Výplata v hotovosti: aké sú podmienky vyplácania a na čo si dať pozor

Roland Regely | rubrika: Článok | 6. 8. 2019
Zamestnávateľ je povinný vyplatiť mzdu zamestnancovi najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. V závislosti od dohody v pracovnej zmluve ju posiela buď na bankový účet alebo vypláca v hotovosti.
Výplata v hotovosti: aké sú podmienky vyplácania a na čo si dať pozor

Zdroj: Shutterstock

Mzdu od zamestnávateľa môžete dostávať na účet alebo v hotovosti. Ide najmä o to, ako to máte dohodnuté v pracovnej zmluve. Vyplácanie v hotovosti však znamená pre zamestnávateľa obmedzenia. Môže ich robiť len do určitej čiastky a sumu nad rámec musí poslať bezhotovostne.

Výšku platieb v hotovosti upravuje zákon

V roku 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý jednoznačne zakazuje vykonávať platby v hotovosti prevyšujúce sumu 15 000 eur, a to ak sa jedná o platby medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi.

Ak je odovzdávajúcim alebo preberajúcim platby fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (SZČO) alebo právnická osoba, platba v hotovosti nesmie presiahnuť sumu 5 000 eur. Ak teda podnikateľ vypláca ďalšiu SZČO, v hotovosti môže odovzdať výplatu v maximálne uvedenej výške.

Zákon zakazuje akékoľvek platby v hotovosti bez ohľadu na ich právny dôvod, okrem výnimiek presne definovaných v zákone.

 

 

mzda alebo výplata v hotovosti

Zdroj: Pixabay.com

Mzdu môžete dostať rôznymi spôsobmi

Mzdu vám môže zamestnávateľ vyplácať na pracovisku v hotovosti, alebo vám ju môže poslať poštovou poukážkou na adresu vášho trvalého bydliska, alebo ju pošle na účet. Posledná spomínaná možnosť sa používa na Slovensku najčastejšie.

Dokedy musí byť mzda vyplatená?

Mzda je splatná za mesačné obdobie pozadu. Výplatu resp. mzdu musíte od zamestnávateľa dostať najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Výnimku môžu tvoriť len kolektívne či pracovné zmluvy, kde je to stanovené inak.

Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o vyplatenie mzdy splatnej počas dovolenky ešte pred nástupom na dovolenku, ten mu musí vyhovieť. 

Mzda je vyplácaná vo výplatných termínoch zväčša začiatkom mesiaca. Medzi každým výplatným termínom môže zamestnávateľ poskytovať aj preddavok na mzdu.

Mzdu možno vyplatiť aj na viacero bankových účtov, pričom je na zamestnávateľovi, aby bola mzda na účet pripísaná najneskôr v deň výplatného termínu.

Vždy si pýtajte aj výplatnú pásku

Každý zamestnávateľ je povinný pri vyúčtovaním mzdy poskytnúť zamestnancovi aj písomný doklad o zložkách mzdy, tzv. výplatnú pásku. Tá musí obsahovať viacero náležitostí:

  • údaje o jednotlivých zložkách mzdy
  • údaje o plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním
  • údaje o vykonaných zrážkach mzdy
  • údaje o celkovej cene práce

Keďže vyúčtovanie mzdy predchádza jej výplate, zamestnanec by mal mať výplatný doklad k dispozícii pred výplatou mzdy, napr. aby mal možnosť skontrolovať si sumu zaslanú na jeho účet resp. vyplatenú v hotovosti.

Anketa

Aká je výška Vašej čistej mzdy?

Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register