Vyberáte tovar podľa recenzií na internete? Ako spoznať tie falošné a čo na ne hovorí právo?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 8. 12. 2022
Užívateľské hodnotenie produktu je referencia, ktorej mnoho ľudí prikladá oveľa väčšiu váhu než reklame či odporúčaniu od rôznych influencerov. Obchodníci sú si toho veľmi dobre vedomí; tí menej poctiví sa preto snažia do spotrebiteľských recenzií zasahovať.
Vyberáte tovar podľa recenzií na internete? Ako spoznať tie falošné a čo na ne hovorí právo?

Zdroj: Shutterstock

Nejde pritom len o masové pridávanie pozitívnych hodnotení. Negatívne či menej lichotivé recenzie sa aj odstraňujú (na vlastnom e-shope), aj aktívne pridávajú (samozrejme konkurenčným produktom). Ako sa v online hodnoteniach lepšie vyznať? A môžu sa proti klamlivým recenziám obchodníci či spotrebitelia brániť? 

Falošné hodnotenia sú časté; pri troche snahy sa však dajú odhaliť 

Každý e-shop by chcel mať množstvo pozitívnych recenzií na ním predávaný tovar. Problémom je, že len malá časť zákazníkov po nákupe poskytne spätnú väzbu. Niekedy sa teda obchodník uchýli k falošným recenziám aj z toho dôvodu, že jednoducho nedokáže získať dostatočné množstvo hodnotení od skutočných spotrebiteľov. 

Falošné recenzie alebo hodnotenia, ktoré museli byť určitým spôsobom upravované (napr. odstránením negatívnych recenzií), sa často vyznačujú nasledujúcimi znakmi:

1) je ich pomerne veľa, ale v zásade sú všetky veľmi pozitívne (výrazne prevažuje najvyšší počet hviezdičiek),
2) slovné obraty v hodnoteniach sa opakujú,
3) hodnotenia môžu mať zvláštny slovosled či štylistiku,
4) veľká časť recenzií pribudla v krátkom časovom úseku,
5) hodnotenia pridávajú užívatelia, ktorých profilová fotografia zjavne nie je autentická; je napr. dostupná na internete k stiahnutiu, a pod. 

Za recenzie, ktoré vykazujú vyššiu mieru objektivity, možno naopak považovať:

1) prevahu umiernenejších hodnotení (spotrebitelia, ktorí recenziu nechcú len „odbiť“, ale majú záujem poskytnúť naozaj objektívny pohľad, často aj uspokojivý produkt hodnotia ako priemerný, resp. mu automaticky neudelia najvyšší počet hviezdičiek, ale napr. aspoň jednu hviezdu uberú)
2) obchodník ponechá zverejnenú aj negatívnu recenziu; situáciu môže riešiť dodatočnou reakciou na hodnotenie s vysvetlením okolností nákupu,
3) pozitívne vlastnosti produktu sú obšírnejšie vysvetlené, pričom na stránke sa nenachádzajú podobné recenzie s rovnakými či obdobnými slovnými spojeniami. 

Okrem recenzií na e-shope spotrebitelia vyhľadávajú názory a rady aj v internetových fórach. Ani diskusné príspevky ale nie sú zárukou, že sa vám dostane pravdivého zhodnotenia produktu. Vo fórach sa angažujú aj obchodníci alebo nimi poverené osoby, ktoré pod rúškom falošnej identity robia výrobkom skrytú reklamu; nájdu sa však aj záporné hodnotenia, ktoré sa môžu, ale aj nemusia zakladať na pravde, pretože ich naopak píše konkurencia.

Všeobecne preto platí, že ak chcete získať komplexný obraz, nestačí sa spoľahnúť na jeden zdroj – vždy skontrolujte viaceré e-shopy, blogy, vlogy, porovnávacie portály, recenzie v článkoch a ideálne aj zahraničné weby.

 Klamať či zavádzať sa nesmie ani dnes 

Falošná užívateľská recenzia môže byť z právneho hľadiska aktuálne hodnotená ako: 

1) nekalá obchodná praktika v zmysle ust. § 7 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa spočívajúca v klamlivom konaní podľa § 8 ods. 1 uvedeného zákona, pretože môže narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa a zároveň ho môže uviesť do omylu. Už dnes sa za každých okolností v zmysle prílohy č. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa považuje za nekalú klamlivá praktika spočívajúca v  nepravdivom tvrdení alebo vytváraní dojmu, že predávajúci nekoná v zámere súvisiacom s jeho obchodom, podnikaním, remeslom alebo profesiou, alebo nepravdivé prezentovanie sa ako spotrebiteľ.

Za nekalé obchodné praktiky hrozí sankcia až do výšky 66 400 Eur a v prípade opakovaného porušenia povinnosti počas 12 mesiacov až do 166 000 Eur. Konkrétna výška pokuty sa samozrejme stanovuje podľa okolností daného prípadu a udeľuje ju Slovenská obchodná inšpekcia.
 
2) nekalá súťaž podľa Obchodného zákonníka – môže ísť napr. o klamlivú reklamu či tzv. zľahčovanie (rozširovanie nepravdivých údajov o pomeroch, výrobkoch alebo výkonoch iného predajcu, spôsobilé mu privodiť ujmu). Nároky z nekalosúťažného konania by si však mali uplatňovať súkromné osoby – napr. teda aj tržní konkurenti, ktorí môžu byť falošnými recenziami iných predajcov poškodení.

Osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené, môžu súdnou žalobou dosiahnuť zákaz pridávania falošných recenzií, ich odstránenie, priznanie nároku na náhradu škody a tiež vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré nečestný predajca vďaka falošným hodnoteniam získal. 

Do budúcna sa prísnejšia úprava falošných recenzií plánuje aj na Slovensku 

Hoci možno falošné spotrebiteľské recenzie postihovať aj podľa súčasnej právnej úpravy, plánuje sa aj na Slovensku ich prísnejšia regulácia. Dôjde k nej vďaka európskej smernici, ktorej obsah by sa mal premietnuť do nového zákona o ochrane spotrebiteľa. Jeho návrh bol predložený na pripomienkovanie ešte na začiatku tohto roka. Ak by NRSR návrh prijala v nezmenenej podobe, výslovne by obchodníkom zakazoval:

1) vyhlasovať, že hodnotenia produktu poskytujú spotrebitelia, ktorí ho skutočne použili alebo kúpili, ak neprijmú náležité aprimerané kroky na kontrolu toho, že hodnotenia naozaj pochádzajú od takýchto spotrebiteľov,
1) poveriť inú osobu, aby poskytla falošné spotrebiteľské hodnotenie či odporúčanie, alebo skresľovať spotrebiteľské hodnotenia či odporúčania v sociálnych médiách s cieľom propagovať produkty. 

Zodpovednosť predajcov za neobjektívne hodnotenia by sa teda výrazne posilnila. Na rozdiel od súčasnosti by totiž nielenže nemohli falošné recenzie vytvárať sami, ale museli by sa aj aktívne zaujímať o to, či hodnotenia ich výrobkov pochádzajú od skutočných užívateľov zakúpených produktov.

V susednej Českej republike dôjde k premietnutiu obsahu smernice do spotrebiteľského práva s účinnosťou od začiatku budúceho roka. Než teda začne úprava platiť aj na Slovensku, oplatí sa vám recenzie kontrolovať napr. aj na českých e-shopoch či weboch.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov