Od januára začne platiť kurzarbeit. Ako funguje a čo to znamená pre zamestnancov?

Redakcia | rubrika: Článok | 24. 8. 2021
Pandémia slovenskej ekonomike a vláde ukázala, že firmy a zamestnanci potrebujú efektívny nástroj na ďalšie krízy. Jedným z nich je aj takzvaný kurzarbeit.
Od januára začne platiť kurzarbeit. Ako funguje a čo to znamená pre zamestnancov?

Zdroj: Shutterstock

Na Slovensku sú ešte stále spustené schémy štátnej pomoci pre firmy a podnikateľov, ktorých zasiahla pandémia. Do konca tohto roka môžu žiadať o balíky pomoci v rámci schémy Prvá pomoc. Ak sa situácia zhorší, vláda môže aktivovať aj schémy Prvá pomoc+ a Prvá pomoc++.

Od januára 2022 však tieto štátne balíky nahradí takzvaný systém kurzarbeit. Od začiatku budúceho roka tak budú môcť aj spoločnosti na Slovensku využívať túto formu zachovania pracovných miest v období dočasných ekonomických ťažkostí, prípadne ďalšej veľkej krízy.

 

Čo je to kurzarbeit?

Zákon o podpore v čase skrátenej práce, čiže kurzarbeit, schválil slovenský parlament ešte na začiatku mája tohto roka. „Účelom zákona je poskytnutie podpory v čase skrátenej práce vo forme čiastočnej úhrady nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca počas trvania vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa,“ hovorí právnik z právnickej kancelárie CMS Slovensko Pavol Kundrik.

Čas skrátenej práce je obdobie od začatia obmedzenej činnosti zamestnávateľa až po jeho skončenie. Na obmedzenie má pritom zásadný vplyv vonkajší faktor, ktorý je dočasný, zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť alebo mu nemohol predísť a ktorý má negatívny vplyv na prideľovanie práce.

„Môže ísť napríklad o mimoriadnu situáciu, ktorú tu vo forme celosvetovej pandémie máme už viac ako rok. Rovnako môže ísť o výnimočný alebo núdzový stav, či o okolnosti vyššej moci,“ vysvetľuje P. Kundrik. Vonkajší faktor nie je čas vojny a vojnový stav, sezónnosť vykonávanej práce, reštrukturalizácia, plánovaná odstávka alebo rekonštrukcia vo firme.

Tip: Vláda schválila zmeny. Akú pomoc môžu firmy a podnikatelia čerpať na jeseň?

Aké sú podmienky kurzarbeitu?

Slovenský zákon hovorí, že obmedzenie činnosti zamestnávateľa je brané ako prekážka v práci na strane spoločnosti. Musia byť však splnené dve podmienky – zamestnávateľ nevie prideliť prácu najmenej jednej tretine zamestnancov a to v rozsahu najmenej 10 percent z týždenného pracovného času.

Zamestnancom je pritom fyzická osoba, ktorá je v pracovnom pomere alebo v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom výkone športu. Na samostatne zárobkovo činné osoby, napríklad na živnostníkov, sa tento zákon nevzťahuje.

Čo môže byť mimoriadna okolnosť:

  • Stav, ktorý môže vyhlásiť vláda na základe informácie Štatistického úradu, že hrubý domáci produkt za predchádzajúci štvrťrok (vyjadrený v stálych cenách) medziročne klesol.
  • Vláda môže zobrať do úvahy aj informáciu Výboru pre makroekonomické prognózy, ktorý potvrdí, že príslušný ročný hrubý domáci produkt medziročne klesne aspoň o tri percentuálne body.

Ako získať podporu?

Ak sa podnik dostane na základe vonkajších vplyvov do ťažkostí a musí zamestnanom znížiť pracovný čas, môže požiadať o štátnu podporu. Musí mať však uhradené sociálne poistenie, alebo dohodnuté splátky, za najmenej 24 kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý žiada o podporu.

Zároveň zamestnávateľ nesmel za posledné dva roky porušiť zákaz nelegálneho zamestnávania a musí mať so zástupcami zamestnancov uzatvorenú písomnú dohodu o tom, že bude žiadať o podporu. Ak firma žiada o podporu napríklad za mesiac máj, musí ju podať najneskôr do konca júna. V závislosti od typu krízy rozhodne o poskytnutí podpory príslušný úrad práce alebo ústredie práce do desiatich dní od začatia konania.

Koľko dostanú zamestnanci?

Podpora v rámci kurzarbeitu je vo výške 60 percent priemerného hodinového zárobku zamestnanca v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa podpora poskytuje. Pre rok 2022 to bude maximálne 7,81 eur za hodinu, teda približne 1 359 eur za mesiac.

Podpora sa poskytuje zamestnancovi:

  • ktorému firma nemôže prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 percent ustanoveného týždenného pracovného času,
  • ktorého pracovný vzťah ku dňu podania žiadosti trval najmenej jeden mesiac,
  • ktorému ku dňu podania žiadosti neplynie výpovedná doba alebo výpovedná lehota,
  • ktorý má ku dňu podania žiadosti vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok,
  • na ktorého zamestnávateľ na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel nepoberá iný príspevok,
  • podpora sa poskytuje najviac šesť mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov,
  • zamestnávateľ je povinný zachovať dané pracovné miesto najmenej dva mesiace po skončení mesiaca, za ktorý mu bola podpora poskytnutá.
Pre zaujímavosť: Na kurzarbeit sa skladajú firmy a zamestnanci z fondu poistenia v nezamestnanosti, pričom výška odvodov pre zamestnancov i zamestnávateľov sa nemení. Sociálne poisťovňa si len rozdelí príspevok zamestnávateľa vo výške jedného percenta na dve časti. Polovica pôjde na poistenie v nezamestnanosti a druhá polovica na kurzarbeit.

Anketa

Čerpali ste už nejaké dávky?

Akú dávku môžete čerpať z nemocenského poistenia?

Z dôchodkového poistenia plynie:

Aby ste mohli čerpať dávku v nezamestnanosti, musíte:

Keď máte nezaplatené poistné t.j. dlhy na poistnom, nemôžete čerpať dávky zo sociálneho poistenia:

Zistiť výšku odvedeného poistného môžete:

Redakcia

Autor článku Redakcia

Internetový denník Peniaze.sk momentálne patrí medzi najnavštevovanejšie ekonomické weby. Svojim užívateľom ponúka články z rôznych oblastí osobných financií, praktické rady, komentáre, užitočné kalkulačky, politické témy,... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Aké staré daňové dlhy možno ešte vymáhať?

14. 9. 2023 | Barbora Magočová

Aké staré daňové dlhy možno ešte vymáhať?

Ozval sa vám správca dane a hrozí, že budete musieť vyrovnať podlžnosti, o ktorých ste ani nevedeli alebo ste na ne dávno zabudli? Ktoré staršie daňové povinnosti ešte musíte plniť?... celý článok

Koľko ušetrí investor na daniach od 1. januára 2024?

12. 9. 2023 | Daniel Výcha

Koľko ušetrí investor na daniach od 1. januára 2024?

Sporiace účty už dávno nie sú jedinou možnosťou, kam si môžete odkladať peniaze. Čoraz viac ľudí objavuje svet investovania, ktorý je dnes dostupnejší než kedykoľvek predtým. Keď si... celý článok

Novela zákona o DPH: Čo by mala priniesť a kedy nadobudne platnosť?

30. 8. 2023 | Marek Mittaš

Novela zákona o DPH: Čo by mala priniesť a kedy nadobudne platnosť?

Zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH bude podliehať doplneniu a zmenám. Ministerstvo financií spustilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely tohto zákona. V článku nájdete niektoré... celý článok

Daň za psa: Na čo si dať pozor a kedy je šanca získať oslobodenie?

15. 8. 2023 | Barbora Magočová

Daň za psa: Na čo si dať pozor a kedy je šanca získať oslobodenie?

S vlastníctvom psíka sa spájajú nemalé náklady. Okrem kŕmenia či povinných očkovaní treba myslieť aj na peňažné povinnosti voči obci. Aká je daň za psa v najväčších slovenských mestách?... celý článok

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

6. 7. 2023 | Daniel Výcha

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

Okrem zábavy a dovoleniek si mnohí študenti hľadajú aj produktívnejšie spôsoby, ako využiť letné prázdniny. Preto si hľadajú brigády, na ktoré počas školského roka nemajú čas. V tomto... celý článok