Šikanujú vás v práci. Môžete kvôli tomu okamžite skončiť pracovný pomer?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 14. 11. 2022
Nemôžete to už v práci vydržať kvôli intrigám v kolektíve alebo neznesiteľnému nadriadenému? Mobbing či bossing zvyčajne začínajú nenápadne – stupňujúci sa stres ale môže mať veľmi vážne dopady na celý váš život. Kedy môžete dať hodinovú výpoveď?
Šikanujú vás v práci. Môžete kvôli tomu okamžite skončiť pracovný pomer?

Zdroj: Shutterstock

Aj zamestnanci môžu skončiť v práci okamžite len z určitých dôvodov 

Pokiaľ zamestnávateľ nesúhlasí s ukončením vášho pracovného pomeru k určitému dňu, musíte v pôvodnej práci zvyčajne vydržať až do uplynutia výpovednej lehoty. Inak riskujete, že zamestnávateľ:

1) od vás bude vymáhať náhradu škody, ktorá mu vznikla vaším predčasným odchodom zo zamestnania (a pokiaľ ste osobou, na ktorej stojí a padá významný projekt, môže byť škoda naozaj vysoká),
2) uplatní právo na peňažnú náhradu za nedodržanie výpovednej doby, ak ste si ju písomne dohodli (napr. v pracovnej zmluve); jej výška sa môže vyšplhať najviac do sumy, ktorá je súčinom vášho priemerného mesačného zárobku a dĺžky výpovednej doby. 

Uvedené samozrejme platí, pokiaľ nie sú naplnené zákonné dôvody pre to, aby ste podali tzv. hodinovú výpoveď – čiže aby k okamžitému skončeniu pracovného pomeru došlo práve z vašej iniciatívy. 

Na okamžité skončenie pracovného pomeru máte ako zamestnanec právo, ak:

1) podľa lekárskeho posudku nemôžete ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia vášho zdraviazamestnávateľ vás nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia uvedeného posudku na inú pre vás vhodnú prácu. Lekársky posudok musí spĺňať náležitosti stanovené zákonom č. 576/2004 Z.z.; nepostačuje obyčajné konštatovanie lekára v lekárskej správe, alebo
2) vám zamestnávateľ nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo ich časťdo 15 dní po uplynutí ich splatnosti alebo
3) je bezprostredne ohrozený váš život či zdravie.

Ak patríte k mladistvým zamestnancom, môžete okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôžete vykonávať prácu bez ohrozenia vašej morálky.

Ako dať hodinovú výpoveď správne a čo vám pri nej zamestnávateľ musí vyplatiť

K okamžitému skončeniu pracovného pomeru môžete ako zamestnanec pristúpiť len v lehote 1 mesiaca odo dňa, kedy ste sa o dôvode pre jeho skončenie dozvedeli. V uvedenej lehote zároveň musíte okamžité skončenie doručiť zamestnávateľovi (nestačí ho teda napr. podať na poštu). Úkon treba urobiť písomne a po obsahovej stránke je nevyhnutné riadne skutkovo vymedziť skutočnosti, ktoré k uplatneniu práva na okamžité skončenie pracovného pomeru viedli. Ich opis pritom musí samozrejme korešpondovať s jedným z dôvodov, pri ktorých splnení zákon zamestnancovi umožňuje využiť hodinovú výpoveď; dôvod skončenia nesmiete dodatočne meniť.

V prípade platného okamžitého skončenia pracovného pomeru máte nárok na náhradu mzdy v sume vášho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov (a to aj napriek tomu, že pracovný pomer končí už dňom doručenia okamžitého skončenia zamestnávateľovi). 

Okamžité skončenie pracovného pomeru kvôli šikane na pracovisku 

Šikanu v práci medzi dôvodmi okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca nenájdete. Aj napriek tomu však o ňu môžete okamžité skončenie oprieť, ak sa k nej pridruží jedna špecifická okolnosť.

Odpoveď na otázku, o čo konkrétne ide, dáva rozhodnutie Krajského súdu Trnava, vydané pod sp.zn. 10CoPr/5/2020. Súd ním rozhodol o žalobe zamestnávateľa, ktorý sa domáhal určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru zo strany jeho zamestnankyne, ktorá skončenie zdôvodnila tak, že podľa lekárskeho posudku naďalej nemôže vykonávať doterajšiu prácu bez ohrozenia jej zdravia; lekársky posudok však zamestnávateľovi nedoložila. 

Zamestnankyňa sa bezprostredne po skončení pracovného pomeru zamestnala inde a naďalej vykonávala rovnaký druh práce ako na pôvodnom pracovisku. Zamestnávateľ sa v spore teda (okrem iného) bránil, že práca zamestnankyňu zjavne nemohla nijako ohrozovať na zdraví, keď v nej ďalej pokračuje. 

Krajský súd Trnava ale poukázal na to, že zamestnankyňa bola určitú dobu pred skončením pracovného pomeru nadmerne zaťažovaná a zamestnávateľ sa voči nej správal nevhodne. Po čase začala mať problémy so žalúdkom, neskôr nedokázala vstať z postele.

Z lekárskej kontroly vyplynul záver, že v jej prípade išlo o psychické ťažkosti, ktoré sa navonok prejavili fyzickými symptómami; lekár zamestnankyni odporučil, aby urýchlene zmenila pracovisko.

Súd argumentoval, že aj v dôsledku šikany sa môže prudko zhoršovať zdravotný stav zamestnanca. Ak teda zotrvávanie u zamestnávateľa bezprostredne ohrozovalo zdravie zamestnankyne, mohla podľa súdu pracovný pomer okamžite skončiť platne, a to dokonca aj bez toho, aby zamestnávateľovi doložila lekársky posudok. Otázku, či k bezprostrednému ohrozeniu zdravia dochádzalo alebo nie, však už treba preukázať v spore o platnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru. 

Za šikanu porušujúcu antidiskriminačný zákon si zamestnávateľ priplatí 

Príčinou bossingu či mobbingu neraz býva skutočnosť, že šikanovaný z kolektívu vyčnieva, príp. sa vyznačuje osobitným postavením či vlastnosťou. Vždy sa preto treba zamyslieť, či šikana vedľa ohrozenia vášho zdravia zároveň neporušuje zásadu rovnakého zaobchádzania.

Zamestnávateľ vás môže diskriminovať dokonca aj z dôvodu tehotenstva, materstva či dokonca vášho ateizmu alebo kvôli tomu, že vy sami síce nijako nevybočujete z radu, ale od väčšinovej spoločnosti sa odlišuje váš partner (napr. je iného národnostného či etnického pôvodu). 

Ak šikana a diskriminácia idú ruka v ruke, môžete žiadať, aby vám zamestnávateľ poskytol primerané zadosťučinenie (napr. vo forme ospravedlnenia). Pokiaľ by to neviedlo k dostatočnej kompenzácii, máte právo aj na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Konečná peňažná čiastka priznaná súdom sa podľa okolností konkrétneho prípadu môže pohybovať aj okolo 1 000 Eur (napr. rozhodnutie Krajského súdu Žilina, sp.zn. 8CoPr/4/2020).

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Kedy od vás zamestnávateľ môže požadovať prácu nad rámec pracovnej zmluvy?

26. 9. 2023 | Barbora Magočová

Kedy od vás zamestnávateľ môže požadovať prácu nad rámec pracovnej zmluvy?

Prijal vás zamestnávateľ s prísľubom určitej pracovnej náplne a pravidelne vám zadáva úlohy, ktoré s pôvodne avizovanou prácou vôbec nesúvisia? Do akej miery musíte jeho pokyny rešpektovať?... celý článok

Menšia výplata? Ako vám zamestnávateľ môže znížiť mzdu v roku 2023?

23. 8. 2023 | Barbora Magočová

Menšia výplata? Ako vám zamestnávateľ môže znížiť mzdu v roku 2023?

Zrážky zo mzdy sú prísne limitované; zamestnávateľ vás teda nemôže ukrátiť na výplate podľa toho, ako sa mu to hodí. Pokiaľ zrážka nespĺňa zákonné podmienky, nemôže k nej zamestnávateľ... celý článok

Septembrové zvyšovanie platov na Slovensku: Koho sa týka a kto dostane najviac?

3. 8. 2023 | Marek Mittaš

Septembrové zvyšovanie platov na Slovensku: Koho sa týka a kto dostane najviac?

Rok 2023 je pre štátnych zamestnancov a zamestnancov vo verejnom sektore obdobím zvyšovania platov. Prvé kolo prišlo hneď v prvý deň roka, kedy výška mzdy narástla o 7 %. Dňa 1. januára... celý článok

Šéf vám dovolenku schválil len ústne. Čo vám hrozí ak odídete bez dovolenkového lístka?

14. 7. 2023 | Barbora Magočová

Šéf vám dovolenku schválil len ústne. Čo vám hrozí ak odídete bez dovolenkového lístka?

Na mnohých pracoviskách je zaužívané, že zamestnávateľ najmä kratšie dovolenky schvaľuje operatívne podľa potreby, a to aj na poslednú chvíľu. Čerpanie voľna je povolené len ústne a... celý článok

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

6. 7. 2023 | Daniel Výcha

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

Okrem zábavy a dovoleniek si mnohí študenti hľadajú aj produktívnejšie spôsoby, ako využiť letné prázdniny. Preto si hľadajú brigády, na ktoré počas školského roka nemajú čas. V tomto... celý článok