Kedy má zamestnanec nárok na odstupné? Získať ho môže v týchto prípadoch

Roland Regely | rubrika: Článok | 23. 6. 2021
Kedy zamestnancovi firmy prináleží odstupné? Čo všetko musí obsahovať dohoda o ukončení pracovného pomeru? Zhrnuli sme to najdôležitejšie.
Kedy má zamestnanec nárok na odstupné? Získať ho môže v týchto prípadoch

Zdroj: Shutterstock

Odpracovali ste vo firme niekoľko rokov a dostali ste výpoveď? Máte alebo nemáte nárok na odstupné? Prinášame stručný prehľad o tom najdôležitejšom pri odstupnom a odchodnom.

Dohoda o ukončení práce musí byť písomne

Ste zamestnancom a dostali ste do rúk výpoveď resp. dohodu o ukončení pracovného pomeru. Prvú náležitosť si zamestnávateľ splnil - dohoda o ukončení pracovného pomeru totiž musí byť uzatvorená písomne. Tak ako všetky dôležité dokumenty, aj dohoda o ukončení pracovného pomeru sa vyhotovouje v dvoch vydaniach - jedno si starostlivo uschovajte. Ak vám zamestnávateľ odmieta vydať jedno vydanie alebo ak sa chce dohodnúť ústne, porušuje Zákonník práce a môže byť pokutovaný zo strany Inšpektorátu práce.

Dôvod ukončenia pracovného pomeru

Dohodou môže byť pracovný pomer skončený z akéhokoľvek dôvodu. Tento dôvod môže ale nemusí byť uvedený dohode o skončení pracovného pomeru. Aj tu ale poznáme dve výnimky, kedy musí byť uvedený dôvod.

1. zamestnanec výslovne požiadal o uvedenie dôvodu skončenia pracovného pomeru

2. pracovný pomer končí z týchto dôvodov:

  • zamestnávateľ sa zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou miesta pracoviska
  • zamestnanec sa stal nadbytočným vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa o organizačných zmenách alebo o znížení stavu zamestnancov
  • zamestnanec nemôže ďalej vykonávať prácu zo zdravotných dôvodov a súčasne predložil zdravotný posudok, ktorý tuto skutočnosť potvrdzuje

Pracovný pomer sa končí dňom uvedeným v dohode. Môže ísť o konkrétny dátum alebo deň začiatku určitej udalosti - napr. deň kedy zamestnanec nastúpi na materskú dovolenku.

 

Kedy má zamestnanec nárok na odstupné?

Konkrétne podmienky odstupné upravuje Zákonník práce, konkrétne paragraf 76. Nárok na odstupné vzniká, keď pracovný pomer skončil z nasledovných dôvodov:

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou 

  • sídlo zamestnávateľa alebo pracovisko sa zrušilo alebo premiestnilo a zamestnanec nesúhlasí s touto zmenou
  • zamestnanec sa stane nadbytočným, napríklad pri organizačných zmenách
  • ak zamestnanec stratil spôsobilosť na výkon doterajšej práce (tu je potrebný lekársky posudok)
Dĺžka trvania pracovného pomeru Nárok na odstupné  Výpovedná lehota, na ktorú má zamestnanec nárok 
Menej ako 1 rok  žiaden nárok  1 mesiac
Menej ako 2 roky  žiaden nárok  2 mesiace
Menej ako 5 rokov, no viac ako 2 roky  najmenej 1 mesačné odstupné  2 mesiace
Menej ako 10 rokov, no viac ako 5 rokov  najmenej 2 mesačné odstupné  3 mesiace
Menej ako 20 rokov, no viac ako 10 rokov  najmenej 3 mesačné odstupné  3 mesiace 
Viac ako 20 rokov  najmenej 4 mesačné odstupné  3 mesiace

Skončenie pracovného pomeru dohodou

Dĺžka trvania pracovného pomeru Nárok na odstupné Výpovedná lehota, na ktorú má zamestnanec nárok
 Menej ako 2 roky  1 mesačné odstupné bez nároku
 Menej ako 5 rokov, no viac ako 2 roky  2 mesačné odstupné bez nároku 
 Menej ako 10 rokov, no viac ako 5 rokov  3 mesačné odstupné bez nároku 
 Menej ako 20 rokov, no viac ako 10 rokov 4 mesačné odstupné bez nároku 
 Viac ako 20 rokov  5 mesačné odstupné bez nároku 
 

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou z iných dôvodov

Dĺžka trvania pracovného pomeru Nárok na odstupné Výpovedná lehota, na ktorú má zamestnanec nárok
 Menej ako 1 rok  nie je  1 mesiac
 Menej ako 2 roky  nie je 2 mesiace 
 Menej ako 5 rokov, no viac ako 2 roky  nie je 2 mesiace 
 Menej ako 10 rokov, no viac ako 5 rokov  nie je 2 mesiace 
 Menej ako 20 rokov, no viac ako 10 rokov  nie je 2 mesiace 
 Viac ako 20 rokov  nie je 2 mesiace 

Idete do dôchodku? Môžete získať tzv. odchodné

Ak vykonávate prácu aj po vzniku nároku na starobný dôchodok prípadne invalidný dôchodok s tým, že pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, patrí vám pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na dôchodok odchodné najmenej v sume vášho priemerného mesačného zárobku. O poskytnutie dôchodku však musíte požiadať pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

V prípade, že zamestnancovi vznikne nárok na odchodné, musí mu byť vyplatené minimálne vo výške jeho priemernej mesačnej mzdy. V kolektívnej alebo pracovnej zmluve sa však môže zamestnávateľ so svojim zamestnancom dohodnúť aj na vyššej sume.

Na odchodné vo výške najmenej v sume vášho priemerného mesačného zárobku vám vznikne nárok aj vtedy, ak vám bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

Pozor, odchodné nedostanete, ak bol váš pracovný pomer skončený formou okamžitého skončenia pracovného pomeru z dôvodu vášho právoplatného odsúdenia pre úmyselný trestný čin alebo z dôvodu závažného porušenia vašej pracovnej disciplíny.

Aký je rozdiel medzi odstupným a odchodným?

Odchodné je určitá forma odmeny, ktorá patrí zamestnancovi len raz a to pri ukončení pracovnej činnosti. Na to, aby mohol zamestnancovi vzniknúť nárok na odchodné, musí splniť niekoľko podmienok.

Odstupné je finančná kompenzácia, ktorá je vyplatená zamestnancovi za to, že prišiel o zamestnanie. Nárok na odstupné však vzniká len vtedy, ak si túto situáciu zamestnanec nezaviní sám, napr. nedá sám od seba výpoveď, neporuší pracovnú disciplínu a podobne. Nárok na odstupné môže mať zamestnanec aj viackrát v prípade, že splní podmienky potrebné k jeho získaniu.

Anketa

Ako si hľadáte prácu?

Roland Regely

Autor článku Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce