Zabudli ste uviesť príjem v daňovom priznaní? Toto vám hrozí

Daniel Výcha | rubrika: Článok | 8. 6. 2023
Daňové priznanie je pre mnohých daňovníkov nepríjemnou povinnosťou, s ktorou sa spája množstvo byrokracie. Pri jeho vyplňovaní môže dôjsť k rôznym chybám. Zatiaľ čo na niektoré menšie preklepy upozorní aj samotný systém, väčšie chyby si vyžadujú podanie opravného alebo dodatočného daňového priznania a zaplatenie pokuty. Ako postupovať v prípade, že ste zabudli uviesť príjem v daňovom priznaní?
Zabudli ste uviesť príjem v daňovom priznaní? Toto vám hrozí

Zdroj: Shutterstock

Pokuty za chyby v daňovom priznaní

Finančná správa má na svojej webovej stránke uvedené sankcie za jednotlivé chyby, ktorých sa môžete ako daňovník dopustiť. K nim patria:

 • nepodanie daňového priznania v ustanovenej lehote – od 30 eur do 16 000 eur,
 • nepodanie daňového priznania v lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 1 daňového poriadku – od 30 eur do 16 000 eur,
 • nepodanie daňového priznania v lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 2 daňového poriadku – od 60 eur do 32 000 eur,
 • nesplnenie registračnej povinnosti v ustanovenej lehote – od 60 eur do 20 000 eur,
 • nesplnenie oznamovacej povinnosti v ustanovenej lehote – od 30 eur do 3 000 eur,
 • nesplnenie povinnosti uloženej rozhodnutím správcu dane – od 60 eur do 3 000 eur,
 • zaplatenie dane, ktorá je nižšia ako daň, ktorú mal daňovník skutočne zaplatiť,
 • uplatnenie nároku vo výške, ktorá je vyššia ako nárok, ktorý si mal daňovník právo uplatniť podľa osobitných predpisov,
 • uvedenie sumy v dodatočnom daňovom priznaní, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní predstavuje:
  • zvýšenie dane,
  • zníženie nadmerného odpočtu,
  • zníženie uplatneného vrátenia dane, napríklad spotrebné dane,
  • zníženie uplatneného nároku podľa osobitného predpisu, napríklad zákon č. 595/2003 Z. z.,
 • nesplnenie niektorej z povinností nepeňažnej povahy podľa tohto zákona, pričom nejde o správny delikt podľa písmen a) až i), napríklad nepodanie súhrnného výkazu, prehľadu – od 60 eur do 3 000 eur.

Ako postupovať v prípade chyby v daňovom priznaní?

V prípade, že ste v daňovom priznaní zabudli uviesť príjem alebo ste v ňom spravili inú chybu, je potrebné podať opravné alebo dodatočné daňové priznanie. Opravné daňové priznanie sa podáva v prípade, ak lehota na podanie priznania ešte neskončila. Ak lehota uplynula, je potrebné podať dodatočné daňové priznanie.

Podľa platnej legislatívy je potrebné podať dodatočné daňové priznanie v prípade, ak ste zistili, že:

 • daň, ktorú máte zaplatiť, je vyššia ako tá, ktorá bola uvedená v pôvodnom daňovom priznaní,
 • daň, ktorú máte zaplatiť, je vyššia ako suma, ktorú správca dane vyúčtoval.

Daňovník tiež môže, no nie je povinný, podať dodatočné daňové priznanie v nasledujúcich prípadoch:

 • daň uvedená v pôvodnom daňovom priznaní by mala byť nižšia,
 • daň, ktorú vyúčtoval správca dane, by mala byť nižšia,
 • daňové priznanie neobsahuje správne údaje,
 • daňová strata je vyššia ako tá, ktorá bola uvedená v daňovom priznaní,
 • ak daňovník po skončení podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájme dodatočne získa zdaniteľné príjmy súvisiace s týmito činnosťami alebo v súvislosti s nimi dodatočne zaplatí výdavky, ktoré by boli uznané ako daňové výdavky vynaložené na tieto činnosti, zvýši príjmy alebo daňové výdavky za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie, inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom.

