Môžete dostať dávky od štátu, ak vlastníte nehnuteľnosť či iný hodnotný majetok?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 15. 4. 2024
Potrebujete čerpať podporu od štátu, lebo ste sa kvôli chorobe či strate príjmu ocitli v ťažkej situácii? Pre výplatu niektorých dávok či prilepšení sa však vyžaduje, aby ste zároveň nevlastnili hodnotnejšie veci, ktorých speňaženie by vám mohlo pomôcť. Aký majetok na vás môže byť napísaný, aby ste o dávky neprišli?
Môžete dostať dávky od štátu, ak vlastníte nehnuteľnosť či iný hodnotný majetok?

Zdroj: Shutterstock

Ktorý majetok bráni výplate pomoci v hmotnej núdzi? 

Ak vaša domácnosť príde o zdroje príjmu, môže byť pre vás pomoc v hmotnej núdzi doslova záchranou. Zahŕňa viacero peňažných plnení, vďaka ktorým ľahšie uspokojíte aspoň základné potreby rodiny; patria medzi ne napríklad dávka v hmotnej núdzi, príspevok na bývanie či ochranný príspevok. Vypláca ich úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Pre výplatu pomoci v hmotnej núdzi či tzv. jednorazovej dávky nestačí splnenie podmienky nedostatočných príjmov domácnosti. Dôležité je tiež to, aby si členovia domácnosti nemohli zabezpečiť alebo zvýšiť príjem ani výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetkuuplatnením nárokov (napríklad vymožením pohľadávok). 

Pri posudzovaní stavu hmotnej núdze sa za majetok pokladajú:

- veci a tiež

- práva alebo iné majetkové hodnoty, ak to ich povaha pripúšťa. 

Majetkom sú aj peňažné prostriedky z vyporiadania spoluvlastníctva; výnimkou sú finančné prostriedky z vyporiadania spoluvlastníctva k nehnuteľnosti užívanej domácnosťou na trvalé bývanie počas šiestich mesiacov od ich nadobudnutia. 

Konštatovaniu stavu hmotnej núdze nebráni: 

1) Taký majetok, ktorý nepomôže zabezpečiť či zvýšiť príjem domácnosti (napríklad veci, ktorých speňaženie či danie do prenájmu nie je objektívne reálne). 

2) Jedno motorové vozidlo v domácnosti, ktorého držiteľom alebo vlastníkom je člen domácnosti a o ktorom platí, že:

- sa využíva na individuálnu prepravu toho člena vašej domácnosti, ktorý má parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím. Ak sú držiteľmi parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím viacerí členovia vašej domácnosti, nepovažuje sa pre účely posudzovania hmotnej núdze za majetok jedno motorové vozidlo na každého člena domácnosti s parkovacím preukazom;

- je staršie ako 10 rokov alebo jeho hodnota nie je vyššia ako 35-násobok sumy životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu (aktuálne je suma tohto životného minima 268,88 Eur; hranica hodnoty je teda 9 410,80 Eur). Hodnota sa stanovuje odborným stanoviskom vyhotoveným znalcom alebo podľa dokladu o jeho kúpe vyhotoveného osobou s predmetom činnosti výroba, predaj alebo distribúcia motorových vozidiel. 

Ako ovplyvní dávky v hmotnej núdzi vlastníctvo nehnuteľnosti? 

Štát nemá záujem na tom, aby ľudia kvôli nedostatku príjmov prišli o svoje obydlie či veci, ktoré využívajú pre napĺňanie svojich základných potrieb. 

Aj v súvislosti s uvedeným platí, že pre účely konštatovania hmotnej núdze sú zo skúmania možnosti zabezpečiť si príjem alebo ho navýšiť predajom či prenájmom majetkuvylúčené

1) Nehnuteľnosť, ktorú ako domácnosť užívate na primerané trvalé bývanie 

Výplate dávok v hmotnej núdzi by nemalo brániť vlastníctvo domu, ktorý je adekvátny odôvodneným potrebám vašej rodiny. Primeranosť bývania sa môže odvíjať napríklad od počtu členov rodiny a veľkosti užívanej nehnuteľnosti. Podmienka primeranosti neplatí, ak už všetci členovia vašej domácnosti dovŕšili dôchodkový vek. 

2) Poľnohospodárska a lesná pôda, ktorá je užívaná pre potreby vašej domácnosti 

3) Hnuteľné veci nepodliehajúce exekúcii

Pri posudzovaní vašej majetkovej situácie nemožno brať do úvahy napríklad veci, ktoré nevyhnutne potrebujete na uspokojovanie svojich hmotných potrieb a potrieb rodiny. Z hodnotnejších vecí pôjde napríklad o chladničku, sporák, varič, vykurovacie teleso, práčku, domáce zvieratá či snubný prsteň s obrúčkou (bližšie: Čo si voči vám exekútor nesmie dovoliť a čo máte v exekúcii naopak zakázané vy?

4) Hnuteľné veci, na ktoré sa poskytla jednorazová dávka, dotácia na podporu humanitárnej pomoci alebo peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia 

5) Majetok, ktorý v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzovej situácie či mimoriadnej situácie nemôžete ako vlastník užívať. 

Hodnotnejší majetok je prekážkou aj pre príspevky na kompenzáciu ŤZP 

Podobne ako pomoc v hmotnej núdzi, aj príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia  (bližšie sme o nich písali napr. v článku 15 prilepšení, ktoré môžu pomôcť, ak bojujete so zdravotným znevýhodnením) sú vyplácané len osobám, ktoré nepresiahnu určitú výšku príjmu. Jej hranica je však v porovnaní s pomocou v hmotnej núdzi nastavená o dosť veľkorysejšie. Okrem toho sa pripúšťa aj vlastníctvo drahšieho majetku, ale len do hodnoty 50 000 Eur. Ak je vyššia, peňažný príspevok na kompenzáciu sa neposkytne alebo sa odníme a zastaví sa jeho výplata. 

Za majetok sa však pre určenie uvedenej hodnoty nepovažujú: 

1) nehnuteľnosť užívaná osobou s ŤZP na trvalé bývanie

2) poľnohospodárska a lesná pôda užívaná osobou s ŤZP pre jej potrebu

3) hnuteľné veci tvoriace nevyhnutné vybavenie domácnosti, ošatenie a obuv a hnuteľné veci, na ktoré sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi alebo peňažný príspevok na kompenzáciu

4) 1 osobné motorové vozidlo

5) nehnuteľné alebo hnuteľné veci nadobudnuté z peňažného daru poskytnutého

- v kalendárnom roku v úhrnnej hodnote do výšky 12-násobku sumy životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu,

- nadáciou, občianskym združením, neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby, neinvestičným fondom, cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, alebo

- na účely posilnenia účinkov kompenzácie, zachovania alebo zlepšenia zdravotného stavu. 

Výnimka sa vzťahuje aj na nepeňažný dar nadobudnutý v obdobnom režime. 

6) hnuteľné veci, ak by bol ich predaj alebo iné nakladanie s nimi v rozpore s dobrými mravmi

7) časť majetku,

- s ktorou osoba s ŤZP nemôže samostatne nakladať, ak vykonala všetky právne úkony smerujúce k odstráneniu prekážky samostatne s majetkom nakladať, alebo

- ktorá je predmetom záložného práva, a to do výšky zodpovedajúcej aktuálnej výške nesplatenej sumy pohľadávky zabezpečenej záložným právom ku dňu podania žiadosti.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement

Daňové priznanie v predĺženom termine online

Kompletné daňové priznanie online za 15 minút a 19,90 eur. Pre našich čitateľov exkluzívna zľava 10%.

DníHodínMinútSekúnd
Nechcem sa stresovaťZľavový kód: PENIAZE10

Ak chcete riešiť dane po starom, máme pre vás inteligentné formuláre.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Štát plánuje zdvojnásobiť zvláštny príspevok pre deti s ŤZP

15. 5. 2024 | Ivana Sladkovská

Štát plánuje zdvojnásobiť zvláštny príspevok pre deti s ŤZP

Opatrovatelia detí s ťažkým zdravotným postihnutím dostávajú do 18 rokov veku dieťaťa okrem štandardného príspevku na opatrovanie ešte aj príplatok. Ten sa má po novom zdvojnásobiť... celý článok

Možno ste sa nevedomosťou pripravili až o 1 120 eur od štátu

12. 5. 2024 | Ivana Sladkovská

Možno ste sa nevedomosťou pripravili až o 1 120 eur od štátu

Slovenské rodiny sa nevedomosťou pripravujú o naozaj tučný príspevok až do výšky 1120 eur. Oplatí sa však len veľmi špecifickej skupine matiek.

Materská 2024: Pozor na banálnu chybu, môžete prísť o celú dávku od štátu

9. 5. 2024 | Ivana Sladkovská

Materská 2024: Pozor na banálnu chybu, môžete prísť o celú dávku od štátu

Do nemocenského poistenia sa od roku 2024 ráta aj doba štúdia. Mnohé mladé ženy tak majú nárok na materskú dávku aj vtedy, ak otehotneli ešte počas štúdia. Mnohé sa však nevedomosťou... celý článok

Štát poskytuje málo známy príspevok. Najmä rodičom pomôže v ťažkých časoch

29. 4. 2024 | Ivana Sladkovská

Štát poskytuje málo známy príspevok. Najmä rodičom pomôže v ťažkých časoch

Takzvané ošetrovné si môžu nechať vyplatiť napríklad rodičia chorých detí, ale aj ľudia, ktorí sa dlhodobo starajú napríklad o starých rodičov. Po novom sa dá vybaviť aj elektronicky. celý článok

„Zabudnutý benefit“ čaká zmena: Až 275 eur na dovolenku pre tisíce Slovákov

21. 4. 2024 | Ivana Sladkovská

„Zabudnutý benefit“ čaká zmena: Až 275 eur na dovolenku pre tisíce Slovákov

Rekreačné poukazy, ktoré si uplatňujú zamestnanci, majú byť dostupnejšie pre širšie skupiny ľudí. Parlament má na stole zákon, ktorý by upravil použitie takzvaných rekreačných poukazov.... celý článok