobisko. Alebo ho získa študent, ktorý študoval v zahraničí.

Okrem MBA sú pomerne časté aj ďalšie zahraničné tituly. Zahraničné tituly nie sú na Slovensku upravené zákonom. Stoja obvykle za menom a neoslovujeme nimi.

Najčastejšie zahraničné tituly:

 • MBA - Master of Business Administration
 • MSc - Master of Science
 • BSBA - Bachelor of Science in Business Administration
 • LL. M – Master of Law
 • a iné.

Anketa

Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

Miroslava Hrášková

Autor článku Miroslava Hrášková

V článkoch sa najradšej venuje problematike daní, dávok a dôchodkov. Okrajovo spracováva aj oblasť financovania bývania, termínovaných vkladov a sporenia. Vyštudovala hospodársku politiku na ekonomicko-právnej fakulte Masarykovej... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+14
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Slovensko je proti zákazu spaľovacích motorov: Aké máme šance?

30. 5. 2023 | Marek Mittaš

Slovensko je proti zákazu spaľovacích motorov: Aké máme šance?

Dňa 18. 05. 2023 slovenský parlament prijal stanovisko týkajúce sa zákazu predaja spaľovacích motorov v EÚ. Toto stanovisko je v úplnom rozpore s tým, o čom hlasovala Slovenská republika... celý článok

Krachy najznámejších firiem na Slovensku: Čo sa s nimi stalo?

22. 5. 2023 | Daniel Výcha

Krachy najznámejších firiem na Slovensku: Čo sa s nimi stalo?

Posledné roky boli plné zmien, a to najmä na trhu. Kým niektorým druhom biznisu zmeny prospeli, mnohé zasiahli negatívne. Tak, ako mnohé firmy na trh vstupovali, zažili sme aj odchody... celý článok

Zadlžená Európa: Ako sme na tom s požičanými peniazmi?

10. 5. 2023 | Marek Mittaš

Zadlžená Európa: Ako sme na tom s požičanými peniazmi?

Na konci apríla dočasne poverený minister financií, Eduard Heger, predstavil hospodárenie štátu za rok 2022. Na tlačovej besede sa pochválil výnimočne dobrými hospodárskymi výsledkami.... celý článok

Nemecko vyplo posledné jadrové elektrárne: Prečo to robí a aký to bude mať dopad na Slovákov?

4. 5. 2023 | Marek Mittaš

Nemecko vyplo posledné jadrové elektrárne: Prečo to robí a aký to bude mať dopad na Slovákov?

Od 16. apríla 2023 Nemecko už nevyrába elektrinu z jadrových elektrární. Ukončenie využívania jadrovej energie bolo oznámené už v roku 2011. Aké dôvody stoja za týmto rozhodnutím a... celý článok

Vláda schválila ceny energií v roku 2024: Aké budú pre domácnosti?

19. 4. 2023 | Daniel Výcha

Vláda schválila ceny energií v roku 2024: Aké budú pre domácnosti?

Pandémia ochorenia COVID-19 zmenila náš život v mnohých smeroch. Jedným z nich sú rapídne stúpajúce ceny energií, ktoré odštartovala. Od roku 2021 sa ceny elektriny zvyšujú na všetkých... celý článok