Bankový ombudsman už neexistuje. Na koho sa môžete obrátiť?

Roland Regely | rubrika: Článok | 9. 6. 2020
Ak nemáte finančnú rezervu a ocitnete sa v krízovej situácii, nemáte veľa možností na výber. Finančný ombudsman už síce nefunguje, ale nahradil ho Inštitút alternatívneho riešenia sporov.
Bankový ombudsman už neexistuje. Na koho sa môžete obrátiť?

Zdroj: Shutterstock

Dostať sa do finančných problémov je neprijemné. Môže sa to stať ľuďom, ktorí si pravidelne odkladajú, no často sa to stáva najmä tým, ktorý fungujú princípom „od výplaty k výplate“. Práve druhá skupina krízové situácie zvláda najhoršie. 

V dnešnej dobe vás môžu nepríjemne prekvapiť nečakané výdavky na auto, domácnosť, strata zamestnania, či choroba. Dôležité je mať finančnú rezervu, ktorá vám pomôže preklenúť toto nepriaznivé obdobie. Ak rezerva dlhodobo nestačí, alebo ak jednoducho nezvládate pokrývať svoje výdavky, môžete požiadať o pomoc Inštitút alternatívneho riešenia sporov, ktorý nahradil finančného ombudsmana. Najprv však musíte kontaktovať banku a riešiť problém s ňou. Poslednou alternatívou môže byť aj osobný bankrot.

 

Bankový ombudsman zanikol

Bankový ombudsman alebo aj finančný ombudsman bola nezávislá inštitúcia, ktorej úlohou bolo predovšetkým mimosúdne riešenie sporov medzi finančnými inštitúciami a ich klientmi.

Zriaďovateľom tohto orgánu zo zákona mohla byť centrálna banka, banková asociácia (napr. Na Slovensku) alebo aj parlament. Kompetencie a právomoci bankového ombudsmana sa však líšia v závislosti od krajiny. Inštitúcia bankového ombudsmana bola financovaná štátom, združením bánk a iných finančných inštitúcií, centrálnou bankou alebo nezávislou nadáciou. Mali ste teda ako klient bánk akú takú istotu, že ombudsman je nezávislý orgán. 

Pozor! Bankový ombudsman ako sprostredkovateľ spory nerozhodoval, ale pôsobil ako alternatíva k súdom. Teda na jednej stráne je mediátorom vzťahov medzi klientom a bankou a na strane druhej poskatoval poradenstvo konečným používateľom, teda klientom bánk. Okrem toho, že kancelária bankového ombudsmana zvyčajne poskytovala odborné poradenstvo, konzultácie, analýzy a štatistiky podnetov, taktiež vydával odporúčanie pre finančné inštitúcie. 

Na Slovensku bol bankový ombudsman zriadený Slovenskou bankovou asociáciou (SBA) s funkčným obdobím na 5 rokov. Tento inštitút však už postupne zanikol a bol nahradený Inštitútom alternatívneho riešenia sporov (ARS). Ten vznikol k 1.7.2018 a založila ho Slovenská banková asociácia (SBA). Dovtedy spotrebiteľské spory s bankami riešil bankový ombudsman, ktorý bol zrušený na zhromaždení členov SBA dňa 31.5.2018 a nahradil ho práve tento Inštitút ARS.

Poradia a pomôžu bezplatne

Na inštitút sa môžete obrať v prípade, že nezvládate akékoľvek záväzky z finančných inštitúcií. Zaoberá sa podnetmi týkajúcich sa napr. poistenia, hypotekárnych úverov, kreditných kariet, investícií, finančného poradenstva a iných podnetov spájajúcich sa s finančným sektorom. Služby inštitútu sú bezplatné.

Najčastejšie podnety, ktoré rieši Inštitút alternatívnych riešení sporov

 • odklad splátok, predĺženie splatnosti úveru, zníženie splátok

 • konsolidácia úverov, predčasné splatenie úveru

 • neoprávnené výbery z účtov cez internet

 • zamietnutie transferu prostriedkov alebo jeho zdĺhavá realizácia

 • výplata vkladov z vkladnej knižky

 • poplatok za vedenie účtu s cennými papiermi

 • nedodržiavanie zákonných lehôt na vybavenie sťažností

Ako postupovať, keď nezvládate splácať?

Ak nestíhate pokrývať svoje záväzky voči banke, v prvom rade kontaktujte ju. Otázku platobnej neschopnosti je potrebné riešiť ešte v jej začiatkoch, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť, že sa podarí nájsť vhodné riešenie. Platí, že čím dlhšie trvá omeškanie, tým je problém väčší.

Čím skôr to vybavíte a čím čestnejšie sa budete správať voči banke, tým skôr sa z krízy dostanete. Banka v takýchto prípadoch posudzuje nielen predošlú platobnú disciplínu klienta, ale aj jeho aktívny prístup počas riešenia situácie.

Ak už teraz viete, že nebudete schopní splácať svoje úvery, oznámte to banke. Je to lepšie, ako keď nezaplatíte 2 či 3 splátky a až potom kontaktujete finančnú inštitúciu. 

Banka vám môže na základe dohody poskytnúť odklad splátok, prípadne vyhovieť iným spôsobom. Ak vám nevyhovuje ani tento variant alebo si myslíte, že banka voči vám nepostupuje férovo, môžete sa obrátiť na Inštitút alternatívneho riešenia sporov.

Sťažovať sa môžete najmä na nesprávny postup finančnej inštitúcie. Takisto na nespravodlivosť, diskrimináciu a pod.

Kto všetko môže podať návrh?

Návrh môže podať spotrebiteľ, ktorý sa domnieva, že došlo zo strany finančnej inštitúcie k porušeniu jeho práva a nedošlo k náprave na základe reklamácie. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba. Inštitút nerieši spory banka vs. firma/podnikateľ.

Ako musí vyzerať návrh?

Návrh musí byť podaný na predpísanom tlačive http://institutars.sk/podat-navrh/. Z návrhu musí byť zrejmé akej veci sa týka, proti konaniu ktorej finančnej inštitúcie smeruje a čoho sa návrhom domáhate.

Ale pozor! Nevyhnutnou súčasťou návrhu je, vyjadrenie banky k sťažnosti/reklamácii alebo dôkaz, že spotrebiteľ kontaktoval banku bezvýsledne, t.j. v lehote 30 dní od odoslania sťažnosti/reklamácie a banka neodpovedala na sťažnosť spotrebiteľa, kópie všetkých dokladov, ktoré sa veci týkajú.

Návrh možno podať písomne na adresu:

 • Slovenská banková asociácia (Inštitút alternatívneho riešenia sporov)
 • BLUMENTAL OFFICE I.
 • Mýtna 48
 • 811 07 Bratislava – Staré mesto

Ďalšou možnosťou je ústne podanie do zápisnice na horeuvedenej adrese. Stretnutie je potrebné vopred si dohodnúť telefonicky alebo mailom. Alebo návrh je možné podať aj elektronickou poštou na adrese institutars@sbaonline.sk. Návrh je možné podať aj na elektronických nosičoch: CD, DVD, USB disk.

Inštitút ARS nevybavuje anonymné podnety, ďalej podnety, ktoré sa týkajú vyčísliteľnej hodnoty menšej ako 20 eur, ani tie, pri ktorých sa najprv nepokúsite dohodnúť s bankou.

Inšitút ARS ukončí konanie najneskôr do 90-tich dní odo dňa doručenia úplného návrhu. V zložitých prípadoch je možné predĺžiť lehotu o 30 dní, a to aj opakovane.

Ak u Inštitútu alternatívneho riešenia sporov nepochodíte, môžete sa ešte obrátiť na Národnú banku Slovenska.

Anketa

Koľko máte úverov a pôžičiek?

Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Najvýhodnejšie pôžičky podľa Peniaze.sk

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce