Skoncujte s neplatičmi: ako zistiť, či je obchodný partner bonitný?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 20. 4. 2020
Ak vám odberateľ nedokáže zaplatiť, je to problém vždy. V čase koronakrízy to však môže byť úplne likvidačné. Ako „preklepnúť“ obchodného partnera z hľadiska jeho finančnej situácie?
Skoncujte s neplatičmi: ako zistiť, či je obchodný partner bonitný?

Zdroj: Shutterstock

Najskôr skontrolujte verejné registre dlžníkov

Ak ste sa už niekedy snažili zistiť, či váš zákazník nie je chronickým neplatičom, istotne ste si všimli, že vyhľadávač ponúka mnoho rôznych databáz dlžníkov. Do niektorých z nich možno nahliadnuť len za určitý poplatok; prevažná väčšina však nie je regulovaná nijakým právnym rámcom, ktorý by garantoval ich skutočnú výpovednú hodnotu. Existujú však aj registre, z ktorých možno získať cenné informácie o finančnej situácii konkrétnych subjektov úplne zadarmo či za drobný poplatok; dlžníci do nich zároveň bývajú doplňovaní podľa transparentných pravidiel.

Medzi tieto registre patria napríklad:

1. Zoznam dlžníkov Sociálnej poisťovne

Evidencia neplatičov pohľadávok Sociálnej poisťovne môže mať pomerne vysokú výpovednú hodnotu o finančnom zdraví vášho odberateľa či zákazníka. Zoznam je aktualizovaný až štyrikrát mesačne a nájdete v ňom všetkých, ktorí dlhujú sumu od výšky 3,32 EUR. Nižšie dlžné sumy nemusia byť hneď dôvodom na znepokojenie – občas môžu byť len dôsledkom oneskorenej zmeny trvalého príkazu. Pri vyšších nesplatených záväzkoch sa už ale treba mať na pozore.

2. Zoznamy dlžníkov zdravotných poisťovní

Zdravotné poisťovne evidujú dlžníkov, voči ktorým majú pohľadávky na preddavku na poistnom najmenej 3 mesiace po splatnosti či pohľadávku na nedoplatku alebo na poistnom, ktorú boli povinní uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky poisťovňou. Evidujú sa len dlhy, ktoré presahujú čiastku 100 EUR. Poisťovne zoznamy dlžníkov aktualizujú vždy k 20. dni v kalendárnom mesiaci.

3. Zoznam daňových dlžníkov

Dlžníkov na daniach a clách nájdete na webových stránkach Finančného riaditeľstva SR. Nájdete v ňom tých, u ktorých dlhy presiahli 170 EUR. Zoznam sa obnovuje v mesačnom intervale.  

4. Centrálny register exekúcií

Ide o verejný zoznam vedený exekútormi, v ktorom sa nachádza každá právoplatná exekúcia. Tento zoznam nie je prístupný bezplatne, poplatky za jeho využitie ale nie sú nijako horibilné – či sa v ňom váš obchodný partner nachádza zistíte už za sumu 2 EUR. Zaplatíte ju z pohodlia domova sms správou či platobnou kartou. Odmena sa môže navyšovať podľa počtu vyhľadávaní.

5. Centrálny register pohľadávok štátu a register súdnych pohľadávok

Centrálny register pohľadávok štátu obsahuje dlžníkov, ktorí majú splatné záväzky voči Slovenskej republike. Správcami pohľadávok môžu byť rôzne inštitúcie či správne orgány; dlhy môžu vyplývať zo správnych konaní, ale aj zo zmluvných vzťahov. Eviduje sa nielen identifikácia dlžníka, ale aj suma dlžnej istiny, dátum splatnosti či právny dôvod vzniku. Ak teda v registri figuruje aj váš obchodný partner, môžete podľa dátumu splatnosti zaznamenanej pohľadávky zistiť, či má finančné problémy už dlhšie. Register súdnych pohľadávok predstavuje evidenciu nezaplatených súdnych pohľadávok z rozhodovacej činnosti súdov po lehote splatnosti.

Oba registre majú vo vzťahu k zisťovaniu bonity skôr doplnkový charakter. Zaujímavé môžu byť najmä preto, že sa podľa nich možno čiastočne zorientovať aj v tom, či obchodný partner nemá opletačky s úradmi alebo nefiguruje v súdnych sporoch.

Dodajme, že všetky vyššie spomínané zoznamy či registre sú ľahko dostupné na internete.

Nenašli ste dlhy? Skontrolujte aj obchodný register, vestník a register účtovných závierok

Informácie o prebiehajúcich exekučných konaniach nemusíte hľadať len v centrálnom registri exekúcií. Niekedy stačí nahliadnuť do Obchodného vestníka, ktorý nájdete na webových stránkach spravovaných ministerstvom spravodlivosti. Zistíte z neho aj to, či zákazník práve nerieši konkurz alebo reštrukturalizáciu, prípadne čo založil do zbierky listín.

V tejto súvislosti sa oplatí skontrolovať rovno aj úplný výpis z obchodného registra. V ňom sa treba zamerať najmä na to, či s vami skutočne uzatvára zmluvu štatutár, ale tiež na nedávne zmeny spoločníkov. Ak spoločnosť na trhu pôsobí už dlhšie, môžu tieto zmeny signalizovať aj potenciálne interné problémy; vždy to však samozrejme neplatí.

V neposlednom rade môže o celkovej situácii podnikateľa vypovedať aj to, čo nájdete v registri účtovných závierok. Zaujímavým nie je len obsah samotných dokumentov, ktoré sú v registri k dispozícii, ale aj to, či ich podnikateľ do registra riadne zakladá. Ak sa v závierke orientujete horšie, ale základné ekonomické pojmy vám nie sú cudzie, pomôže vám databáza Finstat. Z tejto dokážete rýchlo zistiť, ako si hľadaný dlžník stojí napríklad z hľadiska tržieb či vlastného kapitálu.

Cenným zdrojom informácií môže byť aj katastrálny portál

Pokiaľ máte vedomosť, že obchodní partneri vlastnia konkrétnu nehnuteľnosť, nebýva na škodu skontrolovať aj list vlastníctva. Z online nahliadnutiu do katastra môžete zistiť, či sa zákazník aktuálne nezbavuje majetku, z ktorého by ste mohli pohľadávku neskôr vymôcť. 

Anketa

Bola na Vás niekedy uvalená exekúcia?

Ako si možno založiť živnosť na Slovensku?

Ktoré úrady treba navštíviť po ohlásení živnosti?

Aký je poplatok za založenie živnosti elektronicky?

Koľko dní trvá vydanie osvedčenia pre živnostníka?

Musí podnikateľ označiť miesto podnikania?

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Finance.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register