Uplatnením "manželky" v daňovom priznaní môžete získať stovky eur navyše

Redakcia | rubrika: Článok | 7. 6. 2021
Viete, že si svoju daň z príjmov môžete znížiť, ak vaša manželka nemá žiadne alebo minimálne príjmy? Na vašej dani z príjmov môžete ušetriť stovky eur.
Uplatnením "manželky" v daňovom priznaní môžete získať stovky eur navyše

Zdroj: Shutterstock

Medzi daňové zvýhodnenie, ktoré vám môže znížiť základ dane z príjmu a tým aj celú daňovú povinnosť, patrí tzv. nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela.

Najčastejšie sa toto daňové zvýhodnenie uplatňuje, keď je jeden z manželov na rodičovskej dovolenke.

Maximálna výška tejto daňovej úľavy môže byť až 4 414,20 eur z vašich príjmov, ktoré ste získali v roku 2020. Pre rok 2021 pôjde o sumu 4 511,43 eur.

Túto sumu si môžete uplatniť, ak je váš základ dane pre rok 2020 rovný alebo nižší ako 19 506,56 eur. V roku 2021 to je 19 936,22 eur. Presnú výšku si môžete vypočítať v našej kalkulačke.

Ak je základ dane pre rok 2020 vyšší ako suma 19 506,56 eur, vypočíta sa nezdaniteľná časť základu dane ako rozdiel medzi sumou 9 290,84 eura a jednej štvrtiny základu dane. V roku 2021 ide o rozdiel medzi sumou 9 495,49 eur a jednou štvrtinou základu dane. 

Ak vaša manželka dosiahla nejaké príjmy, odpočítavajú sa tieto príjmy od nezdaniteľnej časti. V prípade, že by jej príjem za rok 2020 bol vyšší ako 4 414,20 eura, je daňové zvýhodnenie nulové. Čiže žiadne.

 

Čo patrí a nepatrí medzi príjmy manželky

Ako zistiť príjem manželky pre potreby nčzd na manželku?

Medzi príjmy manželky sa tak započítava akýkoľvek príjem, aj keď je od dane z príjmov oslobodený. Do úvahy sa berie príjem znížený o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie.

Do úhrnu príjmov manželky sa započítavajú všetky druhy dôchodkov, výhry, nemocenské dávky, materské a podobne. Tieto príjmy teda ovplyvnia nčzd na manželku a musia sa od sumy 4 414,20 eur odpočítať.

Medzi príjmy manželky nepatrí zamestnanecká prémia, daňový bonus, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť a štátne sociálne dávky.

Štátne sociálne dávky, ktoré sa nezapočítavajú do príjmu manželky:

 • prídavok na dieťa,
 • príplatok k prídavku na dieťa,
 • rodičovský príspevok,
 • príspevok pri narodení dieťaťa,
 • príspevok na súčasne viac narodených detí,
 • príspevok na pohreb,
 • vianočný príspevok dôchodcom,
 • príplatok k dôchodku politickým väzňom,
 • príspevok  športovému reprezentantovi.

  Tip: Vypočítajte si výšku nezdaniteľnej časti ZD na manželku na našej kalkulačke a zistíte, koľko ušetríte tento rok na dani z príjmu.

  Zdroj foto: Shutterstock

  Podmienky na uplatnenie nčzd na manželku

  Aby ste si mohli uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, musí manželka splniť aspoň jednu z podmienok. V roku 2019:

  • sa starala o vyživované maloleté dieťa, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti,
  • poberala peňažný príspevok na opatrovanie,
  • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  • sa považuje za občana so zdravotným alebo s ťažkým zdravotným postihnutím.

  Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si môžete uplatniť len na tzv. aktívnych príjmoch, teda príjmoch získaných zo zamestnania (§5 zákona o dani z príjmov) alebo zo živnosti (§ 6).

  Ak by ste dosiahli príjmy napríklad iba z kapitálového majetku alebo z prenájmu, nemôžete si uplatniť nčzd na manželku. Tieto príjmy radíme medzi tzv. pasívne príjmy

  Príklad: Mamička na materskej dovolenke a nčzd na manželku

  Mamička, ktorá nastúpi zo zamestnania na materskú dovolenku, poberá prvých 34 týždňov materské. Materské nie je štátna sociálna dávka, ale je to náhrada príjmu, ktorý poberala v zamestnaní. Materské je pritom príjem, ktorý je od dane oslobodený a nemusí ho uvádzať vo svojom vlastnom daňovom priznaní.

  Avšak sa započítava medzi príjmy, ktoré sa posudzujú kvôli nčzd na manželku. Až keď prestane poberať materské a prejde na rodičovský príspevok, bude pre potreby nčzd na manželku bez príjmu. V čase, kedy bude poberať len rodičovský príspevok a prípadne prídavok na dieťa, bude si uvádzať nulové príjmy.

  O koľko sa zvýši nezdaniteľná časť základu dane na manželku v roku 2021

  Väčšina daňovníkov spĺňa podmienky pre uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka. Jej výpočet na rok 2020 prešiel zákonnou úpravou. I keď je na veľmi podobnom princípe ako nezdaniteľná časť základu dane na manželku, spôsob výpočtu tejto nezdaniteľnej časti zostáva rovnaký aj na rok 2021. 

  Kedže sa NČZD na manželku uplatňuje až v ročnom zúčtovaní dane, sú nasledujúce údaje rozhodujúce až pre daňové priznanie podávané v roku 2021.

  Základ dane daňovníka NČZD na manželku
  nižší alebo rovný 37 163,36 € 4 414,20 €
  vyšší 37 163,36 € 9 495,49 € (základ dane daňovníka : 4)

  Príjmy manželky sa od výslednej sumy NČZD na manželku odpočítajú. Ak sú príjmy manželky vyššie než nezdaniteľná časť, potom je výsledok nula.

   

  Článok bol aktualizovaný v máji 2021.

  Anketa

  Akým spôsobom podávate daňové priznanie?

  Aké nezdaniteľné časti základu dane (NČZD) z príjmu si môže daňovník uplatniť?

  Z akých príjmov sa môžu uplatniť nezdaniteľné časti základu dane?

  Kto nemá nárok na NČZD na daňovníka?

  Daňovník si môže uplatniť NČZD na manželku, ktorá:

  Aby si daňovník mohol uplatniť NČZD na manželku, môže manželka dosahovať príjmy?

  Čo sa nepočíta medzi príjmy manželky?

  Aby si daňovník mohol uplatniť daňový bonus:

  Znížiť základ dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (3. dôchodkový pilier) môže:

  Zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou si uplatní:

  Aké sú podmienky na získanie daňového bonusu na úroky?

  Redakcia

  Autor článku Redakcia

  Internetový denník Peniaze.sk momentálne patrí medzi najnavštevovanejšie ekonomické weby. Svojim užívateľom ponúka články z rôznych oblastí osobných financií, praktické rady, komentáre, užitočné kalkulačky, politické témy,... Ďalšie články autora.

  Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

  Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

  Páčil sa vám článok?

  +24
  ÁnoNie
  Vstúpiť do diskusie
  V diskusii je celkom 0 komentárov

  Toto ste už čítali?

  Daňová kontrola 2023 a 2024: Čo všetko sa kontroluje a ako ju úspešne zvládnuť?

  22. 11. 2023 | Barbora Magočová

  Daňová kontrola 2023 a 2024: Čo všetko sa kontroluje a ako ju úspešne zvládnuť?

  Ohlásenie daňovej kontroly býva zvyčajne veľmi stresujúce – a to aj pre tých, ktorí si na plnení svojich povinností voči správcovi dane dávajú záležať. Chyba sa totiž môže pritrafiť... celý článok

  Aké staré daňové dlhy možno ešte vymáhať?

  14. 9. 2023 | Barbora Magočová

  Aké staré daňové dlhy možno ešte vymáhať?

  Ozval sa vám správca dane a hrozí, že budete musieť vyrovnať podlžnosti, o ktorých ste ani nevedeli alebo ste na ne dávno zabudli? Ktoré staršie daňové povinnosti ešte musíte plniť?... celý článok

  Koľko ušetrí investor na daniach od 1. januára 2024?

  12. 9. 2023 | Daniel Výcha

  Koľko ušetrí investor na daniach od 1. januára 2024?

  Sporiace účty už dávno nie sú jedinou možnosťou, kam si môžete odkladať peniaze. Čoraz viac ľudí objavuje svet investovania, ktorý je dnes dostupnejší než kedykoľvek predtým. Keď si... celý článok

  Novela zákona o DPH: Čo by mala priniesť a kedy nadobudne platnosť?

  30. 8. 2023 | Marek Mittaš

  Novela zákona o DPH: Čo by mala priniesť a kedy nadobudne platnosť?

  Zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH bude podliehať doplneniu a zmenám. Ministerstvo financií spustilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely tohto zákona. V článku nájdete niektoré... celý článok

  Daň za psa: Na čo si dať pozor a kedy je šanca získať oslobodenie?

  15. 8. 2023 | Barbora Magočová

  Daň za psa: Na čo si dať pozor a kedy je šanca získať oslobodenie?

  S vlastníctvom psíka sa spájajú nemalé náklady. Okrem kŕmenia či povinných očkovaní treba myslieť aj na peňažné povinnosti voči obci. Aká je daň za psa v najväčších slovenských mestách?... celý článok