Poškodili, alebo vykradli vám auto na parkovisku? Vieme, čo robiť ako prvé

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 22. 2. 2022
Vraciate sa k zaparkovanému autu a už z diaľky vidíte, že s ním nie je niečo v poriadku. Auto je poškodené, prípadne má rozbité sklo, obsah interiéru očividne vykradnutý. Pritom ste auto nenechali kdesi pri lesnej ceste, ale v garáži, alebo parkovisku. Prípadne aj platili parkovné. Preto sa naučte, ako riešiť škody na vozidle spôsobené na parkoviskách či vo verejných garážach.
Poškodili, alebo vykradli vám auto na parkovisku? Vieme, čo robiť ako prvé

Zdroj: Shutterstock

Prevádzkovateľ parkoviska za škodu zvyčajne nezodpovedá, u garáží je to naopak 

Za škodu, ktorá vznikla na motorovom vozidle v dobe jeho umiestnenia na parkovacej ploche, zodpovedá prevádzkovateľ parkoviska len za určitých podmienok. Podľa zákona od neho možno žiadať náhradu len vtedy, ak má parkovací priestor povahu garáží či iných podnikov podobného druhu. Judikatúra upresnila, že za škodu budú zodpovedať napr. prevádzkovatelia podzemných garáží pod hotelmi či obchodnými domami (rozhodnutie Okresného súdu Galanta, sp.zn. 25C/73/2009). Podnikmi podobného druhu treba podľa rozhodovacej činnosti súdov rozumieť prevádzkovateľov, ktorí poskytujú dočasnú možnosť prístrešia alebo umiestnenia dopravného prostriedku typu strážených parkovísk; prevádzkovatelia nestrážených parkovacích plôch naopak za škodu na zaparkovanom vozidle zodpovedať nebudú. 

Zodpovednosti za škodu sa prevádzkovatelia nemôžu zbaviť jednostranným vyhlásením ani dohodou; písomné upozornenie typu: „Prevádzkovateľ garáže nezodpovedá za škodu vzniknutú na zaparkovanom vozidle“ teda nebude mať žiadne právne účinky. Prevádzkovatelia sa môžu zodpovednosti zbaviť, ak preukážu, že by ku škode došlo aj inak (napr. ak dôjde k poškodeniu na vozidle kvôli jeho skrytej vade).

 S prevádzkovateľom riešte škodu bezodkladne, inak nárok zanikne 

Okrem škody na automobile zodpovedajú prevádzkovatelia garáží a podnikov podobného druhu aj za škodu, ktorá vznikne na príslušenstve vozidla. Týmto sa rozumejú veci, ktoré patria vlastníkovi vozidla a sú ním určené na to, aby sa spolu s automobilom trvale užívali. Typicky pôjde napríklad o autorádio, rezervné pneumatiky, poťahy sedadiel v aute apod. (rozsudok Najvyššieho súdu SSR, sp.zn. 4 Cz 46/1983). Nehradí sa naopak škoda na veciach, ktoré s užívaním auta nesúvisia a boli v ňom len odložené (notebooky, rôzne cennosti, batohy apod.).

Poškodenie vozidla alebo jeho príslušenstva treba u prevádzkovateľa garáže či obdobného podniku uplatniť bez zbytočného odkladu – najlepšie teda ihneď po jeho zistení. Právo na náhradu škody voči prevádzkovateľovi vám zanikne, ak ju neuplatníte najneskôr do 15. dňa po dni, v ktorom ste sa o škode dozvedeli.

Anketa

Poškodili vám už auto na parkovisku?

Čo robiť, ak ku škode došlo počas parkovania na nestrážených parkoviskách 

V prípade poškodenia automobilu na nestráženom parkovisku treba v prvom rade hľadať vinníka. Ak osobu škodcu nedokážete zistiť alebo vám tento nechce poskytnúť súčinnosť potrebnú k vyriešeniu škodovej udalosti, zavolajte políciu. Ďalší postup bude závisieť od toho, ako škoda nastala. 

1) Škoda na vozidle spôsobená jeho vykradnutím, vandalizmom, prípadne neúmyselným konaním

Náhradu škody treba žiadať od vinníka. Toto je samozrejme možné len vtedy, ak bude osoba zodpovedná za škodu identifikovaná. V prípade, že bude poškodenie vášho automobilu riešené ako trestný čin (napr. ako krádež alebo poškodzovanie cudzej veci), nezabudnite si uplatniť nárok na náhradu škody spolu s odôvodnením jej výšky už v trestnom konaní, a to najneskôr do skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania. Riešenie náhrady škody v trestnom konaní je rýchlejšie aj lacnejšie, než jej následné uplatňovanie v klasickom súdnom konaní o zaplatenie peňažnej sumy. Ak máte vozidlo poistené aj pre prípad vandalizmu či vzniku inej neočakávanej škodovej udalosti, môžete sa samozrejme obrátiť na poisťovňu. Povinné zmluvné poistenie však riziká tohto typu nepokrýva. 

2) K poškodeniu zaparkovaného vozidla došlov dôsledku nárazu spôsobeného iným autom

 Opäť záleží na tom, či poznáte totožnosť škodcu. Ideálny stav je, ak sa vinník k spôsobeniu škody prizná a dokážete sa na riešení dohodnúť k obojstrannej spokojnosti.

a) ak sa škodcu nepodarí nájsť, budete musieť niesť náklady na odstránenie škody na vozidle z vlastného vrecka. V prípade, že máte dobrovoľne uzatvorenú zmluvu o havarijnom poistení, môžete sa obrátiť na poisťovňu a požiadať, aby náklady na odstránenie škody preplatila.

 b) ak totožnosť škodcu zistíte, bude váš ďalší postup závisieť na tom, aký zaujme k riešeniu škody postoj. Pokiaľ vám odmietne poskytnúť súčinnosť, nezostane vám nič iné, len privolať políciu. Takzvané „ťukance“ či iné kolízie na parkovisku sa musia polícii nahlasovať, ak spĺňajú podmienky dopravnej nehody – touto sa stávajú, ak na vozidle vznikne škoda prevyšujúca 1,5-násobok tzv. väčšej škody podľa Trestného zákona (aktuálne ide o čiastku 3 990 EUR)

Dopravnou nehodou však môže byť aj udalosť s nižšou výškou spôsobenej škody – postačuje, ak sa účastníci nedohodnú na jej zavinení (inými slovami v podstate stačí, ak s vami škodca odmietne spolupracovať), prípadne ak vinník po spôsobení škody bezodkladne nezastaví vozidlo a z miesta nehody odíde. Nezabudnite tiež spísať správu o nehode – použite formulár, ktorý dáva k dispozícii poisťovňa v súvislosti s uzatvorením zmluvy o povinnom zmluvnom poistení. Škoda by sa mala doriešiť z povinného zmluvného poistenia škodcu.                 

Ako postupovať, keď vinník nemá platne uzatvorené PZP 

Ak sa ukáže, že vodič, ktorý poškodil váš zaparkovaný automobil v dôsledku nesprávneho vedenia svojho vozidla, jazdí bez povinnej poistky, nemusíte zúfať. Nárok na náhradu škody v takom prípade dorieši Slovenská kancelária poisťovateľov, ktorá vyplatí odškodnenie z garančného fondu a namiesto vás sa bude následne hojiť na vinníkovi.

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Finance.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register