Spotrebiteľské úvery: kedy veriteľ stráca právo na úroky či poplatky?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 28. 6. 2022
Ochrana spotrebiteľa zďaleka nezahŕňa len uľahčenia pri reklamácii tovarov či služieb. Zvýhodnenia pre spotrebiteľov boli prijaté aj v súvislosti s čerpaním úverov.
Spotrebiteľské úvery: kedy veriteľ stráca právo na úroky či poplatky?

Zdroj: Shutterstock

Ak nebankové spoločnosti či iní poskytovatelia úverov alebo pôžičiek pre spotrebiteľov porušia niektoré povinnosti, nemusíte im platiť ani úroky, ani žiadne poplatky. Často to znamená, že im vrátite len požičanú istinu. Niekedy navyše môžete žiadať peniaze vy od nich. Týka sa možnosť zbaviť sa časti dlhov aj vás? 

Prísna regulácia platí pre celé spektrum pôžičiek 

Spotrebiteľskými úvermi sa v zjednodušenom ponímaní rozumejú vzťahy, v rámci ktorých podnikateľ požičia spotrebiteľovi peňažné prostriedky. Pod režim spotrebiteľskej ochrany nespadajú len niektoré zmluvy, ktoré spĺňajú uvedenú charakteristiku. Za spotrebiteľský úver sa napríklad nepovažuje pôžička, ktorá sa musí splatiť v lehote nepresahujúcej 3 mesiace alebo úver, ktorého výška je menej ako 100 eur a viac ako 75 000 eur. 

Povinnosti, ktoré veriteľom ukladá zákon o spotrebiteľských úveroch, sa týkajú najmä veľkej množiny pôžičiek, ktoré sa často označujú aj ako spotrebné úvery. Typicky ide o úvery na nákup automobilov, elektroniky, financovanie dovolenky či rekonštrukciu nehnuteľností. Zákon sa vzťahuje aj na rôzne druhy leasingov či nákupov na splátky. Pre úplnosť dodajme, že za spotrebiteľský úver sa nepovažuje napríklad ani hypotekárny úver. Tento ale podlieha osobitnému zákonu č. 90/2016 Z.z., o úveroch na bývanie, ktorý vymedzuje vlastné dôvody bezúročnosti a bezpoplatkovosti tohto typu úveru, ak je poskytovaný spotrebiteľovi. 

Čo spôsobuje bezpoplatkovosť a bezúročnosť spotrebiteľského úveru 

Okrem nedostatku písomnej formy je úver bezúročný a bezpoplatkový, ak v zmluve chýba napríklad:

a) doba jej trvania;
b) celková výška a konkrétna mena úveru a podmienky upravujúce jeho čerpanie;
c) úroková sadzba úveru a podmienky, ktoré upravujú jej uplatňovanie, index alebo referenčná úroková sadzba, na ktoré je výška úrokovej sadzby naviazaná, či časové obdobia, v ktorých dochádza k zmene výšky úrokovej sadzby a podmienky a spôsob vykonania tejto zmeny;
d) ročná percentuálna miera nákladov a celková čiastka, ktorú musíte zaplatiť, vypočítané na základe údajov platných v čase uzatvorenia zmluvy;
e) výška, počet, frekvencia splátok a prípadné poradie, v ktorom sa budú splátky priraďovať k jednotlivým nesplateným zostatkom s rôznymi úrokovými sadzbami úveru na účely jeho splatenia;
f) prípadné poplatky za vedenie jedného alebo viacerých účtov, na ktorých sa zaznamenávajú platobné transakcie a čerpania, ak je otvorenie účtu povinné, spoločne s poplatkami za používanie platobných prostriedkov na platobné transakcie a čerpania a inými poplatkami vyplývajúcimi zo zmluvy a podmienky, za akých sa tieto poplatky môžu zmeniť;
g) výška poplatkov, ktoré máte hradiť za úkony notára, ak sú veriteľovi známe. 

Okrem toho zákon sankcionuje úver bezpoplatkovosťou a bezúročnosťou aj vtedy, keď:

a) je v zmluve uvedená nesprávna ročná percentuálna miera nákladov vo váš neprospech;
b) ročná percentuálna miera nákladov spotrebiteľského úveru prekračuje najvyššiu prípustnú výšku odplaty povolenú právnymi predpismi (aktuálne pravidlá pre jej určenie nájdete v  § 1 a § 1a nariadenia č. 87/1995 Z.z.);
c) veriteľ hrubo poruší svoju povinnosť spočívajúcu v odbornom posúdení vašej schopnosti splácať úver (typicky ak pred poskytnutím úveru vôbec nezisťuje, aké sú vaše príjmy a výdavky a rodinný stav).

 Čo robiť, ak nechcete preplatiť istinu alebo ste ju už preplatili 

  1. Istina ešte nie je zaplatená, ale chcete mať istotu, že nebudete musieť splácať úroky či poplatky 

V priebehu splácania úveru je najistejšie situáciu riešiť podaním žaloby o určenie bezpoplatkovosti a bezúročnosti úveru. 

  1. Veriteľovi ste už zaplatili aj úroky a poplatky 

Ak ste už veriteľovi plnili aj na úroky či poplatky a až neskôr ste zistili, že na uvedené platby nemal nárok, nezúfajte. Poskytovateľa úveru môžete vyzvať na vrátenie bezdôvodného obohatenia. Na podanie žaloby na vydanie finančných prostriedkov, ktoré boli uhradené nad rámec istiny, však nečakajte príliš dlho. Zákon uplatnenie nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia obmedzuje premlčacou dobou. Subjektívna premlčacia doba trvá dva roky odo dňa, v ktorom ste sa dozvedeli, že sa veriteľ na váš úkor obohatil. Na druhej strane však platí, že v zmysle rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 7Cdo/268/2021 sa vaše právo žiadať vydanie peňažnej čiastky premlčí najneskôr v objektívnej premlčacej dobe trvajúcej 10 rokov odo dňa, keď k nemu došlo. 

Zjednodušené príklady: 

  1. Úroky ste uhradili v roku 2018; v roku 2019 ste preukázateľne zistili, že váš úver mal byť posúdený ako bezúročný. V roku 2021 vám uplynula dvojročná subjektívna premlčacia doba pre vymáhanie nároku – veriteľ teda môže úspešne namietnuť premlčanie, hoci ešte neubehlo 10 rokov od preplatenia istiny. 
  1. Úroky ste uhradili v roku 2016; až v roku 2021 ste preukázateľne zistili, že váš úver mal byť posúdený ako bezúročný. Napriek tomu, že ste uhradili úroky pomerne dávno, v roku 2022 máte stále šancu vymôcť ich vrátenie, pretože vám ešte neubehla dvojročná subjektívna premlčacia doba, ani desaťročná objektívna premlčacia doba. 

Kedy máte nárok na zaplatenie primeraného zadosťučinenia 

S porušením vašich práv v súvislosti s čerpaním spotrebiteľského úveru prichádza do úvahy aj možnosť, že nielenže veriteľovi nebudete musieť platiť vy, ale on bude nakoniec platiť vám. Podmienkou je, aby ste porušenie  povinnosti veriteľa poskytujúceho spotrebiteľské úvery úspešne uplatnili na súde. V takom prípade máte za určitých okolností šancu získať od poskytovateľa úveru kompenzáciu za spôsobenú nemajetkovú ujmu, ktorú zákon nazýva primeraným zadosťučinením. 

V praxi bolo napríklad priznané primerané zadosťučinenie vo výške 800 eur spotrebiteľovi, voči ktorému poskytovateľ úveru na súde neoprávnene vymáhal aj úroky, na ktoré nemal nárok (rozhodnutie Krajského súdu Prešov, sp.zn. 3Co/101/2017).

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Najvýhodnejšie pôžičky podľa Peniaze.sk

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Nemáte peniaze, ale máte dlžníkov: Ako to využiť, aby ste sa sami zbavili dlhov?

6. 4. 2023 | Barbora Magočová

Nemáte peniaze, ale máte dlžníkov: Ako to využiť, aby ste sa sami zbavili dlhov?

Máte problémy s finančnou hotovosťou? Nedostatok likvidity môžete preklenúť aj tak, že nebudete vyčkávať, kým sa vašim dlžníkom „uráči“ platiť alebo kým od nich pohľadávky vymôže exekútor.... celý článok

Aj dlhy sa predražujú: Ako vás ovplyvní zvýšenie sadzieb ECB, ak neplatíte včas?

5. 1. 2023 | Barbora Magočová | 1 komentár

Aj dlhy sa predražujú: Ako vás ovplyvní zvýšenie sadzieb ECB, ak neplatíte včas?

Koncom decembra minulého roka došlo k ďalšiemu nárastu kľúčových úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky. ECB zároveň avizovala, že s ich zvyšovaním pravdepodobne nekončí. V nadchádzajúcom... celý článok

Dostali ste list od vymáhačskej firmy? Čo by ste mali urobiť ako prvé?

26. 10. 2022 | Barbora Magočová | 1 komentár

Dostali ste list od vymáhačskej firmy? Čo by ste mali urobiť ako prvé?

Ak vás kontaktuje inkasná agentúra, určite ide o dôvod, aby ste spozorneli – hoci možno vymáhačským firmám vyčítať viacero vecí, nepatrí medzi ne vymáhanie pohľadávok, ktoré by boli... celý článok

Čo znamená skratka RPMN a na čo si dávať pozor pri úvere

27. 9. 2022 | Daniel Výcha

Čo znamená skratka RPMN a na čo si dávať pozor pri úvere

V množstve ponúk na úvery sa dá veľmi jednoducho stratiť. Každá banka sa snaží prilákať klientov všetkými možnými číslami a parametrami. Neskočte im na obchodnícke triky a overte si,... celý článok

8 najčastejších otázok ohľadom osobného bankrotu

11. 7. 2022 | Barbora Magočová

8 najčastejších otázok ohľadom osobného bankrotu

Oddlženie alebo ľudovo povedané „osobný bankrot“ je čoraz vyhľadávanejšie. Možno nad ním tiež uvažujete. Máte však strach, aké by pre vás malo následky alebo vás od neho odrádza presvedčenie,... celý článok