Môže vám zamestnávateľ nanútiť hromadnú vianočnú dovolenku?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 2. 12. 2019
Šéf plánuje firmu medzi sviatkami zatvoriť - vy si však dovolenku míňať nechcete. Kedy môže zamestnávateľ trvať na čerpaní hromadného voľna a čo ak vám už žiadna dovolenka ani nezostala?
Môže vám zamestnávateľ nanútiť hromadnú vianočnú dovolenku?

Zdroj: Shutterstock

Hromadnú dovolenku možno nariadiť len z prevádzkových dôvodov

Mnohí zamestnávatelia sa snažia ohľadom dovoleniek vyjsť zamestnancom v ústrety. Spravidla preto umožňujú čerpanie dovolenky podľa vzájomnej dohody. Napriek tomu ale platí, že určenie termínu čerpania dovolenky je zákonným právom zamestnávateľa. Postačí, ak jej termín s vami prerokuje; pri jeho stanovení by sa mal riadiť plánom dovoleniek vyhotoveným s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov (t.j. podľa konkrétneho pracoviska buď so súhlasom odborového orgánu, zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého dôverníka). Zákon ďalej stanovuje, že pri stanovení termínu čerpania dovolenky treba prihliadať aj na úlohy zamestnávateľa a zároveň na vaše oprávnené záujmy ako zamestnanca.

Pre celozávodnú dovolenku nad rámec uvedeného platí, že ju možno nariadiť len v prípade, ak to odôvodňujú nevyhnutné prevádzkové dôvody. Týmito dôvodmi sa rozumie napr. pravidelné čistenie a údržba strojov či pracovných nástrojov, ale aj prechodný nedostatok práce s ohľadom na útlm čerpania služieb kvôli prebiehajúcim sviatkom. Na nariadení hromadnej dovolenky sa zamestnávateľ zároveň musí dohodnúť s príslušnými zástupcami zamestnancov. Ak však na vašom pracovisku zástupcovia zamestnancov nepôsobia, môže zamestnávateľ o hromadnom čerpaní dovolenky rozhodnúť autoritatívne sám – aj v tomto prípade musí byť samozrejme splnená podmienka nevyhnutnosti čerpania hromadného voľna z prevádzkových dôvodov.

 

Celozávodné voľno môže trvať len obmedzenú dobu

Hromadné čerpanie dovolenky nesmie podľa Zákonníka práce trvať dlhšie, ako 2 týždne. Predĺženie tejto doby je prípustné len v prípade vážnych (teda nie akýchkoľvek) prevádzkových dôvodov. Pod týmito sa v praxi rozumejú okolnosti týkajúce sa technickej, organizačnej či ekonomickej činnosti zamestnávateľa, ktoré by mohli byť priamo ohrozené, ak by k čerpaniu hromadného voľna nedošlo. Z vážnych prevádzkových dôvodov môže zamestnávateľ nariadiť celozávodnú dovolenku až na 3 týždne.

Iný režim hromadného čerpania dovolenky platí v umeleckej sfére. V umeleckých súboroch z povolania predstavuje maximálna dĺžka hromadnej dovolenky 4 týždne; v divadle a v inej umeleckej ustanovizni, ktorej predmetom činnosti je interpretovanie hudobného diela, je zamestnávateľ oprávnený určiť hromadné čerpanie dovolenky v celej výmere.

Hromadné čerpanie dovolenky vám musí byť oznámené vopred a v zákonnej lehote

Každé čerpanie dovolenky vám zamestnávateľ musí oznámiť aspoň 14 dní vopred. Táto lehota platí aj pre celozávodnú dovolenku. Lehota môže byť skrátená len výnimočne a len s vaším súhlasom.

Pre hromadné čerpanie dovolenky z vážnych prevádzkových dôvodov v dĺžke troch týždňov vám však zamestnávateľ musí oznámiť predmetné dôvody až šesť mesiacov vopred.

Aké ďalšie prekážky bránia hromadnému čerpaniu dovolenky?

Nútený režim hromadnej dovolenky vám zamestnávateľ nemôže nariadiť ani v dobe vašej dočasnej práceneschopnosti pre chorobu či úraz. Zákaz určenia čerpania kolektívneho voľna platí aj pri materskej či rodičovskej dovolenke. V prípade ostatných prekážok v práci vám môže zamestnávateľ určiť režim čerpania celozávodnej dovolenky len na vašu žiadosť.

V súvislosti s vianočnými a novoročnými sviatkami len pre úplnosť dodajme, že ak pripadne počas dovolenky sviatok na deň, ktorý je inak vaším obvyklým pracovným dňom, do dovolenky sa vám nezapočítava.

Čo ak zamestnávateľ nariadi voľno, keď už nijakú dovolenku nemáte

Pokiaľ zamestnávateľ v priebehu roka určil čerpanie dovolenky tak, že vám na hromadné voľno už dovolenka nezvýšila, nemôže vás nútiť, aby ste si vzali neplatené voľno. Ak sa s ním nebudete chcieť dohodnúť na inom prijateľnom riešení, mal by vám prideliť prácu v súlade s vašou pracovnou zmluvou. V prípade, že táto možnosť neprichádza do úvahy (napr. kvôli odstaveným strojom), je potrebné tento stav vnímať ako prekážku v práci na strane zamestnávateľa, kvôli ktorej nemôžete vykonávať prácu. Zamestnávateľ by vám teda mal vyplatiť náhradu mzdy v sume vášho priemerného zárobku. Toto sa nemusí týkať celozávodnej dovolenky, ktorej čerpanie bolo určené z vážnych prevádzkových dôvodov. Pokiaľ zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov v písomnej dohode vymedzil vážne prevádzkové dôvody, ktoré mu znemožňujú prideľovať vám prácu, zníži sa váš nárok na náhradu mzdy na 60 % vášho priemerného zárobku.

Anketa

Kam sa chystáte na letnú dovolenku tento rok?

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Finance.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register