Tovary reklamovať vieme. Ako ale reklamovať zle poskytnuté služby?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 24. 6. 2024
1. júla tohto roka nadobúda účinnosť veľká novelizácia spotrebiteľského práva. Týka sa aj reklamácií, a to aj v oblasti poskytovania služieb. Ako treba po novom postupovať v prípade zle opraveného auta či sfušovanej stavby? Špeciálne reklamačné pravidlá budú platiť aj voči bankám či dodávateľom energií.
Tovary reklamovať vieme. Ako ale reklamovať zle poskytnuté služby?

Zdroj: Shutterstock

Ako reklamovať klasické služby? S reklamáciou tovaru sa už stretol každý z nás, no ak nie sme spokojní s účesom od kaderníka, bankovú operáciu či zle vykonanú prerábku, veľakrát tápeme.

Pre posúdenie pravidiel reklamácie služieb si najskôr musíte ujasniť, aký typ plnenia vám bol poskytnutý. Varianty sú nasledujúce:

Zhotovenie veci na zákazku:

Pri veciach zhotovených na zákazku sa bude dĺžka záručnej lehoty odvíjať od povahy samotnej veci. V prípade hnuteľnej veci (napr. vyrobenie nábytku na mieru či šperku podľa vášho zadania) zostáva záručná lehota 2 roky odo dňa prevzatia plnenia od zhotoviteľa. Vady stavby (napr. tzv. domu na kľúč) bude možné reklamovať v základnej lehote troch rokov odo dňa, v ktorom má byť podľa dohody prevzatá od dodávateľa.

Ako spotrebiteľ môžete zistené vady hnuteľnej veci zhotovenej na zakázku vytknúť v ktorejkoľvek prevádzkarni zhotoviteľa, ale tiež prostriedkami diaľkovej komunikácie (napríklad telefonicky či e-mailom). Zhotoviteľ by vám mal bezodkladne poskytnúť písomné potvrdenie o vytknutí vady, ktoré bude obsahovať lehotu odstránenia vady. Táto v zásade nesmie trvať dlhšie ako 30 dní od vytknutia vady. Jej prípadné predĺženie je prípustné len z objektívnych dôvodov, ktoré zhotoviteľ nemôže ovplyvniť.

Pokiaľ by zhotoviteľ zodpovednosť za vady zhotovenej hnuteľnej veci odmietol, musí vám to písomne oznámiť. Následne môžete skúsiť jeho zodpovednosť preukázať znaleckým posudkom či odborným stanoviskom vydaným akreditovanou, autorizovanou alebo notifikovanou osobou. Ak odborník skonštatuje, že za vadu zodpovedá zhotoviteľ a vy ju znovu vytknete, nemôže byť reklamácia odmietnutá. Od zhotoviteľa môžete žiadať aj náklady na spracovanie odborného vyjadrenia či posudku, ktorý vám dal za pravdu. Treba tak však urobiť najneskôr do dvoch mesiacov od uspokojenia nároku z vady (napr. vyplatenia zľavy z ceny alebo dodania náhradnej veci).

Oprava a úprava veci:

Všeobecná záručná lehota pre vytknutie vady úpravy či opravy veci (napr. opravy auta, ale podľa SOI napríklad tiež úpravy účesu u kaderníka) zostáva aj po 1. 7. 2024 trojmesačná. Výnimkou sú stavebné práce, ktoré je možné reklamovať najmenej v lehote 18 mesiacov. Pre niektoré špecifické situácie alebo osobitné súčiastky môže byť stanovená aj dlhšia záruka – ide najmä o prípady, v ktorých je účelom úpravy dlhšie používanie veci.

Ako reklamovať v banke?

Banka musí prijať vašu reklamáciu týkajúcu sa bankových obchodov alebo nakladania s vkladom v prevádzkových priestoroch, v ktorých je jej prijatie s ohľadom na uskutočňovanú transakciu možné. O prijatí reklamácie vám musí banka vydať potvrdenie. Ak ju uplatníte prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, musí vám banka potvrdenie doručiť ihneď. Pokiaľ takéto doručenie nie je možné, je banka povinná ho vydať najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie (viď nižšie). Potvrdenie o prijatí reklamácie vám banka nemusí doručovať, ak máte možnosť preukázať jej uplatnenie iným spôsobom (napríklad poštovým podacím hárkom).

