Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Fond sa snaží maximalizovať celkovú návratnosť investícií, zložených z kombinácie úrokových výnosov, hodnotenia kapitálu a ziskov meny, investovať najmä do portfólia dlhových cenných papierov s pevnou a pohyblivou sadzbou, štátnymi dlhopismi a emitentmi súvisiacimi so štátom alebo súkromným spoločnosti na celom svete, pokiaľ ide o určité finančné nástroje na investičné účely. Fond môže tiež kúpiť hypotekárne listy a cenné papiere kryté aktíva, konvertibilné dlhopisy a dlhopisy vydané nadnárodnými subjektmi, ktoré sú založené alebo podporované viacerými národnými vládami.

Základné údaje

ISIN

LU0234926953

MenaEUR
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia29. 12. 2005
Aktuálna cena PL8,5500 Eur (17. 5. 2022)
Majetok fondu16 400 000 000 Eur (30. 11. 2018)
BenchmarkBloomberg Multiverse Index
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,38 %
Vstupný poplatok5,00 %
Poplatok za správu1,05 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Volatilita8,3 %
Najlepší mesiac13,1 %
Najhorší mesiac-100,0 %
Najlepší rok36,2 %
Najhorší rok-100,0 %

Graf Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR, ISIN LU0234926953

Nastaviť parametre pravidelné investície

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Severná Amerika 100,00 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Ostatní49,68 %
Peníze a ekvivalenty8,94 %
Vládní dluhopisy41,38 %

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register