Čo robiť, ak nepodáte daňové priznanie, ale mali ste ho podať?

Redakcia | rubrika: Článok | 24. 3. 2023
31. marec je dôležitým dátumom pre toho, kto má povinnosť podať daňové priznanie k tomuto dňu. Je to posledný možný termín, kedy tak môžete urobiť. Čo ale robiť v situácii, keď viete, že tento termín nestihnete, alebo na túto povinnosť jednoducho zabudnete? Máme pre vás odpovede.
Čo robiť, ak nepodáte daňové priznanie, ale mali ste ho podať?

Zdroj: Shutterstock

Kto je povinný podať daňové priznanie

Povinnosť podať daňové priznanie je definovaná zákonom č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Podľa tohto zákona sú daňovníci povinní podať daňové priznanie, ak splnia jednu alebo viac podmienok, ktoré sú rozdielne pre fyzické a právnické osoby

Pre fyzické osoby platia nasledujúce podmienky:

 • výška ich zdaniteľných príjmov za rok 2022 presiahla sumu 2289,63 €,
 • vykazujú daňovú stratu.

V prípade, keď sú príjmy fyzických osôb iba zo zamestnania a požiadajú o ročné zúčtovanie zamestnávateľa, táto povinnosť im odpadá. Ďalšie prípady, kedy fyzické osoby nemusia podať daňové priznanie, sú vtedy, keď dosiahnu iba zdaniteľné príjmy:

 • ktoré nie sú predmetom dane
 • ktoré sú oslobodené od dane,
 • sú zdaňované zrážkou.

Právnické osoby sú povinné podať daňové priznanie bez ohľadu na výšku ziskov alebo strát. Existujú aj výnimky, kedy právnické osoby nemusia podať daňové priznanie a sú rovnaké ako pri fyzických osobách.

Sankcie v tisícovej výške

V prípade, že nepodáte daňové priznanie za predošlé účtovné obdobie, hrozia vám zo strany správcu dane sankcie, ktoré sa môžu vyšplhať do tisícovej výšky. Ak sa dopustíte viacerých správnych deliktov naraz, ako napríklad nepodanie daňového priznania a nezaplatenie dane, správca dane vám môže udeliť aj viac sankcií. 

Jedna časť sankcií sa týka nepodaného daňového priznania a druhá úroku z omeškania za nezaplatenú daň. Pamätajte ale na to, že po zaplatení sankcií vám neodpadá povinnosť podať daňové priznanie. Túto povinnosť musíte stále splniť a zaplatiť daň.

V prípade, že odmietate splniť svoje daňové povinnosti aj napriek výzve, hrozí vám mastná pokuta zo strany správcu dane. Toto sú sankcie, ktoré vám môže udeliť: 

 1. Ak nepodáte daňové priznanie v:
  1. ustanovenej lehote – sankcia vo výške od 30 € do 16 000 €,
  2. lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 1 daňového poriadku – sankcia vo výške od 30 € do 16 000 €,
  3. lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 2 daňového poriadku – sankcia vo výške od od 60 € do 32 000 €.
 2. Úrok z omeškania.

Zdroj: finančnasprava.sk

Príklad

Pán Milan podal daňové priznanie k dani z príjmu, na základe ktorej mal zaplatiť daň vo výške 2000 €. Splatnosť dane bola stanovená na 31. 03. 2023, ale kvôli nedostatku hotovosti na účte uhradil daň až 15. 05. 2023. 

ZUS ECB k 21. 12. 2022 je 2,5 % a v prípade, že 4-násobok ZUS ECB nedosiahne 15 %, na výpočet sa automaticky použije kvocient 15 %. Počet dní omeškania bol 45.

Výpočet úroku z omeškania je nasledovný: 2000 € * 15 %365 dní*45=300 €365*45=36,99 €

Pán Milan teda musí uhradiť úrok z omeškania vo výške 36,99 €.

Berte na zreteľ, že ak sa rozhodnete ignorovať svoju daňovú povinnosť, riskujete. Správca dane má svoje vnútorné mechanizmy, pomocou ktorých sa vie dopátrať k previnilcom. Za rok Finančná správa rozošle niekoľko desiatok tisíc výziev na splnenie daňovej povinnosti. Čím dlhšie to teda budete odkladať, tým viac bude rásť výška pokút a úrokov. 

Požiadajte o odklad termínu na podanie daňového priznania

Keď viete, že nestihnete získať všetky potrebné podklady na podanie daňového priznania, kontaktujte svojho správcu dane. Na základe zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu máte možnosť požiadať o odklad termínu na podanie daňového priznania:

 • najviac o 3 mesiace (do 30. 06. 2023),
 • najviac o 6 mesiacov, ak vaše príjmy pochádzajú zo zahraničia. 

O predĺženie lehoty môžete požiadať dvoma spôsobmi:

 • žiadosťou na príslušný daňový úrad, ak sa nachádzate v konkurze, likvidácii alebo ste dedičom zomrelého,
 • oznámením na príslušný daňový úrad, ak sa nenachádzate v konkurze, likvidácii alebo nie ste dedičom zomrelého.

Čo robiť, ak mi prišla pokuta a úrok z omeškania?

Ak vám prišlo rozhodnutie o udelení sankcie zo strany Finančnej správy, máme pre vás dobrú správu. Podľa §157 ods. 1 písm. a,b,c daňového poriadku vám môže váš správca dane odpustiť sankcie či úrok z omeškania alebo zmierniť ich výšku z 3 dôvodov:

 1. ak preukážete, že zaplatením sankcie by bola ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb odkázaných na jeho výživu,
 2. ak preukážete, že zaplatenie sankcie by viedlo k ukončeniu vášho podnikania,
 3. ak ste nesprávne vykázali daňovú povinnosť z dôvodu nesprávneho uplatnenia právneho predpisu.

Žiadosť je potrebné podať na príslušnom daňovom úrade a uhradiť správny poplatok. Pri osobnom podaní je to 16,50 €, pri elektronickom 8 €. Následne sa žiadosť odošle na posúdenie. Daňový úrad vydá rozhodnutie, proti ktorému nie je možné podať odvolanie.

Neprišla mi výzva ani pokuta

Keď podáte daňové priznanie s oneskorením, ale ešte pred doručením výzvy od správcu dane, spravidla je udelená najnižšia pokuta. V tomto prípade ide o sumu 30 €, pričom aj úrok z omeškania býva nižší, pokiaľ vám vznikla povinnosť uhradiť daň z príjmu. 

Redakcia

Autor článku Redakcia

Internetový denník Peniaze.sk momentálne patrí medzi najnavštevovanejšie ekonomické weby. Svojim užívateľom ponúka články z rôznych oblastí osobných financií, praktické rady, komentáre, užitočné kalkulačky, politické témy,... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+6
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Nestíhate podať daňové priznanie včas? Aké máte možnosti?

17. 3. 2023 | Marek Mittaš

Nestíhate podať daňové priznanie včas? Aké máte možnosti?

Termín na odovzdanie daňového priznania je do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Za zdaňovacie obdobie 2022 je to teda do 31. 3. 2023. Do tohto termínu je... celý článok

Ako môže každý ušetriť na daniach a legálne

15. 3. 2023 | Redakcia

Ako môže každý ušetriť na daniach a legálne

„Na tomto svete nie je nič isté okrem smrti a daní,“ povedal svojho času Benjamin Franklin. Dane, nech v nás vyvolávajú akékoľvek asociácie, sú dôležité. Financujú totiž chod štátu... celý článok

Prvé daňové priznanie živnostníka: Na čo nezabudnúť?

6. 3. 2023 | Marek Mittaš

Prvé daňové priznanie živnostníka: Na čo nezabudnúť?

Keďže sa blíži koniec marca, pre mnohých živnostníkov to znamená podávanie daňového priznania. V tomto článku nájdete prehľadný súhrn všetkých dôležitých informácií o daňovom priznaní... celý článok

Najväčšie chyby, ktoré robíme v daňovom priznaní

23. 2. 2023 | Marek Mittaš

Najväčšie chyby, ktoré robíme v daňovom priznaní

Pri odovzdávaní daňového priznania (ďalej len „DP“) robia daňovníci rôzne chyby. Medzi najčastejšie z nich patria „preklepy“. Na väčšinu z nich vás systém pri elektronickom vyplnení... celý článok

Dobrovoľný platca DPH: Komu sa to oplatí v roku 2023?

8. 2. 2023 | Marek Mittaš

Dobrovoľný platca DPH: Komu sa to oplatí v roku 2023?

Okrem povinnej registrácie za platiteľa DPH poznáme aj registráciu dobrovoľnú. Komu sa oplatí dobrovoľne registrovať k dani z pridanej hodnoty v roku 2023 a na čo všetko pri zvažovaní... celý článok