výpovedná lehota

Výpovedná lehota je doba, na ktorej konci sa ukončí pracovný pomer. Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, respektíve ak zákon neustanovuje inak. Ak podal výpoveď zamestnanec, ktorému trval pracovný pomer u danej spoločnosti najmenej jeden rok, výpovedná doba trvá dva mesiace. Všetko o výpovedi a výpovednej lehote obsahuje Zákonník práce.

Nečakané dôvody, prečo môže domov dôchodcov ukončiť poskytovanie služieb

Článok | Barbora Magočová | 22. 1. 2024

0

Umiestnenie starších rodinných príslušníkov v zariadení pre seniorov je pre mnohé domácnosti nevyhnutnosťou. Domovy dôchodcov sa však za určitých okolností môžu rozhodnúť, že ich konkrétny klient musí opustiť. Za akých podmienok môžu seniora „vyhodiť“ kvôli podlžnostiam? A ktoré ďalšie skutočnosti môžu byť dôvodom pre stratu miesta v uvedenom zariadení?

Čo robiť, ak vám nájomca neplatí nájomné. Praktický návod, ako postupovať?

Článok | Barbora Magočová | 28. 9. 2022

+3

Finančné problémy nájomcov sa dotknú aj mnohých prenajímateľov; ak z nájomného hradíte splátky hypotéky, ktorú ste si vzali práve na nájomný byt, je pre vás neplatiaci nájomník značným škrtom cez rozpočet. Ako ho dostať z bytu a čo robiť, aby ste dlh vymohli?

Skončenie pracovného pomeru: Koľko vám zamestnávateľ musí zaplatiť a čo od neho žiadať

Článok | Barbora Magočová | 20. 5. 2022

+31

Kedy zákon kompenzuje stratu zamestnania odstupným či odchodným, aké máte práva v súvislosti s rozviazaním pracovného pomeru a ktoré dokumenty od zamestnávateľa žiadať, aby ste sa v budúcnosti nedostali do problémov? Bez ohľadu na dôvod skončenia pracovného pomeru vás zamestnávateľ nesmie trestať odmietnutím súčinnosti a musí si splniť aspoň základné povinnosti, od ktorých môže závisieť vaše ďalšie pôsobenie na pracovnom trhu.

Nemáte na nájomné: čo hrozí, ak nezaplatíte včas a kedy vás možno z bytu vyhodiť?

Článok | Barbora Magočová | 3. 5. 2022

+3

Omeškanie s platením nájomného či úhrady za služby sa vám môže predražiť; ak ste sa však dostali do hmotnej núdze, musí na to prenajímateľ prihliadať.

Okamžitá výpoveď či vyššia mzda. Kto to môže urobiť za zamestnávateľa?

Článok | Barbora Magočová | 2. 11. 2021

+2

Ktoré osoby musia v mene zamestnávateľa podpísať výpoveď či okamžité skončenie pracovného pomeru? A kto s vami môže platne dohodnúť zvýšenie mzdy?

Kedy má zamestnanec nárok na odstupné? Získať ho môže v týchto prípadoch

Článok | Roland Regely | 23. 6. 2021

+9

Kedy zamestnancovi firmy prináleží odstupné? Čo všetko musí obsahovať dohoda o ukončení pracovného pomeru? Zhrnuli sme to najdôležitejšie.

9 vecí, ktoré musí spĺňať platná výpoveď pre nadbytočnosť

Článok | Barbora Magočová | 14. 4. 2021

+3

Počas pandémie zaniká mnoho pracovných miest. Ak sa strata práce týka aj vás, môžete si podľa nášho návodu skontrolovať, či bol váš pracovný pomer rozviazaný v súlade so zákonom.

Pracovná zmluva na dobu určitú vs. na dobu neurčitú (porovnanie)

Článok | Roland Regely | 12. 1. 2021

+13

Pracovná zmluva na dobu určitú sa najčastejšie uzatvára na jeden rok. V niektorých prípadoch to môže byť aj dlhšie. Pracovná zmluva na dobu neurčitú je obľúbenejšou a lepšou formou zmluvy pre zamestnanca.

Dlhuje vám zamestnávateľ výplatu? Tieto termíny musí dodržiavať

Článok | Roland Regely | 20. 10. 2020

+1

Zamestnávateľ je povinný mzdu splatnú za predchádzajúci mesiac vyplatiť zamestnancovi najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Výnimkou môže byť len to, ak sa obe strany inak dohodnú v pracovnej či kolektívnej zmluve.

Čo musí obsahovať výpoveď

Článok | Lucie Mečířová | 18. 6. 2020

+1

Dostali ste v práci výpoveď alebo chcete so zamestnávateľom ukončiť pracovný pomer z vlastnej vôle? Prečítajte si, čo je dobré vedieť o výpovedi a čo by mala obsahovať.

Zamestnávatelia znižujú stavy: hrozí vám výpoveď pre nadbytočnosť?

Článok | Barbora Magočová | 2. 9. 2019

+5

Chystá váš zamestnávateľ kvôli avizovanej kríze zmeny? Radšej sa dopredu pripravte. Kedy môže pristúpiť k výpovedi pre nadbytočnosť a čo treba vedieť, aby ste zbytočne neprišli o peniaze?

Vyhodili vás z práce? Ako od zamestnávateľa získať čo najviac peňazí

Článok | Barbora Magočová | 30. 8. 2018

+3

Jednostranné skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je z pohľadu zamestnanca takmer vždy rozporuplné. Kedy uvažovať nad jeho neplatnosťou a čo robiť, aby ste ochránili svoje nároky?

Ani 3 dni neospravedlnenej absencie nemusia skončiť výpoveďou na hodinu

Článok | Barbora Magočová | 22. 3. 2018

+4

Podľa ustálenej judikatúry je dlhšia neospravedlnená neprítomnosť v práci pádnym dôvodom pre okamžité skončenie pracovného pomeru. Neplatí to však vždy. Čítajte, kedy vám musí zamestnávateľ absenciu prepáčiť.

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky