Podnikateľ na PN-ke. Aké má povinnosti a úľavy?

Marek Mittaš | rubrika: Článok | 19. 12. 2018
Ochorenie a s ním spojená práceneschopnosť môže postihnúť zamestnanca aj podnikateľa. Pre samostatne zárobkovo činnú osobu má však na rozdiel od zamestnanca niekoľko špecifík.
Podnikateľ na PN-ke. Aké má povinnosti a úľavy?

Zdroj: Shutterstock

Ako požiadať o vyplatenie nemocenskej dávky?

Nemocenská dávka pre živnostníka je vyplácaná zo Sociálne poisťovne, ktorú o to musí požiadať. Na to stačí, ak predloží "Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti", ktoré dostane od lekára. Pre živnostníka sú dôležité časti II. diel – žiadosť o nemocenské a IV. diel – hlásenie zamestnávateľovi a pobočke Sociálnej poisťovne o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti.

Živnostník teda odovzdá Sociálnej poisťovni najprv II. diel tlačiva. Ak dočasná pracovná neschopnosť bude trvať aj v nasledujúcom kalendárnom mesiaci, je potrebné opäť zájsť za lekárom, ktorý vystaví tlačivo "Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti". To  taktiež následne odnesie na  pobočku Sociálnej poisťovne. Po ukončení PN tento fakt tiež nahlási. Aj bez ukončenia PN však vyplácanie nemocenskej dávky zaniká uplynutím 52 týždňov od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.

Nemocenská dávka závisí od vymeriavacieho základu

Výšku nemocenskej dávky vypočíta a následne vyplatí samotná Sociálna poisťovňa. Podnikateľ má na ňu nárok, ak pracovná neschopnosť vznikla počas trvania nemocenského poistenia alebo vznikla v ochrannej lehote. Zároveň musí mať zaplatené poistné na nemocenské poistenie. A pozor. Zaplatené poistné sa sleduje za obdobie posledných piatich rokov. Výška nemocenskej dávky sa pre podnikateľa určuje nasledovne:

  • od 1. do 3. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25 % denného vymeriavacieho základu
  • od 4. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % denného vymeriavacieho základu

Výška denného vymeriavacieho základu sa určuje ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých podnikateľ zaplatil poistné na nemocenské poistenie v kalendárnom roku predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť.

 

Dávka sa môže znížiť

Dôležité je povedať, že existujú prípady, kedy nemusí podnikateľ dostať plnú dávku nemocenského poistenia. Výška nemocenskej dávky sa môže znížiť na polovicu, ak sa živnostník stal práceneschopným v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám. Prípadne bol jeho stav spôsobený v dôsledku požitia alkoholu alebo návykových látok.

Odvodová úľava

Bez ohľadu na to, či máte, alebo nemáte nárok na nemocenskú dávku, je nutné nahlásiť práceneschopnosť Sociálnej poisťovni a tak isto aj zdravotnej poisťovni. Vďaka tomu ušetríte. Čas, od ktorého vás lekár uzná ako dočasne práceneschopného, je obdobím, počas ktorého neplatíte nemocenské a dôchodkové poistenie. A to aj v prípade, že nárok na nemocenskú dávku nemáte.

Pri zdravotnom poistení je to iné. Preddavky na zdravotné poistenie neplatí živnostník iba v prípade, ak poberá nemocenskú dávku. No ak ostáva na PN, ale nárok na peniaze nemá, platí naďalej preddavky na zdravotné poistenie. Teda aj v prípade, ak dávka nie je vysoká, ak si k tomu živnostník pripočíta aj usporenie odvodov, mesačne ušetrí významnú časť nákladov.

Veď napríklad od 1.1.2019 budú platiť tí, ktorí  platia odvody z minimálneho vymeriavacieho základu sociálne odvody vo výške 158,11 eur a výška minimálneho mesačného preddavku na zdravotné poistenie bude 66,78 eur. Na PN tak od januára 2019 ušetrí živnostník len na odvodoch minimálne 224,89 eura, čo je o 9,89 eura viac ako v tomto roku.

Podnikať stále môžete, ale musíte dodržiavať režim

Dobrou správnou pre živnostníka je nielen to, že dostane nemocenské, usporí na odvodoch, ale na rozdiel od zamestnanca „môže chodiť do práce“. Teda v prípade, že dodržiava liečebný režim, to znamená, že sa zdržiava na adrese trvalého bydliska alebo u lekára nahlásenej adrese. V princípe sa vás nebude pýtať nikto, koľko faktúr vystavíte, no musíte „pracovať z domu“.

Anketa

Mali ste už počas PN-ky kontrolu zo Sociálnej poisťovne?

Marek Mittaš

Šéfredaktor portálu peniaze.sk. V prevažnej miere sa venuje bankovej problematike a investovaniu.  Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+11
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register