Čo by ste mali vedieť o ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia v roku 2020

Marek Mittaš | rubrika: Článok | 15. 7. 2020
Zdravotné poisťovne v týchto dňoch začínajú informovať svojich poistencov o ročnom zúčtovaní poistného za minulý rok. Niektoré veci sa oproti minulosti rokom zmenili.
Čo by ste mali vedieť o ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia v roku 2020

Zdroj: Shutterstock

Posun kvôli korone

Bežne majú poisťovne povinnosť posielať ročné zúčtovanie do konca septembra, no v roku 2020 je posunutá až do konca októbra. Aj to len pre štandardný režim. Pre odložené daňové priznania sa režim prispôsobuje podaniu priznania. Ako sa realizujú posuny podania daňových priznaní, posúva sa u živnostníkov aj ročné zúčtovanie, no na povinnostiach poistencov to nič nemení.

Ročné zúčtovanie zdravotných odvodov robia poisťovne svojim poistencom automaticky.

Poistenec, zamestnávateľ ani SZČO si ročné zúčtovanie nerobia sami. Výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia je porovnanie, či preddavky na zdravotné poistenie, ktoré fyzická osoba v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka uhradila, sú v dostatočnej výške. Môže tak mať preplatok, nedoplatok, alebo aj ideálny stav, keď sú všetky záväzky uhradené správne. Súčasťou zúčtovania je aj predpis preddavkov na ďalší rok.

Ako sa dozviete výsledok?

Zdravotná poisťovňa posiela ročné zúčtovanie pre SZČO samostatne a aj pre všetkých zamestnancov a zamestnávateľov. Pre zamestnanca aj zamestnávateľa putuje zúčtovanie väčšinou priamo zamestnávateľovi. Avšak neplatí to vždy. Iba v prípade, ak bol poistenec nepretržite počas celého roka 2019 zamestnancom iba jedného zamestnávateľa a v roku 2020 zamestnanie u tohto zamestnávateľa stále trvá. Ak je situácia iná, zdravotná poisťovňa doručí zamestnávateľovi len rozúčtovanie, ktoré prislúcha jeho povinnostiam. Zároveň fyzickej osobe doručí výsledok ročného zúčtovania priamo, ak:

  • už nie je zamestnancom svojho zamestnávateľa z roku 2019,
  • mal v roku 2019 viacerých zamestnávateľov,
  • mal okrem príjmov zo zamestnania aj iné príjmy.

V takomto prípadne sa o svojich preplatkoch alebo nedoplatkoch samotný zamestnanec dozvie priamo od poisťovne. Zúčtovanie mu pošle poštou.

 

SZČO môžu mať v roku 2020 ročné zúčtovanie posunuté

Ročné zúčtovanie pri SZČO sa odvíja od ich daňového priznania a vymeriavacieho základu. Avšak daňové priznanie za rok 2019 bolo možné odložiť vďaka pandémii koronavírusu. Pretože všetci, ktorí daňové priznanie nepodali, v týchto dňoch nedostanú ani ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. To im poisťovňa urobí aj v náhradnom termíne po  podaní daňového priznania.

Nové preddavky na rok 2021 sa začnú platiť až vo februári 2021. Takže poisťovne by mali stihnúť všetkým svojim poistencom vypočítať preddavky včas aj v prípade, že daňové podanie podáte neskoro. Ak ste v roku 2019 už podnikali, ale nepodáte daňové priznanie, zdravotná poisťovňa vám vypočíta preddavky na rok 2011 z minimálneho vymeriavacieho základu.

Čo ak je výsledkom zúčtovania preplatok alebo nedoplatok?

Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného môže mať tri možnosti. Buď máte preplatok, nedoplatok, alebo nemusíte nič platiť, ale poisťovňa vám tiež nič nevráti. Zdravotné poistenie sa na rozdiel od sociálneho poistenia vždy prepočítava podľa skutočne dosiahnutých príjmov v danom roku a porovnáva sa s preddavkami. Dôležité ukazovatele sú čiastkový základ dane zo samostatnej zárobkovej činnosti a výdavky na zdravotné aj sociálne poistenia.

Preplatok na zdravotnom poistení vám aj v roku 2020 zdravotná poisťovňa pošle už zdanený. Má na to však čas 45 dní od uplynutia lehoty na podanie odvolania proti zúčtovaniu. Ak odvolanie podané nebude, poisťovňa musí vrátiť preplatok najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia. Platiteľ poistného sa totiž môže voči oznámeniu odvolať do 15 dní odo dňa doručenia. Ak je výsledkom zúčtovania nedoplatok, rovnako ste povinný ho uhradiť do 60 dní od doručenia.

Dôležité je vedieť, že ak je preplatok alebo nedoplatok v sume od jedného centa do 4,99 eura, poisťovňa vám peniaze neposiela, ale ani klient túto sumu neplatí a rozdiel sa považuje za vyrovnaný.

Výsledok ročného zúčtovania ovplyvňujú viaceré príjmy

Ročné zúčtovanie u zamestnanca, ako aj SZČO neovplyvňuje len hlavný predmet činnosti, ale zdravotné poistenie je nutné platiť aj z príjmov, ktoré nemusia byť dosahované pravidelne, ale iba príležitostne počas roka. Práve to sa môže odraziť na nedoplatku na zdravotnom poistení.

Príjmy, z ktorých sa vypočítava a zúčtováva poistné sú tieto:

  • príjmy zo zamestnania,
  • príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
  • kapitálové príjmy ako sú napríklad výnosy zo zmeniek,
  • ostatné príjmy ako príjmy z príležitostných činností, príjmy z predaja nehnuteľnosti, príjmy z vecnej výhry a podobne,
  • dividendy.

Anketa

Akú máte zdravotnú poisťovňu?

Marek Mittaš

Šéfredaktor portálu peniaze.sk. V prevažnej miere sa venuje bankovej problematike a investovaniu.  Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register