O tom, či je vaša reklamácia oprávnená, by mala banka rozhodnúť bezodkladne. Jej písomné vybavenie spočívajúce buď v jej vyhovení alebo v odôvodnenom zamietnutí by v každom prípade nemalo trvať dlhšie ako 30 dní od jej uplatnenia. Uvedená lehota môže byť predĺžená len v zložitých prípadoch, a to najviac na 3 mesiace. O takomto predĺžení vás však banka musí informovať najneskôr do uplynutia 30 dňovej lehoty, v ktorej by mala reklamáciu vybaviť za normálnych okolností.

Náklady spojené s vybavením reklamácie (vrátane nákladov na vyhotovenie jej odôvodneného zamietnutia) hradí banka. Vy ako spotrebiteľ znášate tie náklady, ktoré vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie vám (napríklad cestovné náklady do prevádzkových priestorov banky).

Podrobnosti upravujúce reklamačný postup vo vašej banke môžete nájsť v reklamačnom poriadku, ktorý musí byť zverejnený na jej webových stránkach a tiež na viditeľnom mieste dostupnom pre spotrebiteľov v jej pobočkách.

Podobne ako v banke môžete reklamáciu uplatniť tiež u poskytovateľov spotrebiteľských úverov či na devízových miestach. Odlišnosťou je, že ak by devízové miesto nestihlo reklamáciu vybaviť v zákonnej lehote, máte ako spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy.

Ako reklamovať služby v oblasti energetiky?

Osobitné reklamačné pravidlá boli prijaté aj v oblasti elektrickej energie a plynárenstva. Vzťahovať sa budú na služby poskytované dodávateľom elektriny a plynu, agregátorom, prevádzkovateľom distribučnej sústavy a prevádzkovateľom distribučnej siete.

Ak potrebujete ako odberateľ elektriny alebo plynu v domácnosti reklamovať u uvedených subjektov podnikajúcich v energetike vadu ich plnenia, uplatní sa z hľadiska lehôt či povinností poskytovateľa obdobný postup ako v bankovníctve. Náklady na vybavenie reklamácie bude znášať poskytovateľ plnenia. Náklady, ktoré vám vzniknú v súvislosti s uplatnením reklamácie, budete znášať ako odberateľ elektriny alebo plynu v domácnosti, ak vaša reklamácia nebude opodstatnená.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

PREHĽAD zmien od 1. augusta: PZP na kolobežku a nová diaľničná známka

23. 7. 2024 | Natália Stašíková

PREHĽAD zmien od 1. augusta: PZP na kolobežku a nová diaľničná známka

Parlament nedávno schválil vládny návrh zákona o povinnom zmluvnom poistení motorových vozidiel, ktorý prináša zásadné zmeny. Okrem zvýšenia pokút pre vodičov bez poistenia sa po prvýkrát... celý článok

Na toto lákadlo dajte v lete pozor: okrem pokuty vám môže ísť aj o zdravie

18. 7. 2024 | Barbora Magočová

Na toto lákadlo dajte v lete pozor: okrem pokuty vám môže ísť aj o zdravie

Natrhať si na turistike pár húb, čučoriedok či lesných jahôd môže znieť ako neškodná činnosť. No platí to len dovtedy, kým sa nenacházate vo vyššom stupni ochrany a zbierate len rastliny... celý článok

Obľúbené nákupy sa Slovákom predražia: Clo už aj na lacné zásielky

15. 7. 2024 | Ivana Sladkovská

Obľúbené nákupy sa Slovákom predražia: Clo už aj na lacné zásielky

Či už sú to ochranné sklíčka na telefóny, alebo celé „hauly“ lacného oblečenia, Slováci by si ich mali užiť, kým je ešte čas. V EÚ začne platiť zákon, podľa ktorého budeme platiť clo... celý článok

Ste u poctivého obchodníka? Podľa daniarov si treba všímať jeden „red flag“

11. 7. 2024 | Redakcia

Ste u poctivého obchodníka? Podľa daniarov si treba všímať jeden „red flag“

Či už si kupujete zmrzlinu, langoš alebo studený nápoj, pýtajte si pokladničný blok. Daniari už toto leto rozdali 90 pokút za porušenie zákona. Ľudí vyzývajú, aby si aktívne pýtali... celý článok

Novinka, ktorá poteší slovenských vodičov: Bezplatných úsekov diaľníc bude viac

4. 7. 2024 | Natália Stašíková

Novinka, ktorá poteší slovenských vodičov: Bezplatných úsekov diaľníc bude viac

Ešte v máji sme informovali o zmenách pre motoristov, ktoré môžu znamenať výrazné úspory. Novela vyhlášky o diaľničnej známke z dielne vlády SR, oslobodí až 197 kilometrov diaľnic a... celý článok