Pravidlá čerpania dovolenky: môže vám ju zamestnávateľ na poslednú chvíľu zrušiť?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 14. 7. 2022
Leto nemusí byť na každom pracovisku „uhorkovou sezónou“. Pre niektoré firmy je náročné zladiť dovolenkový program všetkých zamestnancov s fungovaním prevádzky. Môže vám zamestnávateľ prekaziť plány na rodinnú rekreáciu?
Pravidlá čerpania dovolenky: môže vám ju zamestnávateľ na poslednú chvíľu zrušiť?

Zdroj: Shutterstock

Čítajte, aké obmedzenia platia pre určovanie termínov čerpania dovoleniek. Na čo máte v súvislosti s osobným voľnom nárok a ako sa zachovať, ak vám váš chlebodarca neočakávane oznámi, že vás na plánovaný a už zaplatený zájazd nemôže pustiť? Preplatí vám v takom prípade storno poplatky? 

Kto rozhoduje o čerpaní dovolenky? 

Zákon vyžaduje, aby sa pri určovaní termínov čerpania dovoleniek zohľadnili: 

Úlohy vášho zamestnávateľa 

Plán dovoleniek by mal byť zostavený tak, aby absencia jednotlivých zamestnancov neochromila celú prevádzku vášho zamestnávateľa, príp. aby výpadky nemali zásadné ekonomické či dokonca devastačné dopady na jeho činnosť. 

Vaše oprávnené záujmy 

Zamestnávateľ by mal vziať do úvahy najmä váš rodinný stav a pokiaľ možno tiež osobné preferencie. Ak máte menšie deti, mal by vám umožniť čerpať dovolenku tak, aby ste ju mohli s nimi stráviť najmä v prázdninovom období. 

Samotné rozhodovanie o konkrétnej dobe, v ktorej budú dovolenky prebiehať, by malo pozostávať z dvoch fáz: 

1) Prerokovanie plánu dovoleniek 

Zamestnávateľ by vám mal umožniť, aby ste sa k návrhu harmonogramu čerpania osobného voľna vyjadrili. Ak na vašom pracovisku pôsobia zástupcovia zamestnancov (typicky odborová organizácia), podlieha plán dovoleniek ich predchádzajúcemu odsúhlaseniu. 

2) Rozhodnutie zamestnávateľa 

Posledné slovo ohľadom určenia termínu čerpania dovolenky má vždy zamestnávateľ, ktorý v rámci schváleného plánu dovoleniek odsúhlasí konkrétny časový rámec, v ktorom budete dovolenku čerpať. 

Základné pravidlá ovplyvňujúce dĺžku trvania dovolenky:

Pravidlá, ktoré by mali byť dodržané, ak to situácia zamestnávateľa umožňuje:

1)  dovolenku by ste si mali vyčerpať spravidla vcelku;

2)  celá výmera dovolenky by mala byť vyčerpaná do konca kalendárneho roka. 

Pravidlá, ktoré musia byť dodržané a zamestnávateľ ich prípadne môže zmeniť len s vaším súhlasom:

1) zamestnávateľ je povinný naplánovať dovolenku tak, aby ste mohli v príslušnom kalendárnom roku vyčerpať aspoň 4 týždne dovolenky (ak vám na ne vznikol nárok a ich vyčerpaniu nebránia prekážky v práci na vašej strane – napr. práceneschopnosť);
2) ak sa dovolenka poskytuje v niekoľkých častiach, musí mať aspoň jedna z nich najmenej 2 týždne;
3) termín čerpania dovolenky vám musí zamestnávateľ oznámiť aspoň 14 dní vopred;
4) dovolenku vám nemožno nariadiť na obdobie, v ktorom ste uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu či úraz, ani na dobu vašej materskej či rodičovskej dovolenky; ostatné prekážky v práci na vašej strane (napríklad ošetrovanie chorého dieťaťa) môžete stráviť v režime dovolenky, len ak o to výslovne požiadate;
5) pokiaľ na obdobie čerpania vašej dovolenky pripadne sviatok, ktorý by pre vás bol obvykle pracovným dňom, nesmie vám ho zamestnávateľ započítať do dovolenky;
6) zamestnávateľ vám nemôže určiť náhradné voľno za prácu nadčas alebo prácu vo sviatok tak, aby pripadlo na dni, v ktorých čerpáte dovolenku.

 Osobitný režim hromadného čerpania dovolenky 

Hromadné čerpanie dovolenky môže zamestnávateľ nariadiť v prípade, že je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov. Podmienkou je predchádzajúca dohoda so zástupcami zamestnancov. Hromadná dovolenka nesmie trvať viac ako 2 týždne. V prípade vážnych prevádzkových dôvodov oznámených najmenej 6 mesiacov vopred možno hromadné voľno predĺžiť až na 3 týždne. 

Výnimočný režim sa vzťahuje na umelecké súbory z povolania, pre ktoré zákon povoľuje hromadné čerpanie dovolenkyaž na 4 týždne. V divadlách a v iných umeleckých ustanovizniach, ktoré v rámci svojej činnosti interpretujú hudobné diela (opera, orchestre), sa môžu dovolenky hromadne vyčerpať aj vcelku. 

Čo ak vám zamestnávateľ dovolenku na poslednú chvíľu zruší alebo vás z nej odvolá 

V prípade, že vám zamestnávateľ zmenil už schválený termín čerpania dovolenky alebo vás dokonca z dovolenky odvolal, máte právo na náhradu nákladov, ktoré v dôsledku uvedeného postupu vznikli bez vášho zavinenia. Ak vám teda zamestnávateľ už podpísal dovolenkový lístok a vy ste si na margo uvedeného stihli zaplatiť zájazd, ktorý nemôžete zrušiť bez storno poplatkov, mal by vám ich zamestnávateľ nahradiť. Takisto má povinnosť preplatiť náklady, ktoré by vám vznikli v súvislosti s predčasným ukončením dovolenky na jeho žiadosť (typicky neočakávané cestovné výdavky apodpbne).

Ako postupovať, ak si nestihnete vyčerpať dovolenku alebo na ňu ešte nemáte nárok

Zamestnávateľ vám môže povoliť dovolenku aj vtedy, ak na ňu ešte nemáte nárok. Tento postup je prípustný, ak možno očakávať, že k splneniu podmienok pre vznik nároku na dovolenku dôjde do konca kalendárneho roka, v ktorom dovolenku čerpáte, resp. do skončenia vášho pracovného pomeru.

Pokiaľ nestihnete vyčerpať dovolenku do konca roka (či už preto, lebo vám to nebolo umožnené alebo kvôli prekážkam na vašej strane), musí vám ju zamestnávateľ poskytnúť najneskôr do konca nasledujúceho roka. Ak nestanoví jej termín ani do 30. júna ďalšieho roka, môžete si určiť dobu jej čerpania sami s tým, že ju len písomne oznámite zamestnávateľovi najmenej 30 dní vopred. 

Za časť dovolenky, ktorá presiahne 4 týždne základnej výmery a ktorú ste si nemohli vyčerpať ani do konca nasledujúceho roka, vám patrí náhrada mzdy v sume vášho priemerného zárobku. Za nevyčerpané 4 týždne základnej výmery dovolenky vám nemôže byť vyplatená náhrada mzdy; výnimkou je jej nevyčerpanie z dôvodu skončenia vášho pracovného pomeru.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Tajná nahrávka zamestnávateľa či obchodného partnera: Dá sa použiť pred súdom?

20. 3. 2023 | Barbora Magočová

Tajná nahrávka zamestnávateľa či obchodného partnera: Dá sa použiť pred súdom?

Ste obeťou šikany, dostali ste neoprávnenú výpoveď alebo vás podrazil zákazník či dodávateľ? Technické vymoženosti dnešnej doby priam zvádzajú k tomu, aby ste pravdu dokázali zvukovým... celý článok

Kedy vás môže zamestnávateľ vyhodiť, ak má pocit, že nepracujete dostatočne?

8. 3. 2023 | Barbora Magočová

Kedy vás môže zamestnávateľ vyhodiť, ak má pocit, že nepracujete dostatočne?

Výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh môžete dostať, aj keď dodržujete pracovnú dobu a nepatríte k „flákačom“. Má to ale svoje pravidlá. Čo všetko musí zamestnávateľ splniť,... celý článok

Porušuje váš zamestnávateľ predpisy? Za jeho nahlásenie môžete získať odmenu

22. 2. 2023 | Barbora Magočová

Porušuje váš zamestnávateľ predpisy? Za jeho nahlásenie môžete získať odmenu

Máte informácie o nekalých činnostiach na vašom pracovisku? Ak na ne upozorníte úrady, môžete žiadať o poskytnutie zvláštnej ochrany. Okrem toho máte šancu získať zaujímavú finančnú... celý článok

Ako sa vyvíjala minimálna mzda na Slovensku?

17. 2. 2023 | Daniel Výcha

Ako sa vyvíjala minimálna mzda na Slovensku?

1. januára 2023 sme oslávili 30. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Slovenský finančný systém odvtedy prešiel viacerými zmenami, či už v zmysle oficiálnej meny, alebo... celý článok

Nemáte škôlku alebo si chcete na materskej privyrobiť? Riešením sú detské skupiny

25. 1. 2023 | Barbora Magočová

Nemáte škôlku alebo si chcete na materskej privyrobiť? Riešením sú detské skupiny

Skĺbenie rodinných a pracovných povinností je problematické najmä vtedy, keď máte malé deti. Dopyt po finančne dostupných materských školách výrazne prevyšuje ich ponuku. Škôlky majú... celý článok