Podľa Finančnej správy musíte podať daňové priznanie do konca mesiaca nasledujúceho po zistení povinnosti podať takéto priznanie, pričom musíte uviesť zdaňovacie obdobie, na ktoré sa dodatočné daňové priznanie vzťahuje. V rovnakej lehote je aj dodatočne priznaná daň splatná.

Ako podať opravné daňové priznanie?

Ak ste zistili chybu vo vašom daňovom priznaní ešte pred uplynutím lehoty na jeho podanie, stačí podať opravné daňové priznanie. Na prvej strane zaškrtnite možnosť „opravné”. Potom vyplňte celé daňové priznanie so správnymi údajmi.

Po podaní opravného daňového priznania bude daňový úrad prihliadať len naň. Pôvodné daňové priznanie nebude brať do úvahy.

Podanie opravného daňového priznania je bezplatné a môžu ho vykonať aj daňovníci, ktorí si predĺžili lehotu na podanie priznania o tri alebo šesť mesiacov.

Ako podať dodatočné daňové priznanie?

V niektorých prípadoch sa stáva, že daňovníci si uvedomia chybu v daňovom priznaní až potom, ako uplynie lehota na jeho podanie. V takýchto prípadoch nie je možné podať opravné daňové priznanie. Chybu je však možné opraviť prostredníctvom dodatočného daňového priznania.

Dodatočné daňové priznanie sa podáva na rovnakom formulári, pričom na prvej strane zaškrtnete možnosť „dodatočné daňové priznanie”. Následne vyplňte iba základné identifikačné údaje a oddiel určený pre dodatočné daňové priznanie. V tejto časti uveďte údaje, na základe ktorých dôjde k oprave.

Ak podáte dodatočné daňové priznanie, ktoré vedie k nižšej daňovej povinnosti, nebudete platiť pokutu. Naopak, ak vaša daňová povinnosť stúpne, budete musieť zaplatiť pokutu.

Mali by ste si však uvedomiť, že ak výsledkom dodatočného daňového priznania je výrazne nižšia daňová povinnosť alebo preplatok dane, môže nastať daňová kontrola.

Anketa

Už ste niekedy zabudli priznať príjem?

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Aké staré daňové dlhy možno ešte vymáhať?

14. 9. 2023 | Barbora Magočová

Aké staré daňové dlhy možno ešte vymáhať?

Ozval sa vám správca dane a hrozí, že budete musieť vyrovnať podlžnosti, o ktorých ste ani nevedeli alebo ste na ne dávno zabudli? Ktoré staršie daňové povinnosti ešte musíte plniť?... celý článok

Koľko ušetrí investor na daniach od 1. januára 2024?

12. 9. 2023 | Daniel Výcha

Koľko ušetrí investor na daniach od 1. januára 2024?

Sporiace účty už dávno nie sú jedinou možnosťou, kam si môžete odkladať peniaze. Čoraz viac ľudí objavuje svet investovania, ktorý je dnes dostupnejší než kedykoľvek predtým. Keď si... celý článok

Novela zákona o DPH: Čo by mala priniesť a kedy nadobudne platnosť?

30. 8. 2023 | Marek Mittaš

Novela zákona o DPH: Čo by mala priniesť a kedy nadobudne platnosť?

Zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH bude podliehať doplneniu a zmenám. Ministerstvo financií spustilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely tohto zákona. V článku nájdete niektoré... celý článok

Daň za psa: Na čo si dať pozor a kedy je šanca získať oslobodenie?

15. 8. 2023 | Barbora Magočová

Daň za psa: Na čo si dať pozor a kedy je šanca získať oslobodenie?

S vlastníctvom psíka sa spájajú nemalé náklady. Okrem kŕmenia či povinných očkovaní treba myslieť aj na peňažné povinnosti voči obci. Aká je daň za psa v najväčších slovenských mestách?... celý článok

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

6. 7. 2023 | Daniel Výcha

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

Okrem zábavy a dovoleniek si mnohí študenti hľadajú aj produktívnejšie spôsoby, ako využiť letné prázdniny. Preto si hľadajú brigády, na ktoré počas školského roka nemajú čas. V tomto... celý článok