Ako požiadať o predčasný dôchodok?

Marek Mittaš | rubrika: Článok | 28. 11. 2018
Nechce sa vám trápiť so zvyšujúcou sa hranicou odchodu do dôchodku? Predčasne do penzie môžete odísť o dva roky skôr.
Ako požiadať o predčasný dôchodok?

Zdroj: Shutterstock

Požiadať o predčasný dôchodok nie je žiadna veda

Ak chcete ísť do predčasného dôchodku, tak nejde o žiadny komplikovaný proces. V princípe sa nelíši od systému, akoby ste žiadali o klasický starobný dôchodok, akurát žiadosť môžete podať skôr. Žiadosť o predčasný starobný dôchodok sa podáva písomne a to na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou.

 

To dostanete priamo na Sociálnej poisťovni. Samotnú žiadosť o priznanie predčasného starobného dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne v mieste vášho trvalého bydliska. Ak poisťovňa žiadosť akceptuje, nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká najskôr od dňa spísania žiadosti. Aby ste si žiadosť na predčasný dôchodok mohli podať, bude potrebné splniť tri základné podmienky.

Nárok na predčasný starobný dôchodok má iba ten, kto má za sebou minimálne 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia, chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a súčasne suma predčasného starobného dôchodku by bola vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Tip: Ako si môžem vypočítať výšku starobného dôchodku?

dôchodok

Zdroj: shutterstock

K žiadosti si pripravte overené doklady

Samotná žiadosť o predčasný dôchodok musí byť doplnená podkladmi, ktoré sú dôležité pre samotné priznanie nároku na penziu. Žiadosť okrem identifikačných údajov žiadateľa teda obsahuje aj údaje, ktoré priamo ovplyvňujú nárok na výslednú sumu dôchodku. Takéto doklady musia byť originály alebo úradne overené kópie. Ide predovšetkým o platný preukaz totožnosti, doklad o ukončení vzdelania alebo potvrdenie školy odkedy dokedy trvalo štúdium, vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou.

Plus aj rodné listy detí. Ak je to aktuálne,  tak je potrebné pripojiť aj rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu. Na preukázanie obdobia dôchodkového poistenia a dosiahnutého vymeriavacieho základu, je potrebné, aby žiadateľ o predčasný starobný dôchodok predložil aj evidenčný list dôchodkového poistenia.

V špecifických prípadoch, napríklad ak už je žiadateľ poberateľom nejakého dôchodku, je vhodné poradiť sa o príslušných dokladoch priamo na pobočke Sociálnej poisťovne. Žiadosť o predčasný starobný dôchodok môže žiadateľ podať v kalendárnom roku najviac dvakrát.

Penzia sa môže krátiť o desiatky eur

Ak si chcete podať žiadosť o predčasný starobný dôchodok, tak je potrebné počítať s tým, že pohodlie bez práce nebude zadarmo. Preto je potrebné si samotnú žiadosť o predčasný dôchodok poriadne premyslieť. Za každých 30 dní predčasného odchodu do dôchodku vám bude penzia krátená o 0,5 % zo sumy, ktorú by ste dostali v prípade bežného starobného dôchodku.

A pozor, nie na určitý čas alebo do dovŕšenia oficiálneho veku dôchodku, ale do konca života. Ak teda občan požiada o priznanie predčasného starobného dôchodku presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, výslednú sumu si zníži o 12,5 %. Pozor, to platí ako  pre ľudí, ktorí poberajú penziu výlučne z 1. piliera aj kombinovanú penziu z 1. a 2. piliera. V praxi to vyzerá tak, že aby by ste napríklad dostali starobný dôchodok vo výške 500€, ak pôjdete do predčasného dôchodku o dva roky skôr, budete mať na účte sumu 437,5€

Nová možnosť pracovať

Mnoho ľudí v minulosti od poberania predčasného dôchodku odrádzala nemožnosť privyrobiť si. Od júla tohto roku to už neplatí a predčasní penzisti dostali podobnú výnimku ako študenti. Môžu si tak kompenzovať krátenie dôchodku prácou. Prilepšiť si môžu mesačne maximálne o 200 eur, pričom im ostane aj predčasný dôchodok.

V praxi to vyzerá tak, že poberateľ predčasného starobného dôchodku bude môcť súčasne poberať predčasný starobný dôchodok a pracovať na dohodu, ak si z tejto dohody uplatní výnimku z platenia odvodov.  Súhrn jeho príjmov v kalendárnom roku nesmie presiahnuť sumu 2 400 eur. Ak hranicu prekročí, Sociálna poisťovňa vyplácanie predčasného dôchodku zastaví. Na druhej strane výška príjmu nie je limitovaná na mesiac, ale na rok, takže napríklad v prípade práce na šesť mesiacov v roku môže mesačne zarobiť aj 400 eur.

Anketa

Súhlasíte so zavedeným dôchodkovým stropom?

Marek Mittaš

Šéfredaktor portálu peniaze.sk. V prevažnej miere sa venuje bankovej problematike a investovaniu.  Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+26
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce