dedičské konanie

Nemáte na poplatky v dedičskom konaní. Čo vás čaká a čo s tým môžete robiť?

Článok | Barbora Magočová | 14. 12. 2023

+1

Poplatky spojené s konaním o dedičstve spravidla nepredstavujú zanedbateľné sumy, s ktorými sa ľahko lúči. Dediči na ich úhradu často nemajú dosť prostriedkov a stresujú sa, že kvôli tomu o dedičstvo prídu. Môže sa to však v skutočnosti naozaj stať? Ako treba postupovať, ak momentálne dedičské poplatky nedokážete uhradiť?

Nové poplatky za dedičské konanie: Koľko zaplatíte v roku 2023?

Článok | Barbora Magočová | 16. 3. 2023

+20

Dedenie sa bez účasti notára nezaobíde. Jeho odmena za výkon funkcie súdneho komisára v dedičskom konaní však nie je jediným plnením, ktoré vám profit zo získaného dedičstva zníži. Ktoré úkony notára či súdu súvisiace s dedičským konaním sú vlastne spoplatnené? A koľko vás vysporiadanie dedičstva môže stáť?

Dedenie po manželovi: Ako sa v dedičskom konaní zohľadní BSM?

Článok | Barbora Magočová | 16. 2. 2023

+3

Ak mal poručiteľ v čase smrti aj majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (tzv. BSM), vyžaduje sa pred rozhodnutím o dedičstve ešte jeho vysporiadanie. Aké sú spôsoby vysporiadania BSM v dedičskom konaní? Aké postavenie má pri dedení pozostalý manžel? Existuje aj prípad, kedy je z dedenia vylúčený?

Pripravujete závet? Poradíme vám, či musí byť spísaný notárom

Článok | Barbora Magočová | 18. 5. 2022

+6

Našli ste list, v ktorom váš predok prejavuje vôľu, aby sa po jeho smrti stal jeho majetok vlastníctvom určitej osoby? Môže mať takáto písomnosť povahu testamentu? Poradíme, aké dokumenty spĺňajú podmienky platnej poslednej vôle; zároveň dávame odpoveď aj na otázku, aké odchýlky od zaužívanej podoby závetov súdy už nepovažujú za súladné s právom.

Odmietnutie dedičstva. Kedy sa oplatí a kedy je nemožné?

Článok | Barbora Magočová | 9. 3. 2022

+8

Dedenie neprináša len peniaze. Dosť často znamená aj starosti. Začínajúc stretnutiami s notárom, pokračujúc nezhodami s ostatnými dedičmi a v súčasnej dobe čoraz častejšie aj platenie dlhov zosnulého. Kedy a ako možné v takomto prípade dedičstvo odmietnuť?

Ako dosiahnuť zrušenie darovacej zmluvy?

Článok | Barbora Magočová | 22. 9. 2021

+3

Záujem na vrátení daru môže mať darca aj obdarovaný. Aké skutočnosti zakladajú vznik práva na zrušenie darovania a čo treba podniknúť, aby k nemu došlo?

Na čo všetko si dať pozor, keď spisujete závet?

Článok | Roland Regely | 3. 7. 2019

+5

Podľa slovenského právneho poriadku je dedenie možné zo zákona, zo závetu, alebo taktiež z obidvoch prípadov. Ak si chcete byť istí, že bude v plnej miere akceptovaná vaša posledná vôľa, najlepším spôsobom je spísanie závetu.

Darovanie nehnuteľnosti – všetko, čo potrebujete vedieť

Článok | Roland Regely | 29. 11. 2016

+27

Darovacia zmluva často predchádza sporom o dedičstvo a šetrí aj peniaze. Ako to ale spraviť tak, aby boli uspokojení všetcí účastníci a zároveň sa vyhnúť problémom?

5 vecí, ktoré by ste mali vedieť v súvislosti s dedením

Článok | Barbora Magočová | 8. 11. 2016

+20

Rozdeľovanie majetku po zosnulom je v mnohých rodinách veľmi citlivá téma. Problémy však vznikajú najmä vtedy, keď dedičia nemajú dostatok informácií. Čítajte, čo treba vedieť, aby ste na dedičstve zbytočne neprerobili.

Nedoplatok u správcu bytového domu

Článok | Lenka Šenkýřová | 1. 8. 2013

0

Ak nemáte jasno vo svojich daniach, či sa chcete poradiť v oblasti práva a či investovania, neváhajte sa opýtať. Radi vám poradíme!

Môže exekútor siahnuť na manželov majetok?

Článok | Miroslava Hrášková | 11. 6. 2012

0

Ak nemáte jasno vo svojich daniach, či sa chcete poradiť v oblasti práva, investovania a či financovania bývania, neváhajte sa opýtať. Radi vám poradíme!

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky