Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Reklama

Ako sa bude v roku 2018 počítať čistá mzda v Českej republike

Finance.sk

Ak pracujete v Českej republike na skrátený úväzok, v roku 2018 si pohoršíte. Naopak, rodičia a zamestnanci s vyšším príjmom budú na tom lepšie. Prečítajte si, ako sa tam bude v roku 2018 počítať čistá mzda.

 
Reklama

Na Slovensku sa výška hrubého príjmu a výsledná suma, ktorá pribudne na účte diametrálne líšia, nakoľko je skrátená o odvody. V Českej republike funguje podobný princíp výpočtu čistej mzdy na rok 2018. Z hrubej mzdy je zamestnancovi odvádzané zdravotné poistenie, sociálne poistenie a daň z príjmu fyzických osôb.

Navyše, daň z príjmu fyzických osôb môže byť celý rok nulová a je možné získať aj daňový bonus. Zdravotné poistenie musí byť vždy platené a sociálne poistenie sa platí počas roku do maximálneho vymeriavacieho základu. Za odvod daní z hrubej mzdy je zodpovedný zamestnávateľ.

Čistá mzda

Sociálne poistenie

Na sociálnom poistení je zamestnancovi odvádzané 6,5% z jeho hrubej mzdy, ďalších 25% na sociálnym poistení odvádza za zamestnanca jeho zamestnávateľ. Pri výpočte sociálnych odvodov sa neuplatňujú žiadne odpočty a ani zľavy. Je odvádzané zo skutočnej hrubej mzdy a to aj pri práci na skrátený úväzok s hrubou mzdou, ktorá je nižšia než 12 200 Kč.

V roku 2018 sa bude sociálne poistenie platiť maximálne zo sumy 1 438 992 Kč. Posledný krát sa zaplatí sociálne poistenie za mesiac, kedy je dovŕšený tento maximálny vymeriavací základ a v nasledujúcich mesiacoch sa už sociálne poistenie neplatí.

Zdravotné poistenie

Zdravotné odvody sú v Česku o pol percenta vyššie, než na Slovensku. Avšak, zamestnávateľ odvádza o 1 % menej na odvodoch zdravotného poistenia. Z hrubej mzdy je na zdravotné poistenie odvádzaných 4,5 %. Ďalších 9 % odvádza za zamestnanca jeho zamestnávateľ.

Taktiež sa na zdravotné odvody neuplatňuje žiadna zľava a ani iné odpočty. V roku 2018 bude musieť byť zdravotné poistenie zaplatené aspoň z minimálnej mzdy vo výške 12 200 Kč. Dopočítanie do minima (čiastka 1647 Kč v roku 2018) bude platiť zamestnanec, nakoľko zamestnávateľ odvádza na zdravotné poistenie vždy 9 %. Výnimka je len u štátnych poistencov (študenti alebo dôchodcovia), kde sa zdravotné odvody platia zo skutočnej hrubej mzdy.

Daň z príjmu

V Česku sa daň z príjmu fyzických osôb platí zo superhrubej mzdy. To je výška hrubej mzdy, zvýšená o povinné odvody zamestnávateľa za zamestnanca na sociálne a zdravotné poistenie, pričom sa superhrubá mzda zaokrúhľuje na stokoruny nahor. Výška dane z príjmu je 15 %. Nárok na daňovú zľavu na poplatníka vo výške 2070 Kč majú všetci zamestnanci.

Pri študentoch je to mesačná zľava vo výške 335 Kč. Invalidný dôchodcovia prvého a druhého stupňa, majú daňovú zľavu vo výške 210 Kč. Príjemcovia invalidného dôchodku tretieho stupňa majú zľavu vo výške 420 Kč. Na ZTP/P sa vzťahuje daňová zľava 1345 Kč.

Daňové zvýhodnenie

Daňové zvýhodnenie na dieťa si môže uplatniť vždy jeden rodič. Na prvé dieťa bude v roku 2018 zľava vo výške 1267 Kč, na druhé dieťa 1617 Kč a na tretie dieťa je to 2017 Kč. Ak je daňové zvýhodnenie vyššie než výška daní z príjmu, tak sa uplatňuje daňový bonus vo výške rozdielu medzi daňovým zvýhodnením a výškou daní z príjmu fyzických osôb.

Tabuľka: Výpočet čistej mzdy v roku 2018 pri výške píjmu 21 600 Kč

 Časť mzdy  Rok 2018
 Hrubá mzda  21 600 Kč
 ZP zamestnanec

 972 Kč

(21 600 x 4,5 %)

 ZP zamestnávateľ

 1944 Kč

(21 600 x 9 %)

 SP zamestnanec

 1 404 Kč

(21 600 x 6,5 %)

 SP zamestnávateľ

 5400 Kč

(21 600 x 25 %)

 Superhrubá mzda

 29 000 Kč

 (21 600 + 1 944 + 5 400)

 Daň z príjmu

 4350 Kč

(29 000 x 15 %)

 Zľava na poplatníka
2070 Kč
 Daňové zvýhodnenie
1267 Kč
 Záloha na daň

 1013 Kč

(4350 - 2070 - 1267)

 Čistá mzda

18 211 Kč

(21 600 - 972 - 1404 - 1013)

Zdroj foto: shutterstock

 
 
Sdílení a tisk
   
 

finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk Register mf.cz