Vyhodili vás z práce? Ako od zamestnávateľa získať čo najviac peňazí

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 30. 8. 2018
Jednostranné skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je z pohľadu zamestnanca takmer vždy rozporuplné. Kedy uvažovať nad jeho neplatnosťou a čo robiť, aby ste ochránili svoje nároky?
Vyhodili vás z práce? Ako od zamestnávateľa získať čo najviac peňazí

Zdroj: Shutterstock

Kedy pomýšľať na neplatnosť skončenia pracovného pomeru

Ak s vami zamestnávateľ jednostranne ukončí pracovný pomer, mali by ste v prvom rade skontrolovať, či ukončenie splňuje všetky zákonom požadované náležitosti. Zákonník práce dovoľuje zamestnávateľovi jednostranne ukončiť pracovný pomer troma spôsobmi:

  • Výpoveďou
  • Okamžitým skončením
  • Skončením v skúšobnej dobe.

Výpoveďou môže zamestnávateľ rozviazať pracovný pomer len z tých dôvodov, ktoré sú vymedzené v ustanovení § 63 Zákonníka práce; ich bližšiu konkretizáciu nájdete aj v našich článkoch: Výpoveď dohodou? Nič také neexistuje, Nepracujete naplno? Hrozí vám výpoveď či Výpoveď z organizačných dôvodov býva často zneužívaná.

Dôvody pre okamžité skončenie pracovného pomeru nájdete v ustanovení § 68 Zákonníka práce; podrobne sme o nich písali v našom článku: Odniesla si v taške zvyšky od obeda, dostala hodinovú výpoveď. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo strany zamestnávateľa býva neplatné len veľmi výnimočne, jeho odvodnenie musí totiž zamestnávateľ uviesť len tehotnej žene, matke do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacej žene.

Z formálneho hľadiska treba na neplatnosť pomýšľať vždy, keď rozviazanie nie je urobené písomne; z materiálneho hľadiska zase vtedy, ak zamestnávateľ (s výnimkou už spomínaného skončenia v skúšobnej dobe) nedostatočne alebo nepriliehavo konkretizuje dôvody ukončenia pracovného pomeru.

Ak vás zamestnávateľ vyhodil neplatne, nestačí sa len súdiť

Pokiaľ všetko nasvedčuje, že s vami zamestnávateľ rozviazal pracovný pomer neprávom, treba sa pre zachovanie všetkých právnych nárokov brániť efektívne. Vaším prvým krokom by malo byť vyhotovenie písomného upozornenia, ktorým zamestnávateľovi oznámite, že trváte na tom, aby vás ďalej zamestnával. Oznámenie zamestnávateľovi odošlite tak, aby ste doručenie mohli bez problémov preukázať aj pred súdom. Ideálne je teda zaslanie formou doporučenej zásielky s tzv. doručenkou, na ktorej vám zamestnávateľ doručenie potvrdí.

Odporúčanie ohľadom doručenia vyššie uvedeného oznámenia zamestnávateľovi platí bez ohľadu na to, či s vami zamestnávateľ neplatne skončil pracovný pomer výpoveďou, okamžitým skončením alebo v skúšobnej dobe. Ak zamestnávateľovi oznámite, že aj po neplatnom rozviazaní pracovného pomeru z jeho strany trváte na ďalšom zamestnávaní, platí, že váš pracovný pomer nekončí.

Uvedené by neplatilo, len ak by súd rozhodol, že od zamestnávateľa nemožno spravodlivo požadovať, aby vás ďalej zamestnával. Odo dňa, kedy oznámite zamestnávateľovi, že trváte na ďalšom zamestnávaní, až do času, kedy vám zamestnávateľ umožní pokračovať v práci (príp. kedy súd rozhodne o skončení pracovného pomeru), máte právo na náhradu mzdy v sume vášho priemerného zárobku.

Náhrada mzdy môže byť priznaná až za 36 mesiacov. Pokiaľ by sa však náhrada mzdy mala poskytnúť za dobu, ktorá presahuje 12 mesiacov, môže zamestnávateľ súd požiadať, aby sa náhrada mzdy za čas presahujúci 12 mesiacov primerane znížila alebo aby nebola priznaná vôbec; súd rozhodne podľa okolností prípadu (napr. bude podstatné, či ste získali zárobok u iného zamestnávateľa apod.).

Po doručení oznámenia nezabudnite podať na súd žalobu o určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru. Žaloba musí byť súdu doručená najneskôr pred uplynutím lehoty dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť. Zároveň je treba počítať aj s tým, že zamestnávateľ vám náhradu mzdy nevyplatí dobrovoľne a aj túto budete musieť vymôcť súdne.

Na čo máte nárok, ak na ďalšom zamestnávaní netrváte

Pokiaľ ste zamestnávateľovi oznámenie o trvaní na ďalšom zamestnávaní nezaslali (a zároveň ste sa s ním nedohodli inak), bude sa mať v prípade neplatného skončenia pracovného pomeru za to, že váš pracovný pomer skončil dohodou. Zákon zároveň upresňuje, že v prípade neplatnej výpovede skončí pracovný pomer ku dňu uplynutiu výpovednej doby; ak bol pracovný pomer ukončený neplatne okamžite alebo v skúšobnej dobe, končí dňom, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

Nárok na náhradu mzdy v sume vášho priemerného zárobku v týchto prípadoch náleží v prípade neplatnej výpovede do uplynutia výpovednej doby a v prípade neplatného okamžitého skončenia alebo skončenia v skúšobnej dobe za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Čo ak sa necháte prinútiť k podpisu neplatnej dohody o skončení pracovného pomeru

Neplatnosť dohody o rozviazaní pracovného pomeru prichádza do úvahy napríklad vtedy, ak ste boli k jej podpisu donútení pod nedovoleným nátlakom, prípadne ak vás zamestnávateľ pri jej uzatváraní uviedol do omylu. Pri posudzovaní nároku na náhradu ušlej mzdy sa pri neplatnosti dohody postupuje obdobne, ako pri neplatnej výpovedi. Aj v tomto prípade teda treba zamestnávateľovi oznámiť, že trváte na ďalšom zamestnávaní a podať žalobu na neplatnosť rozviazania pracovného pomeru.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce