Práca popri dôchodku. Čo všetko potrebujete vedieť?

Marek Mittaš | rubrika: Článok | 22. 8. 2018
Ľudia, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, môžu aj naďalej pracovať. Tak isto si môžu nájsť prácu na penzii aj neskôr po skončení pracovného pomeru, dokonca aj v prípade predčasného dôchodku. Všetko má však presné pravidlá.
Práca popri dôchodku. Čo všetko potrebujete vedieť?

Zdroj: Shutterstock

Pracovať popri dôchodku sa oplatí

Dosiahnutie dôchodkového veku neznamená, že musíte opustiť svoje pracovné miesto. Naopak, ostať zamestnaný má niekoľko výhod. Po prvé si prilepšujete mesačne svoj rozpočet o dôchodok, ktorý vám zo zákona patrí a tak isto dostávate aj plat. Ďalším dôvodom, prečo ostať v práci je fakt, že výška minimálneho dôchodku sa odvíja od počtu odpracovaných rokov.

Ak teda pracujete o roky dlhšie, môžete si tak zabezpečiť vyššiu penziu. To však platí nielen o zamestnaní na trvalý pracovný pomer, ale keďže sa odvádzajú odvody aj z práce na dohodu, aj tak je možné si vylepšiť penziu.

 

Nárok na dôchodok sa neviaže na zamestnanie

Nárok na starobný dôchodok má podľa zákona o sociálnom poistení každý, kto je najmenej 15 rokov dôchodkovo poistený a súčasne dovŕšil dôchodkový vek. Ak sú tieto dva parametre splnené, človek môže požiadať Sociálnu poisťovňu o priznanie starobného dôchodku. Poisťovňa sa už nebude pýtať, či človek pokračuje v zamestnaní, alebo bude len na dôchodkovej dávke.

V mysliach mnohých ľudí je zakotvené, že termín dovŕšenia dôchodkového veku, je dátumom odchodu zo zamestnania do penzia. To však vôbec nie je pravda. Človek si v tomto veku akurát začne užívať finančné výhody, ktoré mu plynú zo sociálneho poistenia. Pracovať a poberať za prácu mzdu mu nikto nemôže zakázať. Dokonca dovŕšenie dôchodkového veku nie je dôvod zo strany zamestnávateľa na ukončenie pracovného pomeru.

Tip: Do dôchodku je to opäť ďalej. V budúcom roku sa odchod predĺží o 63 dní!

Odvodová úľava pre dôchodcov od roku 2018

Pracovať na dôchodku je možné nielen na základe trvalého pracovného pomeru a teda pokračovať v zamestnaní, ale na dôchodku je možné sa zamestnať aj na dohodu. Takáto forma zamestnania je od júla tohto roka pre dôchodcov ešte zaujímavejšia. Dôvodom je novela, vďaka ktorej  dôchodcovia  pracujúci na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce, nebudú musieť platiť odvody na sociálne poistenie, ak ich mesačný zárobok za prácu nepresiahne 200 eur.

Vďaka tomu sa ich mesačný zárobok v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi zvýši. Ak bude mať dôchodca uzatvorených viacero dohôd, odvodovú úľavu si bude môcť uplatňovať iba na príjem z jednej dohody, ktorá spĺňa podmienku, že nepresahuje hrubý príjem 200 eur.

Nové pravidlá pre predčasných dôchodcov v roku 2018

Na rozdiel od starobných dôchodcov, ktorých zamestnanie nebolo nijako limitované, ľudia, ktorí odišli do predčasného dôchodku pokračovať v práci nemohli. Do predčasného dôchodku je možné odísť, ak má človek minimálne 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia, chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Takýto človek však nemôže ostať v pracovnom pomere a súčasne poberať predčasný dôchodok. Sociálna poisťovňa vyplácanie predčasného starobného dôchodku automaticky pozastaví od momentu, ak sa predčasný dôchodca opäť stal zamestnaným. Vyplácanie predčasného starobného dôchodku opätovne obnoví, ak dôjde k rozviazaniu pomeru.

Od 1. 7. 2018 sa však aj predčasní dôchodcovia potešili možnosti prilepšiť si. Pribudla im možnosť privyrobiť si a neprísť o predčasný dôchodok. Možnosťou je pracovať na dohodu, ktorej výška odmeny nepresiahne 200 eur mesačne. Suma nie je viazaná striktne na mesiac. Vyplácanie predčasného starobného dôchodku sa pozastaví, ak úhrn príjmu z  dohody v príslušnom kalendárnom roku presiahne 2 400 €.

Ak teda budete pracovať len dva mesiace v roku a dostanete po 1000 eur, stále budete mať nárok aj na predčasný dôchodok. Pozor, ak presiahnete sumu 2400 eur ročne, Sociálna poisťovňa nielenže zastaví vyplácanie predčasného dôchodku, ale zároveň si zúčtuje nezaplatené odvody.

Invalidný dôchodok nie je nijako obmedzený

Poberatelia invalidného dôchodku pri zamestnaní nie sú nijako obmedzovaní, len ich zdravotnými možnosťami. Môžu poberať invalidný dôchodok v plnej výške a súčasne pracovať bez obmedzenia. Výplata invalidného dôchodku nie je podmienená výškou dosiahnutého príjmu a ani druhom zárobkovej činnosti. Invalidného dôchodcu neobmedzuje ani Zákonník práce.

Anketa

Chceli by ste popri dôchodku aj pracovať?

Marek Mittaš

Autor článku Marek Mittaš

Šéfredaktor portálu peniaze.sk. V prevažnej miere sa venuje bankovej problematike a investovaniu.  Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+56
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce