Za čo všetko musíte platiť u lekára

Roland Regely | rubrika: Článok | 3. 11. 2017
Čo všetko vám ako pacientovi prepláca zdravotná poisťovňa a čo už sa považuje za nadštandard? Povieme vám, na ktoré poplatky si dať pozor a za ktoré služby si lekár podľa zákona nesmie pýtať peniaze.
Za čo všetko musíte platiť u lekára

Zdroj: Shutterstock

Každý z nás už v živote riešil situáciu, kedy musel u doktora nečakane platiť za nejakú službu alebo produkt. Od minulého roka je v platnosti nový zákon, ktorý už ale presne vymedzuje, za čo si váš lekár môže pýtať peniaze - týka sa to ale len tých lekárov, ktorí majú uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia.

Zákon hovorí jasne: "Zákon č. 577/2004 Z. z. sa vzťahuje predovšetkým na poskytovateľov, s ktorými má zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu. Takýto poskytovateľ nesmie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia podľa tohto zákona a nesmie podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou nad určenú spoluúčasť poistenca." uvádza stránka MZ SR.

Lekári nemôžu požadovať úhradu za:

 • objednanie pacienta na vyšetrenie, vrátane objednania na konkrétny čas,
 • vypísanie receptu alebo lekárskeho poukazu
 • vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu
 • potvrdenie o návšteve lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka
 • výmenný lístok k špecialistovi
 • prednostné ošetrenie
 • odber krvi zo zdravotných dôvodov
 • vystavenie práceneschopnosti

Pacienti neplatia ani za klimatizáciu v čakárni, či za hygienické návleky.

Lekári môžu požadovať úhradu za:

 • rôzne vyšetrenia a potvrdenia na žiadosť pacienta alebo nad rámec toho, čo uhrádzajú zdravotné poisťovne. Ide napríklad o:
 • vyšetrenie EKG, krvi či stolice na žiadosť pacienta
 • odber krvi či moču na žiadosť pacienta
 • očkovanie nad rámec zdravotného poistenia
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium či pre zamestnávateľa
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na zbrojný pas

Ak za niektorú z uvedených služieb platíte, niečo nie je v poriadku.

Lekári si zostavujú cenník zdravotných služieb a zasielajú ho na kontrolu samosprávnemu kraju - ktorý lekára upozorní, ak má v zozname niečo, za čo nesmie vyberať od pacienta peniaze. Ak má pacient pochybnosti o oprávnenosti vyberaného poplatku, môže dať podnet na odbor zdravotníctva vyššieho územného celku.

Cenník poplatkov:

 • kontrolujú VÚC,
 • výnosy z pokút budú príjmom príslušného samosprávneho kraja,
 • výšku poplatkov stanovuje lekár, pričom cenník musí umiestniť na viditeľnom mieste v čakárni,
 • na doklade o zaplatení poplatku musí byť presná špecifikácia poplatku z cenníka.

Cenníky poplatkov zmluvných lekárov kontrolujú VÚC a v prípade pochybenia budú výnosy z pokút príjmom príslušného samosprávneho kraja.

Nezmyselné poplatky v ambulanciách

 • profesionálny manažment pacienta, ročný registračný poplatok, príplatok za nespolupracujúce dieťa, manipulačný poplatok, sponzorovanie ambulancie, infekčný príplatok, rada lekára, prvovyšetrenie a pod.

Ak lekár nemá zmluvu so zdravotnou poisťovňou

Všetky poplatky sú v réžii zdravotníckeho zariadenia. Každý lekár ale musí informovať pacienta, že ide o nezmluvného poskytovateľa, a zverejniť cenník svojich poplatkov.

Roland Regely

Autor článku Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+18
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce