Kariéra

Kariéra je profesijná dráha jedinca, či už celoživotnej alebo aj určitej časti jeho života. Začína v okamihu, keď vstúpi na pracovný trh a pokúša sa tam získať určitú prestíž.  Viac...

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register