8 vecí, ktoré môže zamestnávateľ chcieť len s vaším súhlasom + 2 veci, na ktoré ho nepotrebuje

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 30. 8. 2022
Flexibilita – slovíčko, ktoré sa objavuje v mnohých pracovných inzerátoch ako požadovaná kvalita budúceho zamestnanca. V zásade by malo ísť o schopnosť rýchlo sa prispôsobiť potrebám zamestnávateľa a pružne riešiť rozmanité pracovné problémy. Čo ak však zahŕňa aj zvýšené nároky na váš čas a zásahy do osobného života?
8 vecí, ktoré môže zamestnávateľ chcieť len s vaším súhlasom + 2 veci, na ktoré ho nepotrebuje

Zdroj: Shutterstock

Do akej miery od vás môže zamestnávateľ vyžadovať pracovnú interakciu nad rámec dohodnutých zmien a očakávať plnenie úloh, ktoré ste v pracovnej zmluve výslovne nedojednali? A v ktorých záležitostiach si bez vášho dovolenia nemôže vybrať spôsob, ako bude voči vám postupovať?

Veci, ktoré od vás môže zamestnávateľ vyžadovať, len ak ste mu udelili súhlas

 1. Pracovná cesta vyžaduje odsúhlasenie 

Ak vás chce zamestnávateľ vyslať na pracovnú cestu mimo obvodu obce vášho pravidelného pracoviska alebo mimo vášho bydliska, potrebuje na to váš súhlas. Pokiaľ vás teda šéf plánuje poslať na „služobku“, nemusíte jeho pokyn automaticky rešpektovať bez akýchkoľvek námietok. Uvedené ale neplatí, ak:

  • 1) vyslanie na pracovnú cestu vyplýva priamo z povahy druhu práce, ktorú ste si so zamestnávateľom dohodli (napr. obchodný zástupca pre celú oblasť Slovenska apod.),
  • 2) vyslanie vyplýva z dohodnutého miesta výkonu práce (napr. celé Slovensko),
  • 3) sa zamestnávateľovi zaviažete k povinnosti rešpektovať vysielanie na pracovné cesty už vo vašej pracovnej zmluve. 

2. Práca nadčas s niektorými zamestnancami len po dohode 

Prácu nadčas vám zamestnávateľ nemôže jednostranne (bez vášho dovolenia) nariadiť, ak:

- pracujete na skrátený úväzok,

- vykonávate rizikové práce,

- vykonávate zdravotnícke povolanie a už ste dovŕšili 50 rokov,

- ste tehotná,

- sa trvale staráte o dieťa mladšie ako 3 roky,

- ste osamelým zamestnancom a trvale sa staráte o dieťa mladšie ako 15 rokov. 

Dodajme, že mladistvým nemožno prácu nadčas nariadiť vôbec (teda ani keby s ňou súhlasili).

3. Obmedzenie pracovnej pohotovosti 

Zamestnávateľ od vás môže vyžadovať pracovnú pohotovosť len po vzájomnej dohode, ak:

- ste tehotná,

- sa trvale staráte o dieťa mladšie ako 3 roky,

- ste osamelým zamestnancom a trvale sa staráte o dieťa mladšie ako 15 rokov. 

Podobne ako pri práci nadčas, aj pri pracovnej pohotovosti platí, že ju vôbec nemožno dohodnúť s mladistvými. 

4. Mzda nemusí byť automaticky vyplácaná na účet 

Pokiaľ sa s Vami zamestnávateľ nedohodne inak, mal by vám vyplatiť mzdu vo vašom pracovnom čase a na pracovisku. V prípade, že vám tento spôsob úhrady mzdy vyhovuje najviac, nemusíte akceptovať jej zasielanie na bankový účet. Uvedené neplatí napríklad vtedy, keď ste už možnosť výplaty mzdy bezhotovostným prevodom odsúhlasili v pracovnej zmluve; v takom prípade je pre vás dojednanie záväzné a nemôžete zamestnávateľa nútiť k zmene. 

5. Časť mzdy v naturáliách len ak to odobríte 

V niektorých odvetviach nie je neobvyklé, že sa časť mzdy vyplatí aj v tzv. naturáliách (napr. výrobkoch, ale aj formou výkonov či služieb). Tento postup je však možný len nad rámec minimálnej mzdy a iba s vaším súhlasom a za vami akceptovaných podmienok. 

6. Výpoveď „dohodou“ nie je možná 

Aj keby vás zamestnávateľ najrôznejšími praktikami či vyhrážkami nútil alebo presviedčal, že z určitého dôvodu musíte súhlasiť s ukončením vášho pracovného pomeru formou dohody, vedzte, že podľa práva žiadnu takúto povinnosť nemáte. Pokiaľ s vami zamestnávateľ chce rozviazať pracovný pomer a vy s dôvodom, pre ktorý tak chce urobiť, nesúhlasíte, nepristupujte na jeho hru (aspoň nie bez predchádzajúcej porady s právnikom). Pokiaľ bude dôvod ukončenia v súlade so zákonom a zamestnávateľ si ho aj bude vedieť obhájiť náležitými dôkazmi, má možnosť vám dať výpoveď alebo pristúpiť k okamžitému skončeniu pracovného pomeru. 

7. Nerovnomerné rozvrhnutie a konto pracovného času s niektorými zamestnancami len po dohode 

Zamestnávateľ vám nemôže nerovnomerne rozvrhnúť pracovný čas ani vám zaviesť konto pracovného času bez vášho súhlasu, ak:

- máte zdravotné postihnutie,

- ste tehotná,

- sa trvale staráte o dieťa mladšie než 3 roky,

- ste osamelým zamestnancom, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov. 

8.Nočné zmeny nemôžu byť bez vášho súhlasu 2 týždne po sebe 

Ak sa s vami zamestnávateľ písomne nedohodne inak (napr. priamo v pracovnej zmluve), nemôžete pracovať v nočných zmenách 2 po sebe nasledujúce týždne. Výnimkou sú práce, ktorých povaha alebo podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas inak. 

Záležitosti, o ktorých rozhoduje zamestnávateľ bez vášho súhlasu 

1. Čerpanie dovolenky 

Aj keď by sa mohlo v praxi javiť, že konkrétny termín čerpania dovolenky záleží v podstate na vás, resp. na vašej dohode s kolegami, nie je to úplná pravda. Čerpanie dovolenky určuje vždy zamestnávateľ; s vami musí termín akurát prerokovať. Termín vášho voľna viete ovplyvniť prostredníctvom zástupcov zamestnancov (odborárov), ak na vašom pracovisku pôsobia – udeľujú totiž predchádzajúci súhlas s plánom dovoleniek. Na druhej strane máte nárok na to, aby vám minimálne jedna časť z vašej celkovej dovolenky bola poskytnutá v rozsahu dvoch týždňov; toto pravidlo môže zamestnávateľ porušiť len s vaším súhlasom. 

2. Preradenie na inú prácu 

Za štandardných okolností zamestnávateľ nemôže meniť druh či miesto práce, na ktorých ste sa dohodli v pracovnej zmluve. V určitých prípadoch sa však váš súhlas pre preradenie na inú prácu skutočne nevyžaduje. Podstatnú skupinu tvoria situácie, v ktorých je takáto zmena vynútená vaším zdravotným stavom (napr. ak nemôžete doterajšiu prácu vykonávať pre chorobu z povolania či kvôli tehotenstvu alebo karanténe). 

Nad rámec uvedeného má zamestnávateľ ďalej možnosť vás aj bez vášho dovolenia preradiť na inú prácu, ak je to potrebné na odvrátenie mimoriadnej udalosti (živelnej pohromy) alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov. Preradenie je v uvedenom prípade prípustné len na čas nevyhnutnej potreby.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Choroba z povolania. Aký je postup na uznanie v roku 2023?

16. 5. 2023 | Barbora Magočová

Choroba z povolania. Aký je postup na uznanie v roku 2023?

Výskyt chorôb z povolania v posledných rokoch podľa NCZI stúpa. Nejde len o výsledok práce v rizikovom prostredí. Problematický je aj výkon činností, ktoré jednostranne zaťažujú niektorú... celý článok

Viete o dobrej práci ďalej od domova? Čo môžete získať od štátu?

24. 4. 2023 | Barbora Magočová

Viete o dobrej práci ďalej od domova? Čo môžete získať od štátu?

Všetky dobré pracovné ponuky sú mimo miesta vášho bydliska? Zvýšené náklady spojené s novým bývaním nemusia predstavovať neprekonateľný problém. Ak splníte stanovené podmienky, pomôže... celý článok

Mení sa výška príplatkov za prácu: Koľko dostanete od 1. 6. 2023?

20. 4. 2023 | Barbora Magočová | 1 komentár

Mení sa výška príplatkov za prácu: Koľko dostanete od 1. 6. 2023?

Po vyše dvoch rokoch nás čaká zmena pri určovaní finálnej sumy väčšiny príplatkov. Zamestnanci si o niečo prilepšia – mzdové zvýhodnenia by totiž mali v porovnaní s doterajšou úpravou... celý článok

Ako si môžete v roku 2023 privyrobiť, ak ste v evidencii úradu práce?

13. 4. 2023 | Barbora Magočová

Ako si môžete v roku 2023 privyrobiť, ak ste v evidencii úradu práce?

Plánujete požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo v nej už ste? Ako uchádzač o zamestnanie máte viaceré benefity; zároveň však treba počítať aj s niektorými... celý článok

Pripravujú sa zmeny v stravnom: Aké sú plány?

12. 4. 2023 | Daniel Výcha

Pripravujú sa zmeny v stravnom: Aké sú plány?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v marci 2023 zverejnilo svoju predbežnú správu, v ktorej by chcelo zvýšiť stravné pri tuzemských cestách. Toto rozhodnutie... celý článok