Kedy možno používať zábavnú pyrotechniku v roku 2023 + konkrétne pravidlá v 15 mestách SR

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 19. 12. 2022
Vianočné sviatky, Silvester a Nový rok sú dni, v ktorých ľudia zvyknú zábavnú pyrotechniku používať najviac. V rôznych obciach a mestách sa však pravidlá pre jej používanie môžu líšiť; niekde dokonca platí úplný zákaz.
Kedy možno používať zábavnú pyrotechniku v roku 2023 + konkrétne pravidlá v 15 mestách SR

Zdroj: Shutterstock

Prinášame vám pravidlá, ktoré platia v 15 najväčších slovenských mestách; ak plánujete strieľať inde, dozviete sa, kde spoľahlivo zistíte, kedy možno použiť zábavnú pyrotechniku vo vami vybranej obci.

 Ako zistiť pravidlá pre využívanie pyrotechniky vo vašej obci 

Pravidlá pre používanie pyrotechnických výrobkov sú na celoslovenskej úrovni stanovené zákonom č. 58/2014 Z.z.; tento podporne (ak sa obec nerozhodne prísnejšie) stanoví, že bez predchádzajúceho súhlasu obce možno používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 len 31. decembra a 1. januára

Zároveň ale zákon obciam umožňuje, aby pravidlá pre používanie zábavnej pyrotechnicky na svojom území ešte sprísnili alebo dokonca pyrotechniku kategórie F2, F3, P1 a T1 úplne zakázali všeobecne záväzným nariadením (tzv. VZN). Vymedzenie jednotlivých kategórií pyrotechniky nájdete v ust. § 4 vyhlášky č. 70/2015 Z.z.; nad zaradením do konkrétnej kategórie sa však nemusíte príliš trápiť – každý pyrotechnický výrobok totiž musí označenie kategórie obsahovať. 

Ak teda chcete zistiť, s čím a kedy môžete „strieľať“ vo vašej obci, musíte skontrolovať (napr. na obecnom webe), či používanie pyrotechniky upravuje VZN. My sme za vás skontrolovali situáciu v 15 najväčších slovenských mestách. 

Dodajme, že fyzickým osobám za použitie pyrotechniky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi hrozí pokuta až do 500 Eur. Osobitný režim platí v národných parkoch, kde sa mimo uzavretých stavieb v zásade vôbec nemôžu používať zariadenia spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, medzi ktoré patria napr. aj ohňostroje. Pokuta pre fyzickú osobu sa v takomto prípade môže vyšplhať až na3 319,39 Eur

Bratislava 

Podľa VZN č. 9/2016 v našom hlavnom meste platí úplný zákaz používania pyrotechnických výrobkov kategórie F2 F3 na celom jeho území. Z tohto pravidla neexistujú výnimky – a to ani na Silvestra. 

Košice 

V Košiciach pôvodne upravovalo používanie pyrotechniky VZN č. 78 o čistote a verejnom poriadku; neskôr však boli osobitné pravidlá týkajúce sa pyrotechniky z VZN vypustené (zatiaľ bez náhrady). Uplatní sa teda zákonná úprava – t. j. bez osobitného súhlasu mesta možno používať výrobky kategórie F2 F3 len 31. decembra1. januára. 

Prešov 

Podľa VZN č. 06/2017 trvá zákaz používania pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3P1 na území mesta v čase od 1. 1. od 03:00 hod. do 31. 12. do 22:00 hod.; inými slovami platí, že s uvedenými kategóriami výrobkov si v Prešove môžete zastrieľať len počas Silvestrovskej noci, a to od desiatej večer do tretej hodiny nadránom

Výrobky kategórie F2, F3, P1 ani výrobky kategórie T1 nemožno v Prešove používať vo vzdialenosti menšej ako 50 metrov od steny bytovej budovy

Žilina 

Podľa VZN č. 4/2016, ktorým sa dopĺňa VZN č. 15/2009 je na území Žiliny zakázané používať pyrotechnické výrobky kategórie F2F3 s výnimkou 1. 1. a 31. 12. príslušného kalendárneho roka; výnimka platí po celé uvedené dva dni. 

Nitra 

V zmysle VZN č. 15/2007 platí zákaz pre používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F1, F3, P1T1v obytných zónach v období od 1. 1. od 02:00 hod. do 31. 12. do 22:00 hod. Zastrieľať si teda môžete na Silvestra od desiatejvečer do druhej ráno. Treba ale podotknúť, že v zverejnenom texte VZN zrejme došlo k zámene kategórií výrobkov a namiesto F1 malo byť osobitne upravené obmedzenie používania kategórie F2. 

Banská Bystrica 

VZN č. 01/2017 zakazuje na území mesta používanie výrobkov kategórie F2 a F3 okrem:

1) dňa 31. 12. od 15:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúceho dňa, t. j. 1. 1. a
2) dňa 1. 1. od 15:00 hod. do 20:00 hod.

Trnava 

V Trnave došlo prostredníctvom VZN č. 509 už v roku 2019 k zrušeniu pôvodných obmedzení používania zábavnej pyrotechniky. Platí teda len všeobecná úprava zákona, podľa ktorého možno bez osobitného súhlasu obce používať výrobky kategórie F2F3 len 31. 12.1. 1. daného roka. 

Trenčín 

VZN č. 6/2020, ktorým sa zmenilo VZN č. 14/2016 stanovuje zákaz pre používanie výrobkov kategórie F2, F3, P1T1 na území celého mesta okrem dňa 31. 12. v čase od 20:00 hod. do 1. 1. do 02:00 hod. 

Martin 

Podľa VZN č. 122 platí zákaz použitia výrobkov kategórie F2, F3, P1T1 od 2. 1. do 30. 12. kalendárneho roka. Počas Silvestra Nového roka teda smiete strieľať po celý deň. 

