Prechod z materskej dovolenky na rodičovskú (čo všetko treba vybaviť)

Roland Regely | rubrika: Článok | 27. 3. 2019
Kde musíte ohlásiť prechod z materskej dovolenky na rodičovskú? Na aké dávky máte po prechode nárok?
Prechod z materskej dovolenky na rodičovskú (čo všetko treba vybaviť)

Zdroj: Shutterstock

Materská dovolenka je pre rodiča jedno z najkrajších období života. Matka naň nastupuje už pred pôrodom a poberá dávku materské počas 34 týždňov, ak je osamelá, tak 37 týždňov. Najdlhšie poberajú materské dávky mamičky dvojčiat, trojčiat a to 43 týždňov od vzniku nároku na materské.

Nezabudnite si vyčerpať dovolenku

Áno. Aj z materskej dovolenky máte nárok na dovolenku. Ak ste teda pred nástupom na materskú dovolenku boli v zamestnaneckom pomere, zamestnávateľ musí v alikvotnej čiastke prispôsobiť tomu prislúchajúce dni voľna, čo znamená, že za tieto dni dostanete rovnaké peniaze, ako keby ste v danom mesiaci pracovali. Závisí to, samozrejme, od počtu dní dovolenky, ktorý si uplatníte.

Ak sa rozhodnete túto dovolenku ušetriť a zamestnávateľ vám neumožní presun týchto dní do budúcich rokov, musí vám ju preplatiť. Máte nárok na rodičovský príspevok a plat súčasne.

 

Nástup do zamestnania alebo prechod na rodičovskú dovolenku

Matka si po ukončení materskej potrebuje vyriešiť dilemu, zostane ďalej doma s dieťatkom alebo nastúpi do práce. V spojitosti s tým ju čakajú rôzne úkony. A nie je ich málo.

Ak sa rozhodnete prejsť na rodičovský príspevok, všetko vybavíte na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Ešte predtým však musíte navštíviť zamestnávateľa i Sociálnu poisťovňu.

Aspoň 30 dní pred odchodom na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku oznámi žena/muž zamestnávateľovi písomne alebo ústne predpokladaný deň nástupu aj predpokladaný deň prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.

Aj v tomto období vám rovnako, ako počas materskej dovolenky prislúcha dôchodkové poistenie od štátu. Prihlášku na dôchodkové poistenie už však podávať nemusíte, po novom si to Sociálna poisťovňa dohodne s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Do Sociálnej poisťovne však predsa budete musieť ísť. Kvôli potvrdeniu o nároku na materské na účely poskytovania rodičovského príspevku. Ak tak nechcete urobiť osobne, môžete podať aj elektronickú žiadosť. Volá sa to "Žiadosť o vyplácanie rodičovského príspevku".

K žiadosti pripojte:

  • potvrdenie o nároku na materské na účely poskytovania rodičovského príspevku,
  • kópiu rodného listu dieťaťa.

Rozdiely v chápaní rodičovskej dovolenky:

  • Matka - po materskej dovolenke nasleduje rodičovská dovolenka.
  • Otec - po rodičovskej dovolenke (nie je možné ju nazvať materská) nasleduje rodičovská dovolenka.

Prechod treba nahlásiť aj zdravotnej poisťovni

Prechod z materskej na rodičovskú dovolenku je potrebné nahlásiť aj zdravotnej poisťovni. Pripravte si potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku (ÚPSVAR) a rozhodnutie o ukončení poberania materského (Sociálna poisťovňa), ktoré si preskenujte a zaneste na pobočku osobne, pošlite poštou alebo elektronicky.

Matka živnostníčka má iný postup

Ak sa rozhodnete, že počas poberania rodičovského príspevku nebudete podnikať, tak je potrebné do Sociálnej poisťovne doručiť čestné vyhlásenie, že nevykonávate činnosť povinne nemocensky a dôchodkovo poistenej SZČO.

Nebudete v tom prípade platiť odvody, ale nesmiete ani podnikať popri poberaní rodičovského príspevku. A ak plánujete druhé dieťa, dajte si pozor, pretože pri neplatení odvodov vám ako živnostníkovi nevznikne nárok na materské.

Daňový bonus

Daňový bonus na dieťa si môžete uplatniť vždy v marci pri podávaní daňového priznania. Respektíve, uplatní si ho váš partner ako otec dieťaťa.

Rodičovská dovolenka sa dá predĺžiť

Rodičovská dovolenka je nastavená spravidla do troch rokov dieťaťa. Za určitých okolností – zdravotné dôvody dieťatka, závažné ochorenie, prípadne permanentné choroby – možno rodičovskú dovolenku predĺžiť až do šiestich rokov života dieťaťa. V tom prípade vám bude naďalej vyplácaný aj príspevok.

Ak sa na predĺženej rodičovskej dovolenke rozhodnete zostať svojvoľne, pretože sa chcete naďalej starať ešte o dieťa, nemôžete už počítať s pravidelným mesačným príspevkom.

Musíte sa však dohodnúť so zamestnávateľom na neplatenom voľne. Ten vám už nie je povinný vyhovieť a už nie ste ani právne chránená proti tomu, aby ste mohli dostať výpoveď. Preto vám neplatené voľno buď poskytne, alebo vás môže aj prepustiť.

Môžete však skúsiť pracovať ako matka napríklad z domu alebo začať podnikať.

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Anketa

Aký je Váš rodinný stav?

Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register