4 doklady, vďaka ktorým aj zamestnanci ušetria na daniach. Ako vyplniť ročné zúčtovanie (návod)

Miroslava Hrášková | rubrika: Článok | 2. 2. 2021
Aj zamestnanci si môžu znížiť dane v daňovom priznaní.Môžu o to požiadať zamestnávateľa, ak mu dodajú všetky potrebné doklady a potvrdenia. Čas však majú len do 15. februára!
4 doklady, vďaka ktorým aj zamestnanci ušetria na daniach. Ako vyplniť ročné zúčtovanie (návod)

Zdroj: Shutterstock

Zamestnanci obvykle nepodávajú daňové priznanie, urobí to za nich zamestnávateľ prostredníctvom ročného zúčtovania

Ak chcete, aby vám zamestnávateľ urobil ročné zúčtovanie, musíte ho o to požiadať najneskôr do pondelka 15. februára.  A to tak, že vyplníte Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Toto  tlačivo vám buď priamo poskytne  zamestnávateľ, alebo je  verejne dostupné na stránkách Finančnej správy

Zamestnávateľ však vykoná ročné zúčtovanie iba takému zamestnancovi, ktorý mal v roku 2020 len príjmy zo závislej činnosti.  Ak ste mali v roku 2020 aj iné príjmy, napríklad z vedľajšej živnosti, z prenájmu veci alebo ste vyhrali hodnotnejšiu vec či predali nehnuteľnosť, podávate si daňové priznanie sami.  Vtedy vám zamestnávateľ vystaví Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch.

Aké doklady dáva zamestnanec zamestnávateľovi do daňového priznania

Zdroj: Pixabay

Znížiť daň si každý daňovník môže na konci roka tak, že si uplatní nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy. V žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania tak zamestnávateľovi uvediete aké nezdaniteľné časti a daňový bonus si budete uplatňovať. 

Ako vyplniť žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania

V prvej časti žiadosti sa vyplnia údaje o zamestnancovi. Okrem osobných údajov a adrese je dôležité označiť či skôr neoznačiť, ak sa zamestnanca týka daná situácia:

  • vyhlásenie o daňovom nerezidentstve s tým, že až 90 % príjmov je zo zdrojov na území SR
    • vtedy si takýto daňovník môže uplatniť nezdaniteľné časti zd a daňový bonus
  • informácia o tom, či zamestnanec poberá dôchodok
    • takýto daňovník si uplatní nezdaniteľnú časť ZD na daňovníka len ak jeho dôchodok nie je vyšší než suma nezdaniteľnej časti.  Pokiaľ je suma jeho dôchodku za rok 2020 nižšia než 4 035,84 eur, uplatní si nezdaniteľnú časť vo výške rozdielu medzi 4 035,84 a sumov dôchodku.

U väčšiny zamestnancov zostane táto položka neoznačená.

II. Nezdaniteľné časti základu dane v žiadosti o ročné zúčtovanie

V druhej časti žiadosti sa vyplňujú údaje k uplatneniu nezdaniteľných častí základu dane (NČZD). Ako už z názvu tejto daňovej úľavy vyplýva, ich použitím sa zníži základ dane. Zjednodušene keď od hrubých príjmov odpočítame zaplatené poistné na sociálne a zdravotné poistenie dostaneme čiastkový základ dane. Z tohto základu potom vypočítavame 19 %-nú daň z príjmu.  Použitím nezdaniteľnej časti si tak svoju daň znížite nepriamo. Znížite základ, z ktorého sa vypočítava 19 %. Čím nižší základ pre výpočet je, tým nižšiu daň v skutočnosti zaplatíte. To je rozdiel medzi nezdaniteľnými časťami základu dane a daňovými bonusmi. Daňový bonus už priamo znižuje sumu vypočítanej dane.

Najskôr sa zistí základ dane. Na ten sa uplatnia nezdaniteľné časti dane.  Z tejto sumu sa vypočíta daň a nakoniec sa daň zníži o sumu daňových bonusov.

Bod 1: Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku

1. Daňovník dokladá čestné vyhlásenie manželky/manžela o výške vlastného príjmu.

Túto nezdaniteľnú časť si môže zamestnanec uplatniť len ak žije manželka s daňovníkom v domácnosti a starala sa o vyživované maloleté dieťa, ktoré s manželmi tiež žije v spoločnej domácnosti. To je najčastejší dôvod pre uplatnenie NČZD na manželku/manžela. ďalší dôvod je ak manželka žijúca v jednej domácnosti s daňovníkom poberala v roku 2020 príspevok na opatrovanie, alebo bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, je zdravotne alebo ťažko zdravotne postihnutá.

Výška NČZD na manželku/manžela je z príjmov za rok 2020 v sume 4 035,84 eur. Príjmy manželky sa však od tejto nezdaniteľnej časti odpočítavajú, preto sa v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania uvádzajú.

Vypočítať výšku nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela si môžete v našej kalkulačke. Dozviete sa tu aj viac o tom, čo patrí a nepatrí medzi príjmy manželky a o koľko sa zníži NČZD, ak mal daňovník v roku 2020 vysoký základ dane (viac ako 37 163,36 eura).

Bod 2: Uplatnenie NČZD na daňovníka dôchodcom

Tento bod vyplňuje daňovník, ktorý v prvom oddiely uviedol "x" vedľa, informácie, že poberá dôchodok a zároveň je jeho dôchodok nižší ako NČZD na daňovníka. Daňovník - dôchodca uvedie sumu celkového dôchodku za rok 2020.

2. Prikladá doklad o ročnom úhrne vyplateného dôchodku alebo rozhodnutie o priznaní dôchodku.

Bod 3: Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

Uplatniť sa môže len suma preukazateľne zaplatených príspevkov do tretieho dôchodkového sporenia, teda na doplnkové dôchodkové sporenie.

3. Ako doklad môže poslúžiť potvrdenie od doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (DDS-ky), kam si daňovník sporil.

Pre úplnosť však dodajme, že maximálne si daňovník môže uplatniť 180 eur za rok, aj keby boli jeho príspevky do DDS-ky vyššie ako uvedená suma.

Bod 4: Uplatenie úhrad súvisiacich s kúpeľnou starostlivosťou

Daňovník si môže uplatniť najviac 50 eur na úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou pre seba a 50 eur za manželku a 50 eur dieťa.  Ak si túto nezdaniteľnú časť môže uplatniť aj manželka, musia sa s daňovníkom dohodnúť, ktorý z nich si uplatní 50 eur za dieťa.  Uplatniť si ho môže len jeden z rodičov.

4. Prikladá sa doklad o zaplatení úhrady súvisiacej s kúpeľnou starostlivosťou (faktúra z kúpeľov + výpis účtu s vyznačenou úhradou, pokladničný poklad potvrdzujúci platbu v hotovosti a pod.)

Zamestnanci si v ročnom zúčtovaní uplatnia aj daňový bonus na dieťa, daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky a taktiež môžu žiadať o vystavenie potvrdenia na poukázanie 2 % a 3 % zo svojej dane. O týchto položkách zo žiadosti o ročné zúčtovanie sa dočítate v článku: Ako si uplatniť daňový bonus na dieťa a na úroky z hypotéky u zamestnávateľa.

Anketa

Uplatnili ste už nejakú nezdaniteľnú časť základu dane?

Miroslava Hrášková

V článkoch sa najradšej venuje problematike daní, dávok a dôchodkov. Okrajovo spracováva aj oblasť financovania bývania, termínovaných vkladov a sporenia. Vyštudovala hospodársku politiku na ekonomicko-právnej fakulte Masarykovej... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register