Dostali ste list od vymáhačskej firmy? Čo by ste mali urobiť ako prvé?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 26. 10. 2022 | 1 komentár
Ak vás kontaktuje inkasná agentúra, určite ide o dôvod, aby ste spozorneli – hoci možno vymáhačským firmám vyčítať viacero vecí, nepatrí medzi ne vymáhanie pohľadávok, ktoré by boli úplne vymyslené. Zároveň ale platí, že sa takmer vždy môžete brániť. Čítajte, ako na to.
Dostali ste list od vymáhačskej firmy? Čo by ste mali urobiť ako prvé?

Zdroj: Shutterstock

Ako spoznať, že máte dočinenia s vymáhačskou firmou 

Bežný človek sa s inkasnou spoločnosťou najčastejšie „stretne“ tak, že zo schránky vytiahne list s výzvou na zaplatenie určitej peňažnej čiastky. Jeho odosielateľom však nebýva exekútor, advokát ani veriteľ pohľadávky, ale obchodná spoločnosť (s.r.o. či a.s.), ktorá označí účet, na ktorý treba v stanovenej lehote zaplatiť. V liste často chýba zrozumiteľná informácia o tom, z akého vzťahu dlh vzišiel, označenie (pôvodného) veriteľa a rozdelenie výšky dlhu na istinu a príslušenstvo. 

Neskôr sa pridajú aj telefonáty či iné formy kontaktu. Tlak sa stupňuje a mnoho dlžníkov nakoniec zaplatí, hoci im nie je vždy jasné, z akého dôvodu vlastne platia, príp. prečo vymáhači požadujú práve predmetnú sumu. Aj takto funguje vymáhanie pohľadávok tzv. inkasnými spoločnosťami. Na slovenskom trhu ich pôsobí mnoho; väčšinu nájdete v zozname členov Asociácie slovenských inkasných spoločností (ASINS)

Ako vlastne inkasná spoločnosť funguje? 

Postavenie inkasnej spoločnosti môže byť z právneho hľadiska v zásade dvojaké: 

Inkasná agentúra je „len“ poverená vymáhaním záväzku 

Skutočný veriteľ vašej pohľadávky (typicky banky, iní poskytovatelia úverov, poisťovne apod.) agentúru poverí, aby robila kroky vedúce k vymoženiu pohľadávky. Osoba veriteľa teda zostáva nezmenená (naďalej dlhujete tomu, komu ste boli povinní platiť od začiatku). 

Inkasná agentúra pohľadávku odkúpi 

Pôvodný veriteľ môže za určitých podmienok pohľadávku na vymáhačskú spoločnosť postúpiť. Postúpenie pohľadávky vám musí byť podľa zákona bez zbytočného odkladu oznámené. Dokiaľ sa tak nestane, môžete plniť aj pôvodnému veriteľovi. Ak dôjde k postúpeniu pohľadávky, stane sa novým veriteľom vymáhačská firma

Čo vám vlastne inkasná spoločnosť môže urobiť? 

Či sa už inkasná firma stala vlastníkom pohľadávky alebo ju len vymáha za iného, platí, že: 

1) Inkasná spoločnosť má obmedzené možnosti vymáhania pohľadávky 

Vymáhačské firmy môžu sami vykonávať iba administratívne a „psychologické“ úkony, ktoré vás majú motivovať, aby ste pohľadávku uhradili bez súdneho a následného exekučného konania (napr. zasielať výzvy, komunikovať s vami či dojednávať splátkový kalendár). 

2) Na exekúciu potrebuje inkasná spoločnosť exekučný titul (najčastejšie súdne rozhodnutie) a exekútora 

Inkasná spoločnosť sama nemôže siahnuť na váš majetok (príjem, účet, hnuteľné veci či nehnuteľnosti).  Aby mohla byť pohľadávka nútene vymožená, musí najskôr získať exekučný titul (súdne rozhodnutie, platobný rozkaz, príp. notársku zápisnicu s vaším súhlasom s vykonateľnosťou, rozhodcovský rozsudok apod.); až s ním sa môže obrátiť na exekútora.

Ak sa budete na súde brániť, môže len samotné získanie právoplatného súdneho rozhodnutia trvať doslova roky. Následnú exekúciu môže realizovať iba štátom určený exekútor  - v žiadnom prípade teda nejde o pracovníka inkasnej agentúry („inkasného kontrolóra“ či „inkasného špecialistu“). Zoznam exekútorov nájdete na stránkach Slovenskej komory exekútorov. O prebiehajúcej exekúcii musíte byť riadne vyrozumení a aj proti tejto sa pred samotným zabavením majetku môžete efektívne brániť; bližšie: 4 spôsoby ako sa brániť, ak váš dlh už vymáha exekútor

3) Pri vymáhaní spotrebiteľského dlhu vás inkasná firma môže vás kontaktovať len obmedzene 

Pokiaľ je vymáhaná pohľadávka zo spotrebiteľskej zmluvy (t. j. vy ste v postavení spotrebiteľa a pôvodný veriteľ je podnikateľom) inkasná spoločnosť (v zmysle § 9a zákona o ochrane spotrebiteľa):

nemôže požadovať úhradu nákladov vymáhania pohľadávky vo výške prevyšujúcej skutočné náklady, ktoré jej vymáhaním vznikli,

nemôžeposielať svojich zamestnancov, aby vás navštevovali doma či v práci,

- vás nesmie za účelom vymáhania kontaktovať počas sviatkov, dní pracovného pokojapočas pracovných dní v čase po 18. hodine

Čo robiť, ak sa na vás obráti vymáhačská firma? 

Keď dostanete list od inkasnej agentúry, nemusíte sa báť, že by vám deň po termíne na zaplatenie zaklopal na dvere exekútor; od toho ste v drvivej väčšine prípadov ešte veľmi ďaleko. Váš postup by mal byť nasledovný:

1) V prvom rade zistite o dlhu čo najviac – ak nemáte ohľadom pohľadávky k dispozícii relevantnú dokumentáciu, napíšte vymáhačskej firme e-mail a požiadajte ju o zmluvné či iné podklady k dlhu; predovšetkým treba zistiť, kto je/bol veriteľom, z akého zmluvného vzťahu pohľadávka vznikla a či existuje rozhodnutie, podľa ktorého treba platiť. Ak dokumenty máte, ale ani po ich prečítaní sa nedokážete dobre zorientovať, poradí advokát (bližšie: Ako si najať advokáta a koľko to bude stáť?).

2) Kvôli premlčaniu skontrolujte splatnosť pohľadávky – ak inkasná firma vymáha dlh, ktorého splatnosť nastala dávnejšie, než 3 roky dozadu, nebol z vašej strany písomne uznaný a zároveň ani nebol nikdy zažalovaný na súde, spravidla postačí, ak namietnete premlčanie. O prípadoch, v ktorých trojročná premlčacia doba neplatí, sme písali tu: Aké úkony predlžujú vymáhateľnosť záväzku?; o splatnosti dlhu, ktorého platenie bolo dohodnuté v splátkach, sa dočítate tu: Nestíhate platiť splátky - kedy môže veriteľ zosplatniť celý dlh?

3) Časti dlhu sa môžete zbaviť tiež kontrolou, čiveriteľ pri poskytovaní úveru neporušil niektoré povinnosti: Spotrebiteľské úvery: kedy veriteľ stráca právo na úroky či poplatky? či Ak veriteľ neskontroluje vašu bonitu, môžete mať úver zadarmo

Ak inkasná spoločnosť vymáha pohľadávku v správnej výške, najlepšie, čo môžete urobiť, je zaplatiť. Ak na to nemáte hneď, môžete dlh aj bez dohody s firmou postupne dobrovoľne splácať na jej účet po menších čiastkach.

Nikdy neplaťte nič bez potvrdeniači záznamu o platbe. Pokiaľ vám bude ponúknutý podpis dohody o splátkach, bez porady s právnikom nič nepodpisujte – v týchto dohodách je takmer vždy ukryté uznanie dlhu, ktoré predlžuje premlčaciu dobu. No a ak ste presvedčení, že výzva od inkasnej spoločnosti je pre vás doslova „posledný klinec do rakvy“, môže byť riešením aj osobný bankrot: 8 najčastejších otázok ohľadom osobného bankrotu.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Najvýhodnejšie pôžičky podľa Peniaze.sk

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 1 komentárov

Obľúbené témy

Bankrot, pôžička

Toto ste už čítali?

Nemáte peniaze, ale máte dlžníkov: Ako to využiť, aby ste sa sami zbavili dlhov?

6. 4. 2023 | Barbora Magočová

Nemáte peniaze, ale máte dlžníkov: Ako to využiť, aby ste sa sami zbavili dlhov?

Máte problémy s finančnou hotovosťou? Nedostatok likvidity môžete preklenúť aj tak, že nebudete vyčkávať, kým sa vašim dlžníkom „uráči“ platiť alebo kým od nich pohľadávky vymôže exekútor.... celý článok

Aj dlhy sa predražujú: Ako vás ovplyvní zvýšenie sadzieb ECB, ak neplatíte včas?

5. 1. 2023 | Barbora Magočová | 1 komentár

Aj dlhy sa predražujú: Ako vás ovplyvní zvýšenie sadzieb ECB, ak neplatíte včas?

Koncom decembra minulého roka došlo k ďalšiemu nárastu kľúčových úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky. ECB zároveň avizovala, že s ich zvyšovaním pravdepodobne nekončí. V nadchádzajúcom... celý článok

Čo znamená skratka RPMN a na čo si dávať pozor pri úvere

27. 9. 2022 | Daniel Výcha

Čo znamená skratka RPMN a na čo si dávať pozor pri úvere

V množstve ponúk na úvery sa dá veľmi jednoducho stratiť. Každá banka sa snaží prilákať klientov všetkými možnými číslami a parametrami. Neskočte im na obchodnícke triky a overte si,... celý článok

8 najčastejších otázok ohľadom osobného bankrotu

11. 7. 2022 | Barbora Magočová

8 najčastejších otázok ohľadom osobného bankrotu

Oddlženie alebo ľudovo povedané „osobný bankrot“ je čoraz vyhľadávanejšie. Možno nad ním tiež uvažujete. Máte však strach, aké by pre vás malo následky alebo vás od neho odrádza presvedčenie,... celý článok

Spotrebiteľské úvery: kedy veriteľ stráca právo na úroky či poplatky?

28. 6. 2022 | Barbora Magočová

Spotrebiteľské úvery: kedy veriteľ stráca právo na úroky či poplatky?

Ochrana spotrebiteľa zďaleka nezahŕňa len uľahčenia pri reklamácii tovarov či služieb. Zvýhodnenia pre spotrebiteľov boli prijaté aj v súvislosti s čerpaním úverov.