Ako sa čo najrýchlejšie rozviesť: prehľadný postup v 5 krokoch

Redakcia | rubrika: Článok | 14. 1. 2022
Čo treba splniť pre rozvod manželstva v roku 2022? Čítajte, ako postupovať, aby bolo vaše manželstvo ukončené rozvodom pokiaľ možno v čo najkratšom termíne.
Ako sa čo najrýchlejšie rozviesť: prehľadný postup v 5 krokoch

Zdroj: Shutterstock

1. Ak je možnosť podmienky rozvodu dohodnúť, využite ju

Ešte než podniknete akékoľvek kroky k rozvodu, snažte sa na kľúčových veciach týkajúcich sa ukončenia manželstva dohodnúť. Platí to najmä vtedy, ak máte spoločné maloleté deti. Ujasnite si hlavne:

 1. komu by mali byť deti zverené do osobnej starostlivosti, resp. či prípadne neprichádza do úvahy striedavá starostlivosť (bližšie: Striedavá starostlivosť a platenie výživného: možno sa mu vďaka nej vyhnúť?);
 2. koľko by malo byť mesačné výživné na každé z detí;
 3. ak ste sa dohodli tak, že deti budú zverené do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, je vhodné diskutovať aj tom, kedy a za akých podmienok sa s nimi bude druhý rodič stýkať.

Prihliadajte aj na priania detí. Aj keď možno pod vplyvom emócií budete mať tendenciu nekompromisne trvať na svojich názoroch, nie je to najlepšia cesta, a to nielen pre vás, ale hlavne pre samotné deti.

2. Vypracovanie návrhu na rozvod

Návrh na rozvod si môžete spísať aj sami. Mal by obsahovať nasledujúce náležitosti:

 1. označenie súdu, ktorému je návrh určený – o návrhu rozhodujú v 1. inštancii okresné súdy. Miestna príslušnosť sa určí podľa posledného spoločného bydliska manželov, ak má v obvode súdu stále bydlisko aspoň jeden z nich. Pokiaľ takto nemožno postupovať, určí sa príslušnosť súdu podľa bydliska manžela, ktorý návrh nepodal. Ak nemožno príslušnosť stanoviť ani týmto spôsobom, bude rozhodovať súd podľa vášho bydliska;
 2. označenie manžela podávajúceho návrh, a zároveň aj druhého manžela – uvádza sa meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (resp. iného pobytu), dátum narodenia a prípadne aj iný identifikačný údaj;
 3. z návrhu by malo vyplývať, prečo požadujete rozvod – v návrhu sa postupne uvedie, kedy bolo manželstvo uzatvorené, zatvrdí sa, že došlo k takému vážnemu narušeniu a trvalému rozvratu vzťahov medzi manželmi, že manželstvo už nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Zároveň možno uviesť aj príčiny tohto stavu (nevera, zanedbávanie starostlivosti o spoločnú domácnosť, alkoholizmus alebo len veľká rozdielnosť názorov oboch manželov na zásadné otázky životného smerovania apod.). Ak sa z manželstva narodili deti, treba uviesť ich mená, priezviská, dátumy narodenia a adresu trvalého pobytu a popísať, ako je aktuálne o deti postarané (s kým bývajú, ako sú financované náklady na ich potreby, do akej miery sa stýkajú s oboma rodičmi). Do návrhu by ste mali uviesť aj prehľad výdajov na odôvodnené potreby detí.
 4. z návrhu musí vyplývať, že sa chcete rozviesť; ak máte deti, treba navrhnúť, ako bude prebiehať ich ďalšia starostlivosť – návrh na rozvod ukončíte vyslovením požiadavky, aby bolo vaše manželstvo rozvedené. Ak máte s manželom spoločné maloleté deti, treba navrhnúť, komu by mali byť zverené do osobnej starostlivosti a v nadväznosti na uvedené tiež to, aká by mala byť výška výživného (suma by mala byť určená na každé dieťa samostatne);
 5. návrh musí byť podpísaný – listinný návrh sa podpisuje vlastnoručným podpisom. Ak návrh podávate cez slovensko.sk, pripojí sa k nemu podpis elektronický.

3. Príprava príloh návrhu na rozvod

K návrhu na rozvod by sa mali priložiť:

 1. sobášny list;
 2. rodné listy spoločných maloletých detí;
 3. potvrdenie o príjmoch oboch manželov – pripája sa len, ak majú rozvádzajúci sa manželia aj maloleté deti; potvrdenie pomôže súdu urýchliť rozhodovanie ohľadom výživného.

Okrem vyššie uvedených príloh môžete k návrhu priložiť aj iné listiny, ktoré preukazujú pravdivosť vašich tvrdení v návrhu na rozvod.

4. Podanie návrhu na súd

Návrh možno na súd podať v listinnej podobe, a to dvojmo (jeden rovnopis sa založí do súdneho spisu a jeden súd zašle druhému z manželov). Ďalej môžete o rozvod požiadať v elektronickej podobe prostredníctvom portálu slovensko.sk.

Poplatok za podanie návrhu je 66 EUR. Ak ho podávate v listinnej podobe, možno poplatok zaplatiť prostredníctvom tzv. eKolku zakúpeného na pošte alebo prostredníctvom webovej aplikácie eKolok. V prípade podania návrhu v elektronickej podobe možno poplatok uhradiť podľa pokynov doručených v nadväznosti na jeho podanie.

5. Absolvovanie pojednávania a vzdanie sa odvolania

Ak je manželstvo bezdetné, zvyčajne na jeho rozvod postačí jedno pojednávanie. Pre rýchle rozvedenie je účasť manželov na pojednávaní podstatná. Ak z ich vyjadrení súd zistí, že nádej na zmierenie neexistuje, bolo by v zásade raritou, ak by manželstvo neukončil. Pokiaľ aspoň jeden z manželov jednoznačne deklaruje, že obnovu manželského spolužitia odmieta, súd v podstate nemá inú možnosť, než manželstvo rozviesť (rozhodnutie Krajského súdu Prešov, sp.zn. 18Co/207/2016).

V prípade manželstva s maloletými deťmi je s konaním o rozvod spojené konanie o úprave pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode – o všetkom sa teda rozhodne spoločne.

Po vydaní súdneho rozhodnutia o rozvode sa pre urýchlenie jeho právoplatnosti môžete vzdať odvolania, a to ideálne rovno po jeho vyhlásení rovno pred sudcom. Opätovné používanie svojho pôvodného priezviska je lepšie riešiť na matrike najneskôr do troch mesiacov po rozvode. Ak to v uvedenej lehote nestihnete, je zmena zložitejšia a priplatíte si 100 EUR.

Absencia vyporiadania spoločného majetku rozvodu nebráni

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniká až rozvodom. Jeho vyporiadanie môžete pred rozvodom ústne predjednať, judikatúra však ohľadom vyporiadania nepripúšťa uzatvorenie (záväznej) zmluvy o zmluve budúcej (rozhodnutie Krajského súdu Prešov, sp.zn. 11Co/12/2020). Ako postupovať pri rozdeľovaní spoločného majetku si môžete prečítať v našom článku: Ak nevyporiadate majetok po rozvode včas, môžete oň prísť

Redakcia

Autor článku Redakcia

Internetový denník Peniaze.sk momentálne patrí medzi najnavštevovanejšie ekonomické weby. Svojim užívateľom ponúka články z rôznych oblastí osobných financií, praktické rady, komentáre, užitočné kalkulačky, politické témy,... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

manželia, rozvod, súd, súdne poplatky

Toto ste už čítali?

Banky na Slovensku rušia pobočky: Čo stojí za tým?

29. 11. 2023 | Daniel Výcha

Banky na Slovensku rušia pobočky: Čo stojí za tým?

Koronakríza ovplyvnila viaceré sektory vrátane bánk, ktoré počas nej pristúpili k masívnemu rušeniu svojich kamenných pobočiek. Tento trend pokračuje aj naďalej. Za necelých deväť mesiacov... celý článok

Ceny poštovného na Slovensku rastú: Čo všetko pošta zvyšuje?

10. 11. 2023 | Marek Mittaš

Ceny poštovného na Slovensku rastú: Čo všetko pošta zvyšuje?

Ceny poštových služieb sa od budúceho roka zvýšia. Vyplýva to z návrhu opatrenia, ktoré je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ide pritom už o druhé zvyšovanie cien za... celý článok

Deficit Slovenska rekordne rastie: Čo čaká novú vládu?

11. 10. 2023 | Daniel Výcha

Deficit Slovenska rekordne rastie: Čo čaká novú vládu?

Deficit Slovenska dosiahol tento rok rekordnú výšku, ktorá momentálne dosahuje 3,9 miliardy eur. V porovnaní s minulým rokom ide o trojnásobné zvýšenie. Aký vplyv to bude mať na rozpočet... celý článok

Dlhy a majetok: Ako sú na tom Slováci v porovnaní so svetom?

10. 10. 2023 | Marek Mittaš

Dlhy a majetok: Ako sú na tom Slováci v porovnaní so svetom?

Najnovšie štatistiky o čistom finančnom majetku a dlhu jasne naznačujú, že práca s financiami nie je pre Slovákov taká prirodzená. V rebríčku Allianz Global Wealth Report 2023 sa nachádzame... celý článok

Euro 7 v praxi: Čo to bude znamenať pre slovenských motoristov?

4. 10. 2023 | Marek Mittaš

Euro 7 v praxi: Čo to bude znamenať pre slovenských motoristov?

Keď sa vodiči dozvedeli o pôvodnom návrhu emisnej normy Euro 7, mnohí sa obávali možných dôsledkov. Cieľom tejto normy bolo ďalšie zníženie emisií. Avšak nápad z Bruselu sa rýchlo stretol... celý článok