V roku 2019 bude pracovný pomer na dohodu opäť o niečo viac atraktívny

Marek Mittaš | rubrika: Článok | 9. 1. 2019
K tým, ktorí túto formu pracovného vzťahu využívali stabilne sa môžu pridať aj predčasní dôchodcovia, ktorí si dokážu cez dohodu privyrobiť tiež.
V roku 2019 bude pracovný pomer na dohodu opäť o niečo viac atraktívny

Zdroj: Shutterstock

Rôzny typy dohody

Počas roka 2019 ostávajú v princípe tri typy práce na dohodu. Dohodu je možné uzatvoriť na  vykonanie práce, pracovnú činnosť a dohodu o brigádnickej práci študentov. Rozdiely sú hlavne v možnostiach, koľko práce môže dohodár vykonať. Pri dohode o brigádnickej práci študentov sa môže uzatvoriť na maximálny rozsah prác v trvaní priemerne 20 hodín týždenne.

Dohoda o pracovnej činnosti umožňuje vykonávanie pracovnej činnosti v rozsahu maximálne 10 hodín týždenne a dohoda o vykonaní práce sa môže uzatvoriť v prípade, ak rozsah práce nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Všetky dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov.

Pozor na kalendárny rok

Pri dohode o vykonaní práce sa podľa  § 226 Zákonníka práce sleduje vykonávanie práce v rozsahu najviac 350 hodín počas kalendárneho roka. To znamená, nie počas 12 po sebe idúcich mesiacov, ale podľa jednotlivých rokov. To je veľmi dôležité. Pretože to znamená, že ak uzatvoríte dohodu v januári 2019, tak 350 hodín môžete vykonať do decembra 2019.

No rovnako tak platí, že ak uzatvoríte dohodu napríklad v júni 2019, môžete do konca decembra 2019 na základe tejto dohody odpracovať tiež najviac 350 hodín. Tak isto je dôležité poznamenať, že dohôd môžete mať aj viacero, ale u iných zamestnávateľov. Pretože platí, že do maximálneho počtu hodín odpracovaných zamestnancom na základe dohody o vykonaní práce v príslušnom kalendárnom roku sa započítava aj práca vykonávaná tým istým zamestnancom pre toho istého zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce.

 

Odvody závisia od pravidelnosti mzdy

To, aké odvody budú premietnuté do dohody závisí aj od toho, či bude zamestnanec na základe dohody o vykonaní práce odmeňovaný pravidelne, teda každý mesiac alebo nepravidelne. To znamená, že je mzda vyplácaná nepravidelne, napríklad po skončení dohody alebo v iných intervaloch.

Pri dohode o vykonaní práce s pravidelným príjmom platí zamestnávateľ za zamestnanca zdravotné poistenie vo výške 10 % a sociálne poistenie spolu vo výške 25,20 % z jeho hrubej mzdy. Teda spolu ide o odvody vo výške 35,20 %. Zároveň samotný dohodár bude zo svojej mzdy odvádzať 13,40 %.

Ak je však zamestnanec pracujúci na základe dohody o vykonaní práce odmeňovaný nepravidelne, zamestnávateľ za neho bude platiť zdravotné poistenie vo výške 10 % a sociálne poistenie bude spolu vo výške 22,80 %. Spolu tak zaplatí 32,80 %. Škrtá sa poistenie nemocenské a poistenie v nezamestnanosti. Tak isto aj samotný dohodár zaplatí odvody nižšie a to na úrovni 11 %.

Úľavy pre študentov aj dôchodcov

Dohodári sú podľa zákona poistení na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti. To znamená, že si normálne platia odvody. Výnimočnú skupinu tvoria žiaci, študenti, poberatelia dôchodkov a po novom aj predčasní dôchodcovia. Táto skupina má v roku 2019 možnosť si uplatniť výnimku, na základe ktorej nebudú platiť žiadne alebo nižšie odvody.

Od 1.7.2018 a aj v roku 2019 má študent právo pri uzatvorení dohody o brigádnickej práci študentov na odvodové oslobodenie vo výške 200 eur. Takúto výnimku si musia študenti uplatniť sami prostredníctvom "Oznámenia a čestného vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov".

Tak isto od júla 2018 si podobne ako študenti budú môcť aj pracujúci dôchodcovia určiť jednu dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, na základe ktorej, ak neprekročia mesačne príjem 200 eur, budú môcť využiť odvodovú úľavu. Dôležité je však povedať, že každý si môže úľavu uplatniť iba na jednu dohodu. Ak by mal totiž dohodár súbežne viac dohôd, úľavu si môže uplatniť len z jednej. Ostatné dohody zostanú fungovať po starom.

Minimálna mzda

Hoci dohodári nie sú v pravom zmysle zamestnancami, aj dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú upravené v Zákonníku práce a dokonca aj na dohodárov sa vzťahuje ustanovenie § 119 ods. 1 o odmeňovaní. Aj dohodári majú totiž nárok na minimálnu hodinovú mzdu, ktorá je v roku 2019 na úrovni 2,989 €.

Anketa

Aká je výška Vašej čistej mzdy?

Marek Mittaš

Šéfredaktor portálu peniaze.sk. V prevažnej miere sa venuje bankovej problematike a investovaniu.  Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+54
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register