Žiadate o prácu na skrátený úväzok? Kedy vám zamestnávateľ musí vyhovieť?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 17. 3. 2022
Pracovný pomer na kratší pracovný čas môže byť ideálnym riešením pre rodičov malých detí, alebo v prípade, že sa popri práci chcete intenzívnejšie venovať svojim záľubám, športu, alebo podnikaniu. Aké sú jeho výhody a nevýhody a kedy vám musí byť poskytnutý?
Žiadate o prácu na skrátený úväzok? Kedy vám zamestnávateľ musí vyhovieť?

Zdroj: Shutterstock

Kratší pracovný čas nie je len práca na polovičný úväzok

Zákonník práce definuje skrátený úväzok ako pracovný čas, ktorý je kratší, než ustanovený týždenný pracovný čas. Štandardný týždenný pracovný čas vo väčšine zamestnaní dosahuje najvyššiu zákonom povolenú dĺžku v trvaní 40 hodín týždenne (bez nadčasov); ide však len o jeho maximálne trvanie a môže byť stanovený aj odlišne (napríklad na 37,5 hodín týždenne).

Skrátený úväzok si môžete so zamestnávateľom dohodnúť v pracovnej zmluve alebo v jej dodatkoch, forma dohody by mala byť každopádne písomná. Podľa potrieb zamestnávateľa alebo vašich možností vám zároveň uzatvorenie dohody o kratšom pracovnom čase nebráni, aby ste kedykoľvek dojednali opäť týždennú pracovnú dobu v dlhšom trvaní. Kratší pracovný čas nemusí byť rozvrhnutý rovnomerne na všetky pracovné dni – opäť záleží na vzájomnej dohode.

Príklad:

Ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín; dohodnete sa však na kratšom pracovnom čase v trvaní 30 hodín. Tento môže byť rozvrhnutý napríklad tak, že budete pracovať len 7,5 hodinové zmeny od pondelka do štvrtka, ale aj tak, že budete pracovať v zmenách trvajúcich 6 hodín od pondelka do piatka.

Výhody a nevýhody kratšieho pracovného času

Skrátený úväzok vám síce prinesie viac času, zároveň však bude mať pochopiteľne dopad na výšku vašej mzdy. Táto bude zodpovedať len dohodnutému rozsahu pracovného času. Zamestnávateľ musí zároveň pri určení vašej mzdy dbať na to, aby medzi vami a vašimi kolegami (aj tými, ktorí v režime skráteného úväzku nepracujú) nevznikali nedôvodné rozdiely.  

Výhodou kratšieho pracovného času naopak je, že zamestnávateľ vám nemôže nariadiťprácu nadčas – nadčasy budete robiť len vtedy, ak s nimi budete aj vy súhlasiť.

Skrátený úväzok sa spája aj s nasledujúcimi nevýhodami:

  1. a) príspevok na rekreáciu sa vám znižuje v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času (aktuálne sa štandardne poskytuje v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 EUR za kalendárny rok),
  2. b) rovnakým spôsobom sa vám znižuje aj príspevok na športovú činnosť dieťaťa,
  3. c) dojčiacej žene pracujúcej po kratší pracovný čas, ktorý ale trvá aspoň polovicu určeného týždenného času, sa poskytuje len 1 polhodinová prestávka na dojčenie (t.j. nie dve ako v prípade neskráteného pracovného času).

Pre rodičov s malými deťmi môže byť riešením delené pracovné miesto

Problémy s vyvažovaním rodinného a súkromného života s pracovnou dobou má dnes takmer každý. Najväčšmi však work-life balance riešia rodičia menších detí, ktorí musia s pracovným životom zladiť aj časový harmonogram rôznych predškolských a školských zariadení či záujmových krúžkov. Ak sa aj na vašom pracovisku vyskytuje viacero takýchto kolegov, možno by stálo za to zvážiť, či by nemohli fungovať formou  deleného pracovného miesta. Ide o spôsob obsadenia pracovnej pozície spočívajúci v tom, že si zamestnanci so skráteným úväzkom sami medzi sebou rozvrhnú pracovný čas a pracovnú náplň pripadajúcu na jedno pracovné miesto.

Dohoda o zaradení zamestnancov na delené pracovné miesto s nimi musí byť uzatvorená písomne. Ak sa na rozvrhnutí pracovného času a pracovnej náplne nedohodnú dotknutí zamestnanci, určí ich zamestnávateľ. V prípade, že na strane jedného zamestnanca na delenom pracovnom mieste nastane prekážka v práci, zastúpi ho zamestnanec, ktorý sa s ním o pracovné miesto delí, pokiaľ tomu nebránia vážne dôvody.

Dodajme, že dohodu o zaradení zamestnanca na delené pracovné miesto môžu zamestnanci aj zamestnávateľ ukončiť písomnou výpoveďou. Deleným pracovným miestom môže zamestnávateľ po dohode so zamestnancami riešiť aj nedostatok práce – namiesto toho, aby jedného zamestnanca prepustil, môže byť za určitých okolností lepšie, keď sa pracovné úlohy rozdelia medzi dvoch ľudí, ktorí si tak zachovajú aspoň nejaké príjmy.

Kedy máte právo požiadať o kratší pracovný čas?

Prvým prípadom, v ktorom máte právo žiadať o skrátený úväzok, je hroziaca výpoveď, a to ak jej dôvody nespočívajú v nadbytočnosti vzhľadom na skončenie vášho dočasného pridelenia, v neuspokojivom plnení vašich pracovných úloh, v porušovaní pracovnej disciplíny či v takých skutočnostiach, pre ktoré by bolo možné pracovný pomer skončiť okamžite. Ak platí vyššie uvedené, zamestnávateľ vám môže dať výpoveď len vtedy, ak vám nedokáže ponúknuť ani prácu na kratší pracovný čas, a to v dohodnutom mieste výkonu vašej práce. Ponúknutá práca nemusí zodpovedať vašej pôvodnej pracovnej náplni, ale malo by ísť o prácu, ktorá je pre vás vhodná.

Zamestnávateľ musí ďalej vyhovieť aj žiadosti o skrátený úväzok podanej tehotnou ženou alebo ženou či mužom, ktorí sa starajú o dieťa mladšie ako 15 rokov. Povinnosť akceptovať kratší pracovný čas má vtedy, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody. Týmito sa rozumejú okolnosti týkajúce sa technickej, organizačnej a ekonomickej činnosti zamestnávateľa, ktoré by mohli byť priamo ohrozené, ak by žiadosti vyhovel.

Anketa

Vyskúšali ste si prácu na skrátený úväzok?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Najlepší čas začať sporiť.

Chcem zistiť viac

Uzatvorte si stavebné sporenie a spolu s ÚROKOVÝM BONUSOM zhodnotíme vaše vklady až do výšky 4 % v tomto roku.

Advertisement

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+11
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Zatvoria vám cez leto škôlku? Zamestnávateľ vás musí zvýhodniť

7. 6. 2023 | Barbora Magočová

Zatvoria vám cez leto škôlku? Zamestnávateľ vás musí zvýhodniť

Škôlky a školy nie sú len vzdelávacími inštitúciami. Zabezpečujú aj starostlivosť o deti, keď rodičia potrebujú pracovať. Materské školy však v lete fungujú v obmedzenom režime. Aké... celý článok

Choroba z povolania. Aký je postup na uznanie v roku 2023?

16. 5. 2023 | Barbora Magočová

Choroba z povolania. Aký je postup na uznanie v roku 2023?

Výskyt chorôb z povolania v posledných rokoch podľa NCZI stúpa. Nejde len o výsledok práce v rizikovom prostredí. Problematický je aj výkon činností, ktoré jednostranne zaťažujú niektorú... celý článok

Viete o dobrej práci ďalej od domova? Čo môžete získať od štátu?

24. 4. 2023 | Barbora Magočová

Viete o dobrej práci ďalej od domova? Čo môžete získať od štátu?

Všetky dobré pracovné ponuky sú mimo miesta vášho bydliska? Zvýšené náklady spojené s novým bývaním nemusia predstavovať neprekonateľný problém. Ak splníte stanovené podmienky, pomôže... celý článok

Mení sa výška príplatkov za prácu: Koľko dostanete od 1. 6. 2023?

20. 4. 2023 | Barbora Magočová | 1 komentár

Mení sa výška príplatkov za prácu: Koľko dostanete od 1. 6. 2023?

Po vyše dvoch rokoch nás čaká zmena pri určovaní finálnej sumy väčšiny príplatkov. Zamestnanci si o niečo prilepšia – mzdové zvýhodnenia by totiž mali v porovnaní s doterajšou úpravou... celý článok

Ako si môžete v roku 2023 privyrobiť, ak ste v evidencii úradu práce?

13. 4. 2023 | Barbora Magočová

Ako si môžete v roku 2023 privyrobiť, ak ste v evidencii úradu práce?

Plánujete požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo v nej už ste? Ako uchádzač o zamestnanie máte viaceré benefity; zároveň však treba počítať aj s niektorými... celý článok