Poprad 

VZN č. 8/2017 zakazuje v podtatranskom meste bez udelenia osobitnej výnimky používať výrobky kategórie F2, F3, P1 T1 okrem:

1) dňa 31. 12. od 18:00 hod. do 1. 1. nasledujúceho roka do 04:00 hod.,
2) dňa 1.1. od 18:00 hod.do 14.1. do 04:00 hod. 

Samospráva však už na webe zverejnila aj návrh na zrušenie uvedeného VZN; ak bude schválený bez náhrady novým VZN, bude platiť základná zákonná úprava (podobne ako napr. v Trnave). 

Prievidza 

Podľa VZN č. 3/2019 nesmiete použiť výrobky kategórie F2, F3, P1T1 nasledovne:

1) úplný celoročný zákaz platí na Námestí Slobody, Pribinovom Námestí, pred Piaristickým kostolom Najsvätejšej trojice a Nanebovzatia Panny Márie, pred Rímskokatolíckym kostolom sv. Bartolomeja, na mestskom cintoríne mesta Prievidza, na ul. Jána Okáľa, v okolí do 50 metrov od budovy zariadenia pre seniorov na ul. M. Rázusa 17 a na Autobusovej a železničnej stanici Terézie Vansovej,

2) na ostatných miestach v Prievidzi si môžete zastrieľať len dňa 31. 12. od 18:00 hod. do 1. 1. do 2:00 hod. 

Zvolen 

VZN č. 200 zakazuje na území mesta používať výrobky kategórie F2, F3, P1 T1 okrem dňa 31. 12. od 16:00 hod. do 24:00 hod. a od 1. 1. od 00:00 hod. do 02:00 hod. 

Považská Bystrica 

VZN č. 2/2022 z konca novembra tohto roka zrušilo pôvodné VZN č. 23/2008, ktoré používanie pyrotechniky v meste upravovalo doteraz. VZN zrušilo pôvodnú úpravu ku dňu 7. 12. 2022. V meste by sa mal teda cez sviatky uplatniť len zákonný režim - bez osobitného súhlasu mesta môžete používať výrobky kategórie F2F3 len 31. 12.1. 1. daného roka. 

Nové Zámky 

V Nových Zámkov upravovalo používanie pyrotechniky VZN č. 6/2016; toto však bolo súdom zrušené ako neplatné. Zatiaľ nebolo nahradené, platí preto zákonná úprava - bez osobitného súhlasu mesta smiete používať výrobky kategórie F2 a F3 len 31. 12. a 1. 1. daného roka. 

Michalovce 

V Michalovciach podľa oficiálnych údajov dostupných na webových stránkach samosprávy ešte stále platí VZN č. 190/2016, podľa ktorého možno výrobky kategórie F2, F3, T1P1 používať:

1) na verejných priestranstvách mesta dňa 31.  12. od 14:00 hod. do 24:00 hod. a dňa 1. 1. od 00:00 hod. do 10:00 hod.
2) na majetku v súkromnom vlastníctve, ak jeho použitie zasahuje na verejné priestranstvo v čase od 06:00 hod. do 22:00 hod. len na základe písomného oznámenia adresovaného mestu; v tejto časti ale VZN zrejme koliduje so zákonom, ktorý pre používanie výrobkov kategórie F2 a F3 v období od 2. 1. do 30. 12. výslovne vyžaduje predchádzajúci súhlas obce (nepostačuje teda obyčajné oznámenie). 

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

Bratislava, Slovensko, zákony

Toto ste už čítali?

Dediči, pozor! Zodpovednosť za dlhy poručiteľa môžu byť veľkou záťažou!

1. 6. 2023 | Barbora Magočová

Dediči, pozor! Zodpovednosť za dlhy poručiteľa môžu byť veľkou záťažou!

Môže veriteľ pri vymáhaní záväzkov poručiteľa siahnuť aj na majetok, ktorý ste nezískali z dedičstva? Čítajte, čo vás čaká, ak ste zdedili aj dlhy.

Rozvádzate sa? Nie vždy máte právo na polovicu majetku

29. 5. 2023 | Barbora Magočová

Rozvádzate sa? Nie vždy máte právo na polovicu majetku

Počítate s tým, že polovica majetku z bezpodielového spoluvlastníctva manželov je automaticky vaša? V tom prípade by ste mali vedieť, že to tak nemusí byť vo všetkých prípadoch. Ktoré... celý článok

Čo všetko nám vzala rastúca inflácia?

24. 5. 2023 | Marek Mittaš

Čo všetko nám vzala rastúca inflácia?

Rastúca inflácia je jedným z najväčších problémov posledných mesiacov. Okrem výrazného zdražovania potravín spôsobuje aj zvyšovanie cien v oblasti bývania, zdravotnej starostlivosti... celý článok

Ako ušetriť na poplatku za odpad? Tipy + príklady úľav v najväčších mestách Slovenska

19. 5. 2023 | Barbora Magočová

Ako ušetriť na poplatku za odpad? Tipy + príklady úľav v najväčších mestách Slovenska

Výška poplatkov za komunálny odpad sa v mnohých obciach stále nedá priamo ovplyvniť tým, koľko vecí reálne vyhodíte do smetí. Existujú však dôvody, pre ktoré môžete žiadať o zníženie... celý článok

830 eur pri narodení dieťaťa: Týka sa aj vás?

17. 5. 2023 | Daniel Výcha

830 eur pri narodení dieťaťa: Týka sa aj vás?

Od mája 2023 platí novela zákona o príspevku pri narodení dieťaťa, podľa ktorej bude matka oprávnená získať rodičovský príspevok vo výške 829,86 € aj v prípade, že ide o jej štvrté... celý článok