Templeton Global Total Return Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu Templeton Global Total Return Fund („fond“) je maximalizovať celkovú návratnosť investícií dosahovaním zhodnotenia investícií, generovaním príjmu a realizovaním menových výnosov v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: dlhových cenných papierov akejkoľvek kvality (vrátane dlhov nižšej kvality, ako sú napríklad cenné papiere bez investičného stupňa) emitovaných vládami, s vládou súvisiacimi subjektmi alebo spoločnosťami na ktoromkoľvek rozvinutom alebo rozvíjajúcom sa trhu. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: cenných papierov krytých hypotékami a aktívami; dlhových cenných papierov nadnárodných subjektov, napríklad Európskej investičnej banky; kontinentálnej Číny prostredníctvom programu Bond Connect alebo priamo (menej ako 30 % aktív); cenných papierov v stave defaultu (obmedzené do 10 % aktív); jednotiek iných podielových fondov (obmedzené na 10 % aktív). Fond môže na účely zabezpečenia, účinnej správy portfólia a/alebo na investovania používať deriváty, ktoré sa používajú ako nástroj aktívnej správy investícií s cieľom dosiahnuť expozíciu voči trhom. Pružný a oportunistický charakter stratégie umožňuje investičnému tímu využívať výhody rôznych trhových prostredí. Pri rozhodovaní o investovaní investičný tím hĺbkovo skúma rôzne faktory, ktoré môžu mať vplyv na ceny dlhopisov a hodnoty mien. Fond môže distribuovať príjem pred odpočítaním výdavkov. To síce môže viesť k vyplácaniu väčšej sumy príjmov, ale môže to tiež spôsobiť zníženie kapitálu. Referenčnou hodnotou fondu je Bloomberg Barclays Multiverse Index. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.

Základné údaje

ISIN

LU0170475312

MenaUSD
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia29. 8. 2003
Aktuálna cena PL23,8800 USD (22. 7. 2024)
Majetok fondu16 400 000 000 USD (30. 11. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,37 %
Poplatok za správu1,05 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko3
Volatilita9,1 %
Najlepší mesiac14,1 %
Najhorší mesiac-100,0 %
Najlepší rok53,4 %
Najhorší rok-100,0 %

Graf Templeton Global Total Return Fund A(acc)USD, ISIN LU0170475312

Nastaviť parametre pravidelné investície

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Latinská Amerika 100,00 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Ostatní52,45 %
Peníze a ekvivalenty6,58 %
Vládní dluhopisy40,98 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky