Čo musí obsahovať výpoveď

Lucie Mečířová | rubrika: Článok | 18. 6. 2020
Dostali ste v práci výpoveď alebo chcete so zamestnávateľom ukončiť pracovný pomer z vlastnej vôle? Prečítajte si, čo je dobré vedieť o výpovedi a čo by mala obsahovať.
Čo musí obsahovať výpoveď

Zdroj: Shutterstock

Možnosti, ako skončiť pracovný pomer, upravuje zákonník práce.

Ako zrušiť pracovný pomer?

Pracovný pomer je možné rozviazať hneď štyrmi spôsobmi:

  • výpoveďou
  • okamžitým skončením
  • zrušením v skúšobnej dobe
  • dohodou

Pracovný pomer potom skončí po uplynutí zjednanej doby alebo smrťou zamestnanca. V prípade cudzinca (alebo fyzickej osoby bez štátnej príslušnosti) končí pracovný pomer dňom, kedy končí jej pobyt na území Slovenska. Ak nedošlo ku skončeniu iným spôsobom. Pracovný pomer cudzinca končí aj v deň, keď získa právnu moc rozsudok, ktorý ukladá trest vyhostenia zo Slovenska.

Kto a ako môže dať výpoveď?

Ak podáva výpoveď zamestnanec, alebo chce pomer ukončiť dohodou so zamestnávateľom, nie je povinný udávať dôvod odchodu zo zamestnania. Výpoveď zo strany zamestnávateľa však musí byť odôvodnená vždy. Musí sa navyše jednať o niektorý z dôvodov, ktorý definuje zákonník práce. Spomenúť môžeme napríklad zrušenie zamestnávateľa, či jeho časti, alebo výpoveď pre závažné porušenie pracovných povinností. Dôvod výpovede sa nedá dodatočne zmeniť. Odôvodňovať sa nemusí zrušenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe.

Aké náležitosti musí obsahovať výpoveď?

Výpoveď, dohoda, okamžité skončenie, ale aj zrušenie pracovného pomeru v skušobnej dobe musí mať vždy písomnú podobu, inak sa k rozviazaniu neprihliada. Dokument musí byť doručený druhej strane. Výpoveď musí obsahovať identifikačné údaje oboch zmluvných strán, tzv. prejav vôle, teda, že dávate výpoveď z pracovného pomeru. V dokumente by mala byť aj viac priblížená pracovná zmluva, a to aspoň tým, kedy bola uzatvorená (dátum) a odkedy začína plynúť výpovedná lehota. Obsahovať musí aj dátum, ku ktorému sa výpoveď podáva a podpis.

Ak by pracovný pomer rozväzoval zamestnávateľ, vo výpovedi z pracovného pomeru sa uvádzajú dôvody, ktoré ho k tomu viedli. Vyhodiť vás môže len zo zákonných dôvodov.

Aká dlhá je výpovedná lehota?

Až na výnimky musí výpovedná lehota trvať najmenej dva mesiace. Môže sa predĺžiť písomnou zmluvou. V dohode o ukončení pracovného pomeru môže byť výpovedná lehota aj skrátená. Obe zmluvné strany sa môžu dohodnúť na tom, ku ktorému dátumu končí pracovný pomer. To môže vyhovovať zamestnancovi, ktorí sa ponáhľa do novej práce.

 

Dohoda o ukončení pracovného pomeru

Ako už z názvu vyplýva, tento spôsob výpovede sa využije, ak sa na skončení pracovného pomeru dohodnú obe zmluvné strany. Musí teda obsahovať podpis zamestnanca i zamestnávateľa. V dohode sa potom důvody odchodu zo zamestnania nemusia vůbec uvádzať.

Ak však s rozviazaním pracovného pomeru dohodou prišiel zamestnávateľ a vo výpovedi nie je uvedený dôvod, môže byť podpísanie takejto výpovedi pre vás nevýhodné. Ak máte byť prepustení kvôli pracovnému úrazu, chorobe z povolania alebo kvôli tzv. oranizačným dôvodom, trvajte na uvedení dôvodu do dohody. Pri uvedení týchto dôvodov máte totiž nárok na odstupné a na podporu v nezamestnanosti.

Neplatná výpoveď - čo robiť?

Zákon zakazuje zamestnávateľovi dať výpoveď zamestnancom, ktorí sú v okamihu výpovede v tzv. ochrannej doba. Jedná sa napríklad o prípady dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstvo, alebo ak zamestnanec poskytuje dlhodobú starostlivosť.

Ak máte podozrenie, že zamestnávateľ ukončil pracovný pomer neplatne, dodajte zamestnávateľovi oznámenie o neplatnosti výpovede osobne, prípadne pri zaslaní poštou žiadajte tzv. doručenku.

Pokiaľ sa obávate, že by vám zamestnávateľ mohol pri preberaní písomnosti robiť problémy, pozvite k preberaniu nezávislého svedka. Ďalej je nutné neplatosť rozviazania pracovného pomeru napadnúť na súde žalobou, a to najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa, kedy mal pracovný pomer skončiť.

Anketa

Máte obavy zo straty zamestnania vo vašom regióne?

Lucie Mečířová

 Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register