Životné minimum rastie, vzrastú aj sociálne dávky

Miroslava Hrášková | rubrika: Článok | 2. 7. 2019
Keď vzrastie životné minimum, automaticky sa dá očakávať, že budú rásť aj mnohé rodinné a sociálne dávky.
Životné minimum rastie, vzrastú aj sociálne dávky

Zdroj: Shutterstock

Výška životného minima sa mení vždy k prvému júlu v danom roku. Tohtoročná zmena nie je vyššia, než v minulom roku. Životné minimum vzrástlo o 5,13 eur na 210,20 eur. Životné minimum na ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu sa tak dostalo na úroveň 146,64 eur a na dieťa 95,96 eur.

Tento ukazovateľ je dôležitý nielen pre účtovníkov a úradníkov, dotkne sa väčšiny obyvateľov. Podľa výšky životného minima sa určuje napríklad výška daňového bonusu na dieťa, rodinných prídavkov ale aj iných sociálnych dávok. Na to, aké je životné minimum sa prihliada aj pri žiadosti o úver či hypotéku.

 

Tabuľka: O koľko rástlo životné minimum v minulých rokoch

Platné od Životné minimum Nárast oproti predchádzajúcemu roku
v eurách v %
1.7.2019 210,20 € 5,13 2,5
1.7.2018 205,07 € 5,98 3,0
1.7.2017 199,09 € 1,01 0,5
1.7.2016 198,08 € 0 0
1.7.2015 198,08 € 0 0
1.7.2014 198,08 € 0 0
1.7.2013 198,08 € 3,50 1,8
1.7.2012 194,58 € 4,75 2,5
1.7.2011 189,83 € 4,45 2,4
1.7.2010 185,38 € 0,19 0,1

Podľa tabuľky došlo za posledných desať rokov k najvyššiemu zvýšeniu v predchádzajúcom roku. Od prvého júla 2019 bude životné minimum vyššie o 2,5 %. To, či sa bude životné minimum meniť a o koľko, ovplyvňuje koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu a životných nákladov nízkopríjmových domácností. Údaje poskytuje Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Aké sociálne dávky ovplyvní životné minimum

I keď sa výška životného minima mení už k 1. júlu 2019, nové vyššie sumy dávok a prídavkov získajú poberatelia až v januári 2020. Tieto zmeny sa dotknú predovšetkým:

 • prídavku na dieťa

Prídavok na jedno dieťa v roku 2019 je poskytovaný vo výške 24,34 eur. V januári 2020 získajú poberatelia prídavku na dieťa sumu vo výške 24,95 eur.

Kto má nárok na prídavok na dieťa a ďalšie podmienky poskytnutia prídavku sa dočítate v našom sprievodcovi: Rodina a dieťa.

 • príplatok k prídavku

Príplatok k prídavku poberajú predovšetkým poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, ktorí sa starajú o neplnoleté dieťa a majú nárok aj na prídavok na dieťa.

Jeho výška za rok 2019 predstavuje 11,41 eur. V roku 2020 sa zvýši na 11,70 eur.

Suma prídavku aj príplatku k prídavku sa zvýši rovnakým koeficientom ako životné minimum. Keďže sa životné minimum zvýšilo o 2,5 %, dochádza pri uvedených dávkach len o centové zvýšenie.

 • suma predčasného starobného dôchodku, od ktorej vzniká nárok na predčasný starobný dôchodok

O predčasný starobný dôchodok môžete žiadať, ak ste získali 15 rokov dôchodkového poistenia, najmenej 5 rokov starobného dôchodkového sporenia, do dôchodkového veku vám chýbajú najviac dva roky a suma predčasného starobného dôchodku ku dňu žiadosti je vyššia ako 0,6-násobok životného minima. Táto suma pre rok 2020 bude teda 252,30 eur.

 • suma minimálneho mesačného dôchodku
  • najnižší dôchodok, aký môže byť dôchodcovi so starobným dôchodkom vyplatený, bude od 1.1.2020 vo výške 285,90 eur.
 • nepostihnuteľná suma pri exekučných zrážkach
  • sa určí ako násobok životného minima. V roku 2020 sa táto základná suma zvýši na 210,20 eur.

Životné minimum ovplyvňuje aj dane a príjmy daňovníka:

 • Daňový bonus na dieťa
  • na dieťa do 6 rokov bude suma od 1. januára 2020 45,46 eur mesačne, čo je 545,52 eur za rok.
  • na staršie deti je suma o polovicu nižšia, teda 22,73 eur mesačne a 272,76 eur ročne.
 • Nezdaniteľná časť základu dane
  • mesačne 336,32 eur, ročne 4 035,84 eur.

  

Anketa

Je výška daňového bonusu postačujúca?

Miroslava Hrášková

V článkoch sa najradšej venuje problematike daní, dávok a dôchodkov. Okrajovo spracováva aj oblasť financovania bývania, termínovaných vkladov a sporenia. Vyštudovala hospodársku politiku na ekonomicko-právnej fakulte Masarykovej... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register