Kontrola zo SOI: Ako ju zvládnuť + 13 chýb, ktoré SOI nachádza opakovane

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 19. 10. 2022
Len v roku 2021 realizovali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie 10 668 kontrol. Celková výška pokút, ktoré SOI za toto obdobie podnikateľom uložila, sa vyšplhala až na 1 080 748 Eur. Ktoré nedostatky SOI predajcom najviac vytýkala za posledné roky?
Kontrola zo SOI: Ako ju zvládnuť + 13 chýb, ktoré SOI nachádza opakovane

Zdroj: Shutterstock

Kontrola zo SOI môže dôjsť aj bez ohlásenia; náš článok vás však na ňu pripraví. Dozviete sa, čo môžu inšpektori žiadať a čo treba očakávať, ak zistia pochybenie. Poradíme tiež, ako sa brániť, ak SOI pri kontrole nepostupuje správne alebo ak zle vyhodnotí skutočnosti, ktoré u vás zistí. 

Za aké porušenia padali pokuty v rokoch 2019 až 2021? 

Slovenská obchodná inšpekcia kontroluje predovšetkým plnenie práv a povinností, ktoré majú podnikatelia pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb voči spotrebiteľom. Podnikateľom môže vytknúť napr. nevhodnosť použitých reklám, nedostatočné plnenie informačných povinností voči spotrebiteľom či nesprávne vybavovanie reklamácií. V rokoch 2019 až 2021 zistila SOI pri kontrolách (okrem iných) tieto nedostatky, ktoré možno aj dnes nájsť u mnohých podnikateľov: 

Pochybenia v kamenných obchodoch:

1) reklamačný poriadok sa nenachádza na viditeľnom mieste, príp. neobsahuje zákonom požadované informácie o vybavovaní reklamácií či právach spotrebiteľov;
2) na cenovke je uvedená iná cena tovaru ako v cenovej evidencii;
3) za tovar je vyúčtovaná nesprávna cena, a to napr. kvôli nedodržaniu miery, rozporu cenovky a cenovej evidencie, príp. účtovanie inej, než deklarovanej hmotnosti tovaru;
4) v deň začatia zľavovej akcie sa na predajni nenachádza akciový tovar;
5) po vyčerpaní zásob akciového tovaru nie sú z priestorov prevádzky odstránené reklamné plagáty propagujúce akciu;
6) pri výrobkoch chýba písomná informácia o ich vlastnostiach a možnostiach ich využitia v slovenskom jazyku;
7) predavač neposkytne avizovaný darček napriek tomu, že je na predajni ešte k dispozícii;
8) spotrebiteľom nie je poskytnutá informácia o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. 

Pochybenia v e-shopoch:

9) nie je dodržaná lehota na vybavenie objednávky;
10) predávajúci deklaruje, že zobrazenie tovaru na internetovej stránke e‑shopu je len ilustračné a môže sa odlišovať od skutočnosti;
11) obchodné podmienky predávajúceho obsahujú tzv. neprijateľné zmluvné podmienky (bližšie: 11 používaných ustanovení spotrebiteľských zmlúv, ktoré sú neplatné);
12) výrobky sú v rozpore so skutočnosťou označené ako dostupné „skladom“;
13) predávajúci nedodá spolu so zakúpeným tovarom aj sľúbený „bonus“ (darček). 

Čo môžu inšpektori SOI robiť počas kontroly? 

SOI nemusí kontrolu ohlasovať vopred; pri výkone kontrolnej činnosti inšpektori môžu napr.:

vstúpiť do vašej prevádzkarne vrátane všetkých priestorov, ktoré súvisia s výroboupredajom výrobkov či poskytovaním služieb (t. j. vo väčšine prípadov aj za obslužný pult – bližšie rozhodnutie Krajského súdu Trnava, sp.zn. 20S/125/2019),

- vykonať kontrolné nákupy, a to aj nepriamo a pod utajenou identitou,

- vyžadovať doklady totožnosti od vás, vašich zamestnancov či iných zástupcov,

- požadovať doklady, údaje a vaše ústne či písomné vysvetlenie,

odoberať vzorky vami ponúkaných výrobkov na posúdenie ich kvality, bezpečnosti či zhody,

nahliadať do dokumentácie výrobku označeného značkou zhody CE; ak majú dôvod sa obávať, že by výrobok mohol predstavovať riziko, môžu za určitých podmienok požadovať aj predloženie rozsiahlejšej dokumentácie,

zdokumentovať zistené nedostatky formou videí, fotografií či zvukových nahrávok

Aké môžu byť výsledky kontroly a ako sa proti nim brániť? 

O zistených nedostatkoch inšpektori vyhotovia tzv. inšpekčný záznam. Okrem špecifikácie porušení v ňom nájdete aj opatrenia, ktoré musíte na základe výsledkov kontroly splniť; v zásade ide o povinnosti, ktoré majú viesť k náprave zistených pochybení. 

Samotný inšpekčný záznam si po jeho vyhotovení riadne prečítajte. Ak zistíte, že jeho obsah nie je v súlade so skutočným stavom (nedostatky nie sú dobre špecifikované, inšpektori v zázname neuviedli informáciu, ktorá by vám mohla byť na prospech apod.), je najlepšie žiadať jeho doplnenie alebo vzniesť výhrady už vtedy, keď vám je predložený. Neskôr by už totiž vaše tvrdenia nemuseli zavážiť (rozhodnutie Krajského súdu Košice, sp.zn. 6S/66/2017). 

Proti opatreniam môžete podať písomné námietky, a to do troch dní odo dňa ich doručenia. V námietkach môžete zdôvodniť, prečo sú opatrenia podľa vás neadekvátne (napr. vôbec neprispejú k vyriešeniu nedostatku, príp. sú príliš prísne a neprimerané). O námietkach rozhodne riaditeľ inšpektorátu do 5 dní od ich doručenia a nemajú odkladný účinok (opatrenia teda treba plniť napriek námietkam). 

Čo vám ďalej hrozí, ak SOI nájde chybu 

Okrem už spomínaných opatrení, ktoré slúžia najmä k náprave závadného stavu, Vám od SOI môžu hroziť najmä 2 nepriaznivé následky: 

1) Pokuta 

Ak SOI zistí, že ste porušili zákon o ochrane spotrebiteľa, môžete dostať pokutu až do 66 400 Eur. Pokuty sú samozrejme ukladané najmä podľa závažnosti porušenia. Za marenie kontroly sa môže výška sankcie vyšplhať až na 1 659,70 Eur. Za rok 2021 bola priemerná výška pokuty 940 Eur. 

Proti rozhodnutiu o pokute sa môžete odvolať do 15 dní; odvolanie sa podáva prostredníctvom inšpektorátu, ktorý rozhodnutie vydal a rieši ho Ústredný inšpektorát SOI. Ak vám nevyhovie ani odvolací orgán, môžete podať ešte tzv. správnu žalobu na súde. 

2) Podanie návrhu na pozastavenie alebo zrušenie živnostenského oprávnenia 

SOI môže požiadať živnostenský úrad, aby vám pozastavil alebo rovno zrušil vaše podnikateľské oprávnenie, ak sa dopustíte vážneho opakovaného porušovania povinností pri predaji výrobkov alebo poskytovaní služieb. Za posledné roky využila SOI toto oprávnenie najmä vtedy, ak u podnikateľa nebolo možné poriadne vykonať kontrolu - napr. preto, lebo sa jeho prevádzkareň nenachádzala na adrese evidovanej vo verejnom registri alebo subjekt rôznymi spôsobmi výkon kontroly maril a neposkytol SOI požadovanú súčinnosť.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Zomrel vám príbuzný s výnosným podnikaním? Ako v ňom pokračovať?

5. 5. 2023 | Barbora Magočová

Zomrel vám príbuzný s výnosným podnikaním? Ako v ňom pokračovať?

Viedol váš blízky až do jeho smrti prosperujúci podnik? Nadviazanie na jeho podnikanie je možné bez ohľadu na to, či ho prevádzkoval prostredníctvom s.r.o. alebo ako živnostník. Aké... celý článok

Pozor, na tieto čísla by mal v roku 2023 myslieť každý podnikateľ

3. 5. 2023 | Daniel Výcha

Pozor, na tieto čísla by mal v roku 2023 myslieť každý podnikateľ

Mzdári ich používajú pri svojej každodennej práci. Aj keď niekto pre vás vykonáva účtovníctvo, je dobré mať aspoň základné povedomie o týchto číslach. Tieto čísla totiž ovplyvňujú vašu... celý článok

Založenie eseročky v roku 2023: Čo sa zmenilo a ako postupovať?

28. 4. 2023 | Marek Mittaš

Založenie eseročky v roku 2023: Čo sa zmenilo a ako postupovať?

Rozhodli ste sa podnikať formou s.r.o.? Od 1. februára 2023 došlo k niekoľkým zmenám v porovnaní s rokom 2022. Prečítajte si, aké úkony a povinnosti musíte splniť a kedy si môžete zjednodušiť... celý článok

4 situácie, v ktorých vám RAPEX a RASFF ušetria zdravie aj peňaženku

13. 3. 2023 | Barbora Magočová

4 situácie, v ktorých vám RAPEX a RASFF ušetria zdravie aj peňaženku

Sledovanie systémov Safety Gate/RAPEX, RASFF či upozornení orgánov dohľadu na nebezpečné výrobky už dnes vďaka internetu nie je vôbec ťažké. Lepší prehľad o rizikách dostupného tovaru... celý článok

PN živnostníka: Všetko, čo potrebujete vedieť

7. 3. 2023 | Redakcia

PN živnostníka: Všetko, čo potrebujete vedieť

Živnostníci majú nárok na nemocenskú dávku počas dočasnej práceneschopnosti. Dnes vám prinesieme všetky podstatné informácie o tom, čo robiť, keď vás lekár vypíše na PN. Čítajte ďalej,... celý článok