Český bonus na dieťa v sume 600 a viac eur si môžu uplatniť aj Slováci

Miroslava Hrášková | rubrika: Článok | 4. 6. 2019
Daňový bonus na dieťa sa v Česku uplatňuje na podobnom princípe ako na Slovensku, avšak jeho suma je dva až trikrát vyššia. Kedy ho môžu získať aj Slováci? Čítajte viac.
Český bonus na dieťa v sume 600 a viac eur si môžu uplatniť aj Slováci

Zdroj: Shutterstock

Hlavnou podmienkou na získanie daňového bonusu sú príjmy získané v Českej republike. Aby ste si mohli uplatniť daňový bonus na dieťa, musíte v roku 2019 dosiahnuť príjmy zo zamestnania alebo z podnikania najmenej vo výške 80 100 korún (t.j. najmenej vo výške 6-násobku minimálnej mzdy).

Bonus si môže uplatniť iba jeden rodič, ktorý dieťa vyživuje. Rovnako ako na Slovensku, aj v ČR sa musí jednať o maloleté dieťa alebo dieťa, ktoré sa pripravuje na budúce zamestnanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole v prezenčnej forme.

 

Daňové zvýhodnenie na dieťa v ČR za rok 2019

  Výška bonusu Výška bonusu, ak je dieťa ZTP/P
  mesačne ročne mesačne ročne
na prvé dieťa 1 267 Kč 15 204 Kč 2 534 Kč 30 408 Kč
na druhé dieťa 1 617 Kč 19 404 Kč 3 234 Kč 38 808 Kč
na tretie a ďalšie dieťa 2 017 Kč 24 204 Kč 4 034 Kč 48 408 Kč
Zdroj: Finančná správa ČR

Daňový bonus si môže daňovník uplatniť aj na mesačnej báze, výška jeho príjmu však musí byť najmenej na úrovni polovice minimálnej mzdy.

Sumy daňového zvýhodnenia sú v tabuľke uvedené v českých korunách. Kurz eura a českej koruny v súčasnosti kolíše okolo 26 korún za euro. Výška zvýhodnenia na prvé dieťa je ročne približne 550 až 600 eur, na druhé dieťa 700 až 750 eur, na tretie a ďalšie dieťa 900 až 930 eur.

Ak je dieťa zdravotne postihnuté, výška bonusu sa zdvojnásobí.

Daňové zvýhodnenie na dieťa sa uplatňuje tak, že sa od výslednej daňovej povinnosti odpočíta. Ak by vyšiel záporný výsledok, vzniká daňový preplatok a z daňového zvýhodnenia sa stáva daňový bonus, ktorý bude daňovníkovi vyplatený. Tento daňový bonus však nemôže byť väčší ako 60 300 Kč ročne. Keby vyšiel vyšší, tak sa daňovníkovi aj tak vyplatí len suma 60 300 korún.

Daňové zvýhodnenie na deti v ČR

Foto: Pixabay

Doklady potrebné na uplatnenie daňového bonusu

Ak vám ročné zúčtovanie robí zamestnávateľ, dodáte nižšie vymenované doklady mzdovej účtovníčke. Ak máte príjmy z podnikania alebo si uplatňujete daňový bonus až v ročnom daňovom priznaní, prikladáte k daňovému priznaniu tieto doklady:

  • kópiu rodného listu dieťaťa (len prvý rok),
  • preukaz ZTP/P, ak je dieťa jeho držiteľom,
  • potvrdenie od druhého z rodičov, že si bonus neuplatňuje,
    • ak je druhý rodič zamestnaný, toto potvrdenie vystaví jeho zamestnávateľ,
    • ak druhý rodič podniká, prikladá sa čestné prehlásenie,
  • potvrdenie o štúdiu vydané školou, ktorú dieťa navštevuje.

Zaujímavosti o daňovom zvýhodnení na deti

1) Poradie nezávisí od veku dieťaťa. Ako prvé dieťa nemusíte uviesť to najstaršie dieťa. Záleží len na vás, v akom poradí deti uvediete a podľa toho vám bude uplatnené daňové zvýhodnenie. Meniť poradie má význam v prípade, ak máte staršie dieťa so zdravotným postihnutím. Výška bonusu sa totiž zdvojnásobuje. Ak najstaršie dieťa so ZTP/P napíšete druhé v poradí, prípadne až tretie, získate bonus v sume 38 808 alebo 48 408 korún. To je o 8, prípadne 18 tisíc korún viac, než ako keby zostalo na prvej pozícii. Pozor však na situáciu, kedy si na jedno dieťa môžete uplatniť zvýhodnenie len časť roku a na ďalšie dieťa celý rok. K takej situácii dôjde, ak máte študenta, ktorý končí štúdium alebo keď sa vám narodí dieťa. Ako prvé musíte uviesť to dieťa, na ktoré si zvýhodnenie môžete uplatniť celý rok.

2) Daňový bonus si môžu uplatniť aj starí rodičia.

3) Nezamestnaný rodič si daňové zvýhodnenie nemôže uplatniť.

4) Rodič vysokoškoláka staršieho ako 26 rokov veku nemá nárok na daňové zvýhodnenie.

5) Daňové zvýhodnenie sa dá uplatniť len u jedného zamestnávateľa.

6) Daňové zvýhodnenie sa dá prvýkrát uplatniť už v mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo.

7) Druh, ktorý žije s družkou, si nemôže uplatniť zvýhodnenie na dieťa družky. Môže si uplatniť len na ich spoločné deti. V prípade, že by sa s družkou oženil, potom by si mohol uplatniť zvýhodnenie aj na dieťa manželky, pokiaľ s nimi žije v jednej domácnosti.

8) Zvýhodnenie je možné uplatniť u tzv. aktívnych príjmov. Ak má daňovník len príjem z prenájmu alebo z kapitálového majetku, nemôže si túto "zľavu na dani" uplatniť.

Anketa

Je výška daňového bonusu postačujúca?

Miroslava Hrášková

V článkoch sa najradšej venuje problematike daní, dávok a dôchodkov. Okrajovo spracováva aj oblasť financovania bývania, termínovaných vkladov a sporenia. Vyštudovala hospodársku politiku na ekonomicko-právnej fakulte Masarykovej... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register