Ako zmeniť ornú pôdu na stavebný pozemok a koľko to stojí?

Roland Regely | rubrika: Článok | 7. 6. 2021
Ak je váš pozemok vedený ako orná pôda, nemôžete na ňom len tak postaviť rodinný dom. V tomto článku vám však poradíme, akým spôsobom môžete zmeniť ornúpovieme
Ako zmeniť ornú pôdu na stavebný pozemok a koľko to stojí?

Zdroj: Shutterstock

Stavebné zákony na Slovensku v prípade stavby rodiného domu hovoria jasne. Na pozemku, ktorý je v štátnych registroch vedený ako orná pôda sa stavať nesmie. Prečo? Na takúto stavbu by ste jednoducho nezískali stavebné povolenie a tým pádom by nemohla prejsť ani kolaudáciou. V skratke by ste na takýto rodinný dom nedostali ani povolenie k užívaniu. Skôr než sa teda rozhodnete stavať, je potrebné vyriešiť niekoľko zásadných vecí.

Výber stavebného pozemku - na čo si dať pozor?

Ak sa chystáte stavať rodinným dom, výber správneho stavebného pozemku bude to, čo by vás malo zaujímať ako prvé. Upozorňujeme, že žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu na pozemku, ktorý kataster eviduje ako poľnohospodársku pôdu bude určite problém - budete mať dočinenia s ochranou pôdneho fondu. Do tejto kategórie menom poľnohospodárska pôda zaraďujeme ornú pôdu, chmeľnicu, vinicu, záhradu, ovocný sad a trvalý trávnatý porast.

Orná resp. poľnohospodárska pôda je chránená štátom. Ide totiž o takzvaný prírodný zdroj nenahraditeľnej hodnoty. Je tiež dobré vedieť, že napríklad niektoré obce už nemajú možnosť ďalšieho územného rozvoja resp. zväčšovania sa - a preto môžu určiť na zastavanie aj pozemky patriace do poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Takýchto obcí však nie je veľa. Preto radšej počítajte so zmenou klasifikácie pozemku.

 

Podmienky na vyňatie pozemku z pôdneho fondu

Stavebný pozemok môže byť najmä nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu. Zmenu v územnom pláne možno spraviť vtedy, ak sú splnené podmienky na tzv. trvalé vyňatie. Štát rozlišuje, či ide o územie v zastavenej časti obce - teda tzv. intravilán, alebo sa pozemok nachádza mimo zastavanej časti obci - v tzv. extraviláne.

Podľa toho, či chcete vyňať len časť pozemku alebo celý - potom potrebujete aj geometrický plán. Platí, že ak vynímate celý pozemok, takýto plán nepotrebujete. Ak vynímate časť pozemku, na ktorom plánujete stavať rodinný dom, budete potrebovať geodeta. Ten vyhotoví spomínaný plán a na liste vlastníctva sa tým pádom vytvorí nová parcela. 

Do 15m2

Ak ide o územie s rozlohou väčšou ako 15 metrov štvorcových - treba podať na obvodný pozemkový úrad žiadosť o trvalé odňatie z poľnohospodárskej pôdy. Treba k tomu:

 • projektová dokumentácia
 • bilancia skrývky humusového horizontu pôdy (spracuje oprávnená osoba z oblasti pôdoznalectva)
 • výpis z listu vlastníctva s bonitno-podno-ekologickou jednotkou (BPEJ) - originál, s kolkom a nie starší ako 3 mesiace
 • kópia katastrálnej mapy s vyznačením parciel na odňatie
 • geometrický plán plôch navrhovaných na odňatie (1× originál, 1× fotokópia)
 • potvrdenie o BPEJ
 • vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy (obecný úrad),
 • právoplatné územné rozhodnutie (ak nebolo vydané potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania)
 • vyjadrenie užívateľa poľnohospodárskej pôdy
 • Poplatok za žiadosť je 33 eur (vo forme kolkov)

Do 500m2

Ak ide o územie s rozlohou do 500 metrov štvorcových - treba podať na obvodný pozemkový úrad žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde. Treba k tomu:

 • výpis z listu vlastníctva (overený, s kolkom, nie starší ako 3 mesiace)
 • kópiu katastrálnej mapy pre vynímaný pozemok (overenú, s kolkom)
 • vyjadrenie obecného úradu k súladu zámeru s územným plánom a fotokópiu situácie osadenia stavby v projektovej dokumentácii
 • Poplatok za žiadosť je 3 eurá.

Nad 500m2

Ak ide o územie s rozlohou väčšou nad 500 metrov štvorcových - treba podať na obvodný pozemkový úrad žiadosť o trvalé odňatie z poľnohospodárskej pôdy. Treba k tomu:

 • projektová dokumentácia
 • bilancia skrývky humusového horizontu pôdy (spracuje oprávnená osoba z oblasti pôdoznalectva)
 • výpis z listu vlastníctva s bonitno-podno-ekologickou jednotkou (BPEJ) - originál, s kolkom a nie starší ako 3 mesiace
 • kópia katastrálnej mapy s vyznačením parciel na odňatie
 • geometrický plán plôch navrhovaných na odňatie (1× originál, 1× fotokópia)
 • potvrdenie o BPEJ
 • vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy (obecný úrad),
 • právoplatné územné rozhodnutie (ak nebolo vydané potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania)
 • vyjadrenie užívateľa poľnohospodárskej pôdy
 • Poplatok za žiadosť je 33 eur (vo forme kolkov)

Poplatky za vyňatie ornej pôdy

Dobrou správou pre mnohých bude, že niektoré menšie pozemky sú od platenia poplatkov za vyňatie poľnohospodárskej pôdy oslobodené. Sú to najmä:

 • pozemky do 250m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome s príslušenstvom,
 • do 150m2 pri dvojpodlažnom rodinnom dome s príslušenstvom. 

Platí však, že sa vždy treba informovať o konkrétnom pozemku na príslušnom stavebnom úrade. Podmienky a poplatky sa môžu líšiť naprieč celým Slovenskom. 

Rozhodnutie o odňatí vydáva orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy, v ktorého obvode sa poľnohospodárska pôda navrhovaná na odňatie nachádza.

Kedy netreba vydať rozhodnutie o odňatí?

Rozhodnutie o odňatí nie je potrebné vydať, ak ide o 

 • umiestnenie signálov stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely
 • na vstupné šachty, prečerpávacie stanice, vrty a studne, stožiare alebo iné objekty nadzemného a podzemného vedenia
 • a výmera jednotlivých uvedených objektov nepresiahne 25 m2 a ak ide o jednorazovú zmenu druhu pozemku do 15 m2 , prípadne ak ide o výmeru odnímanej plochy do 500 m2 v hraniciach zastavaného územia obce.

Anketa

Akým spôsobom ste financovali svoje bývanie?

Roland Regely

Autor článku Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Daňové priznanie v predĺženom termine online

Kompletné daňové priznanie online za 15 minút a 19,90 eur. Pre našich čitateľov exkluzívna zľava 10%.

DníHodínMinútSekúnd
Nechcem sa stresovaťZľavový kód: PENIAZE10

Ak chcete riešiť dane po starom, máme pre vás inteligentné formuláre.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+29
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Kiná umierajú a z hudobníkov sú otroci. Temná stránka streamovacích služieb

22. 6. 2024 | Michael Durčák

Kiná umierajú a z hudobníkov sú otroci. Temná stránka streamovacích služieb

Ak niektoré odvetvie hospodárstva od základu zmenilo model predplatného, je to jednoznačne zábavný priemysel. Zatiaľ čo zdieľanie áut a ďalšie nápady sa rozbiehajú, hudbu a filmy už... celý článok

Táto krajina je pre starých. Slovensko má najvyšší podiel dôchodcov v celej EÚ

21. 6. 2024 | Ivana Sladkovská

Táto krajina je pre starých. Slovensko má najvyšší podiel dôchodcov v celej EÚ

Približne tretina ľudí na Slovensku poberá nejakú dôchodkovú dávku. Je to najvyšší podiel dôchodcov v celej EÚ. Vyplýva to z najnovších dát Eurostatu. Zároveň ale na dôchodky dávame... celý článok

Štát zo Slovákov potichu vysáva viac a viac peňazí

21. 6. 2024 | Ivana Sladkovská

Štát zo Slovákov potichu vysáva viac a viac peňazí

Pracujete a platíte dane? Potom by vás mohlo zaujímať, ako sa daňové zaťaženie pracujúcich na Slovensku zmenilo za posledné roky. Jozef Mihál, odborník na dane a bývalý minister práce,... celý článok

Nový podcast: Vzťah k peniazom si vytvárame do siedmich rokov života

19. 6. 2024 | Redakcia

Nový podcast: Vzťah k peniazom si vytvárame do siedmich rokov života

Ako naše postoje k peniazom ovplyvňujú rodičia a prostredie? A ako si z detstva nesieme zlé návyky, ktoré nás môžu sprevádzať celý život? Nový podcast No Money, No Funny! od portálu... celý článok

Blíži sa najväčšia revolúcia kapitalizmu. Moderné je nič nevlastniť

16. 6. 2024 | Michael Durčák

Blíži sa najväčšia revolúcia kapitalizmu. Moderné je nič nevlastniť

Cool už nie je vlastniť, ale predplatiť si. V angličtine sa tento jav nazýva "subscription economy", ale my sme ho nazvali „život na predplatné". Čo to presne znamená? Aké sú jej hranice... celý článok