19 prípadov kedy musíte dostať v práci voľno

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 20. 1. 2020
Musí vám dať zamestnávateľ deň voľna na prípravu na svadbu? Je pravdou, že na lekárske vyšetrenie môžete ísť len 7 ráz ročne? Čítajte, ako je to s tzv. osobnými prekážkami v práci a kedy musia byť preplatené.
19 prípadov kedy musíte dostať v práci voľno

Zdroj: Shutterstock

Pracovné voľno s náhradou mzdy

Po vzájomnej dohode vás zamestnávateľ môže z práce uvoľniť z akéhokoľvek dôvodu. Zákonník práce však stanovuje konkrétne situácie, v ktorých vám zamestnávateľ musí pracovné voľno poskytnúť vždy, a to bez ohľadu na jeho stanovisko. Na poskytnutie voľna s náhradou mzdy máte nárok v prípade:

 • 1. Vyšetrenia alebo ošetrenia v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné vykonať mimo pracovného času, a to na nevyhnutne potrebný čas, najviac však 7 dní v roku;
 • 2. Preventívnej lekárskej prehliadky súvisiacej s tehotenstvom, ktorú nebolo možné vykonať mimo pracovného času, a to na nevyhnutne potrebný čas;
 • 3. Nutnosti prevozu matky vášho dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť v súvislosti s pôrodom, a to na nevyhnutne potrebný čas;
 • 4. Nutnosti sprevádzania rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na ošetrenie alebo vyšetrenie pri náhlom ochorení či úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, ktoré nebolo možné vykonať mimo pracovného času, a to na nevyhnutne potrebný čas, najviac však 7 dní v roku s tým, že voľno sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov;
 • 5. Nutnosti sprevádzania zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy, a to na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na 10 dní v roku s tým, že voľno sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov;
 • 6. Úmrtia rodinného príslušníka, a to:
  • na 2 dni pri úmrtí manžela alebo dieťaťa a na ďalší 1 deň na účasť na pohrebe;
  • na 1 deň na účasť na pohrebe pri úmrtí rodiča, súrodenca, svokrovcov či švagrovcov a na ďalší 1 deň v prípade, ak zabezpečujete pohreb uvedených osôb;
  • na nevyhnutne potrebný čas, najviac však 1 deň, na účasť na pohrebe prarodičov či vnukov, príp. prarodičov manžela alebo inej osoby, ktorá s vami v príbuzenskom vzťahu, ale žila s vami v čase úmrtia v domácnosti a na ďalší 1 deň, ak zabezpečujete pohreb uvedených osôb;
 • 7. Účasti na Vašej svadbe, a to na 1 deň  - v tomto smere treba upresniť, že pracovné voľno sa poskytuje len vtedy, ak sa svadba koná v deň, ktorý by bol pre vás za normálnych okolností pracovným – na prípravu na svadbu či na vybavovanie úradných záležitostí po svadbe si toto pracovné voľno nárokovať nemožno;
 • 8. Znemožnenia cesty do práce kvôli poveternostným vplyvom individuálnym dopravným prostriedkom, ktorý používate ako zamestnanec so zdravotným postihnutím, a to na nevyhnutne potrebný čas, maximálne na 1 deň;
 • 9. Presťahovanie, ak máte vlastné bytové zariadenie a sťahujete sa v záujme zamestnávateľa, a to na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 1 deň, ak sa sťahujete v rámci jednej obce a 2 dni, ak sa sťahujete do inej obce;
 • 10. Hľadania nového pracovného miesta pred skončením pracovného pomeru výpoveďou alebo dohodou z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. a) až c) (tzv. organizačné dôvody a strata spôsobilosti vykonávať prácu zo zdravotných dôvodov), a to na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 1 poldeň v týždni počas zodpovedajúcej výpovednej doby s tým, že voľno možno so súhlasom zamestnávateľa aj zlučovať.
 

 

Pracovné voľno bez náhrady mzdy

Pracovné voľno, ale už bez náhrady mzdy vám zamestnávateľ musí poskytnúť v prípade:

 • 11. Vyšetrenia alebo ošetrenia v zdravotníckom zariadení, ktoré je vykonávané nad rámec 7 dní v kalendárnom roku, a to na nevyhnutne potrebný čas a len ak ho nebolo možné vykonať mimo pracovného času;
 • 12. Na účasť na svadbe vášho dieťaťa či rodiča – opäť platí, že voľno sa poskytuje len v prípade, ak sa svadba koná vo váš pracovný deň;
 • 13. Nepredvídaného prerušenia premávky alebo meškania pravidelnej verejnej dopravy, a to na nevyhnutne potrebný čas a len ak ste sa nemohli dostať do práce iným primeraným spôsobom;
 • 14. Presťahovania, ak máte vlastné bytové zariadenie a nesťahujete sa v záujme zamestnávateľa, a to na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 1 deň pri sťahovaní v tej istej obci a na 2 dni pri sťahovaní do inej obce;
 • 15. Hľadania nového pracovného miesta pred skončením pracovného pomeru z iných dôvodov, než výpoveďou alebo dohodou z dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. a) až c), a to na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 1 poldeň v týždni počas zodpovedajúcej výpovednej doby s tým, že voľno možno opäť so súhlasom zamestnávateľa aj zlučovať;

V súvislosti s čerpaním pracovného voľna bez náhrady mzdy vám zamestnávateľ v prípade vášho záujmu musí umožniť odpracovanie zameškaného času; tejto povinnosti ho zbavujú len vážne prevádzkové dôvody.

Voľno platené z prostriedkov hmotného zabezpečenia podľa osobitných predpisov

Okrem vyššie uvedených osobných prekážok v práci musí zamestnávateľ ospravedlniť vašu neprítomnosť aj počas:

 • 16. Vašej dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz,
 • 17. Vašej materskej a rodičovskej dovolenky,
 • 18. Karantény,
 • 19. Ošetrovania chorého člena rodiny a počas starostlivosti o dieťa mladšie ako 10 rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy, v ktorých starostlivosti dieťa inak je, alebo ak osoba, ktorá sa inak stará o dieťa, ochorela alebo sa jej nariadila karanténa, prípadne sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo vášho pracovného času.

V prípade uvedeného pracovného voľna vám zamestnávateľ neposkytuje náhradu mzdy – strata zárobku je kompenzovaná príslušnou dávkou (napr. rodičovským príspevkom, ošetrovným či nemocenským).

Zamestnávateľ od vás môže vyžadovať, aby ste mu existenciu akejkoľvek vami tvrdenej prekážky v práci preukázali, a to vrátane jej trvania. Na vopred známe prekážky v práci treba zamestnávateľa včas upozorniť, ostatné sa nahlasujú v lehote bez zbytočného odkladu. 

Anketa

Kam sa chystáte na letnú dovolenku tento rok?

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce