Manžel robí dlhy: ako sa môžete brániť?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 14. 10. 2019
Ničia váš rodinný rozpočet dlhy, za ktoré je zodpovedný výlučne váš manželský partner? Niekedy pred nimi môžete spoločný majetok uchrániť. Poďte sa s nami pozrieť, aké máte možnosti.
Manžel robí dlhy: ako sa môžete brániť?

Zdroj: Shutterstock

Pri niektorých záväzkoch pomôže námietka neplatnosti

Úprava bezpodielového spoluvlastníctva manželov vychádza z predpokladu, že manželia zdieľajú domácnosť a spoločnými silami vybavujú záležitosti týkajúce sa celej rodiny. Na druhej strane ale zákon pripúšťa, že v niektorých prípadoch môže jeden z manželov konať nad rámec toho, čo by druhý manžel od neho očakával; ak v dôsledku takéhoto excesu vzniknú dlhy, ponúka druhému manželovi možnosť aktívne sa brániť.

V zmysle uvedeného platí, že bežné veci týkajúce sa spoločného majetku môže vybavovať ktorýkoľvek z manželov. V ostatných veciach je však potrebný súhlas oboch, inak je právny úkon neplatný. Dlhom z bežných záležitostí spojených s chodom domácnosti sa teda spravidla ubránite len veľmi ťažko, nehovoriac o tom, že by takáto prax bola neudržateľná aj pre veriteľov. Bežnou vecou sa rozumie záležitosť, ktorá je v manželstve či v rodine obvyklá a nepredpokladá sa pri nej nesúhlas druhého partnera. K týmto veciam možno zaradiť nákupy alebo služby potrebné na beh domácnosti, napr. platenie úhrady za užívanie bytu a za služby spojené s týmto užívaním. Súdy v tomto smere judikovali, že manžel môže platne uznať dlh, ktorý vznikne ako nedoplatok v štandardnej výške z neplatenia úhrad opakujúcich sa platieb súvisiacich s užívaním spoločného bytu (rozhodnutie Najvyššieho súdu SSR, sp.zn. 3 Cz 60/1981). Za bežnú vec naopak nemožno pokladať predaj či kúpu nehnuteľnosti (R 21/1972), poskytnutie daru prevyšujúceho nepatrnú hodnotu (R 46/1966) alebo nákup drahšieho automobilu (R 42/1964).

Úkonom manžela vymykajúcim sa bežným veciam sa treba aktívne brániť – sú totiž neplatné len relatívne. Znamená to, že sa budú považovať za platné, pokiaľ sa ich neplatnosti nedovoláte. Neplatnosť môžete namietať tak, že námietku adresujete všetkým účastníkom neplatného právneho úkonu. Námietka neplatnosti môže tiež často pomôcť v súdnom konaní, v ktorom sa rieši dlh z neplatného právneho úkonu. Z dôvodu právnej istoty však býva často najlepšie, keď podáte žalobu na určenie neplatnosti sami. Námietku neplatnosti treba podať v trojročnej premlčacej dobe.

Občas bývajú okolnosti vzniku či následky právnych úkonov manžela natoľko závažné, že ich súdy posudzujú ako absolútne neplatné. Absolútnej neplatnosti sa nemusíte dovolávať – absolútne neplatný právny úkon akoby ani neexistoval. Na druhej strane sa však neradno spoliehať na to, že si jej budú vedomí všetci, ktorí s úkonom prídu do styku, vždy je teda istejšie na ňu poukázať. Za absolútne neplatné súdy označili napríklad prevzatie ručenia spoločníkom za dlhy obchodnej spoločnosti, ku ktorému došlo bez súhlasu manželky (rozhodnutie Krajského súdu Trnava, sp.zn. 24Co/206/2018).

 

Čo sa dá robiť s exekúciou

Ak dlh vášho manžela vznikol počas trvania vášho manželstva, uspokojuje sa podľa zákona aj zo spoločného majetku. Exekútor sa teda v rámci výkonu rozhodnutia nemusí obmedzovať na veci vo výlučnom vlastníctve dlžníka. Exekúcii nebráni ani to, že ste o dlhu vôbec nevedeli.

Na váš výlučný majetok (napr. veci nadobudnuté ešte pred uzatvorením manželstva či veci, ktoré niekto daroval len vám) však exekútor vymáhajúci dlh vášho manžela siahnuť nemôže. Napriek tomu sa to v praxi deje. V takom prípade treba exekútorovi adresovať písomnú námietku, v ktorej uvediete, že vec je vo vašom výlučnom vlastníctve a exekúcia na ňu je tým pádom neprípustná. Ak námietka nepomôže, podá exekútor podnet na súd, ktorý vás môže vyzvať na podanie tzv. vylučovacej (resp. excindačnej) žaloby. Žalobu treba podať do 30 dní od doručenia výzvy. Pokiaľ teda má váš manžel či manželka sklony k vytváraniu dlhov, je dobré mať doma dokumenty, ktoré osvedčujú, že ste hodnotnejšie veci nadobudli do vášho výlučného vlastníctva (napr. darovacie zmluvy apod.).

Rovnakým spôsobom sa môžete brániť, ak chce exekútor z bezpodielového spoluvlastníctva uspokojovať pohľadávku jedného z manželov, ktorá vznikla ešte pred uzatvorením manželstva (rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 3 Cdo 8/2010).

Prevenciou môže byť tiež zrušenie BSM alebo dohoda o jeho zúžení

Hrozbe zadlženia nemusíte čeliť len vtedy, keď je váš manžel chronickým neplatičom. Vznik neočakávaného dlhu môže postihnúť každého; v praxi býva problémom najmä neodhadnutá miera podnikateľského rizika.

Zákon vám na ochranu majetku ponúka hneď 2 možnosti. Prvá pre vás bude ľahšie dostupná, ak je váš manžel podnikateľom. V takom prípade môžete súd požiadať o zrušenie vášho bezpodielového spoluvlastníctva a tento vám musí vyhovieť. Za podnikanie sa nepovažuje postavenie spoločníka či akcionára v obchodnej spoločnosti (rozhodnutie KS Bratislava, sp.zn. 2 Co 416/2012), na druhej strane však podnikateľskú činnosť netreba reálne vykonávať – pre priaznivé rozhodnutie súdu postačí formálne podnikateľské oprávnenie viazané na osobu manžela, napríklad v podobe osvedčenie o živnostenskom oprávnení (rozhodnutie KS Trnava, sp.zn. 10 Co 289/2006).

Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva súdom prichádza do úvahy aj vtedy, keď váš manželský partner nepodniká. Pri absencii podnikateľskej činnosti však musíte preukázať závažné dôvody, ktoré môžu spočívať najmä v tom, že by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom. Pod tieto prípady možno podradiť aj neúmerné zadlžovanie manžela či manželky, ktoré vedie k ohrozeniu rodinného rozpočtu.  

Ak sa chcete súdu vyhnúť, môžete spoločný majetok zúžiť dohodou. Táto ale vyžaduje formu notárskej zápisnice a voči inej osobe (teda aj veriteľovi) sa na ňu môžete odvolať len vtedy, ak jej bola dopredu známa. Dohoda o zúžení vás chráni pred manželovými dlhmi, ktoré by sa inak mohli uspokojovať aj zo spoločného majetku, pokiaľ tieto vznikli pri používaní majetku nepatriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva.

Anketa

Bola na Vás niekedy uvalená exekúcia?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Krach SVB banky: Čo sa stalo na pozadí a čo možno očakávať?

22. 3. 2023 | Daniel Výcha

Krach SVB banky: Čo sa stalo na pozadí a čo možno očakávať?

V piatok 10. 03. 2023 obletela svet šokujúca správa o krachu Silicon Valley Bank (SVB). Ide o prvý krach veľkej americkej banky od roku 2008. Čo spôsobilo, že obľúbená banka väčšiny... celý článok

MySpace, Yahoo, Netscape a iní. Ako skončili najväčší internetoví hráči minulosti?

21. 3. 2023 | Marek Mittaš

MySpace, Yahoo, Netscape a iní. Ako skončili najväčší internetoví hráči minulosti?

Internet zmenil nielen spôsob nášho života, ale vytvoril úplne nový trh. Množstvo internetových spoločností, ktoré vznikli, bolo enormné. Niektoré z nich poznáme dodnes. Čo sa však... celý článok

Sú elektromobily (ne)ekologické? Na mieste je opatrnosť

14. 3. 2023 | Daniel Výcha

Sú elektromobily (ne)ekologické? Na mieste je opatrnosť

V posledných rokoch sme svedkami veľkého rozmachu elektromobilov a zvýšeného záujmu o ekologické alternatívy k tradičným spaľovacím motorom. Za jednoznačne ekologickejšie riešenie v... celý článok

Najväčšie krachy v roku 2022. Kto prerobil najviac?

3. 2. 2023 | Daniel Výcha

Najväčšie krachy v roku 2022. Kto prerobil najviac?

Vysoká miera inflácie, energetická kríza, narušenie dodávateľských reťazcov – to je len časť faktorov, ktoré sa v roku 2022 podpísali na stave firiem z celého sveta. Niektoré firmy... celý článok

Slováci mieria pracovať za hranice. Trend je jasný, doma ich nezaplatíme

1. 2. 2023 | Marek Mittaš | 1 komentár

Slováci mieria pracovať za hranice. Trend je jasný, doma ich nezaplatíme

Neustály rast cien a len minimálny posun v platoch hovorí jasnou rečou. Slováci, ktorí majú aspoň minimálne jazykové znalosti opúšťajú našu krajinu. Pracovať v zahraničí sa totiž oplatí... celý článok