Prihláška do materskej školy v roku 2024: čo naozaj pomôže, ak dieťa nevezmú?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 14. 3. 2024
Potrebujete, aby vám dieťatko prijali do škôlky, lebo musíte pracovať? Väčšina slovenských miest a obcí však nedokáže vyhovieť všetkých žiadostiam o umiestnenie detí do materských škôl. Ktoré podmienky treba splniť, aby ste miesto v škôlke získali? A o akú peňažnú dávku možno žiadať, ak dieťa do MŠ nebude prijaté?
Prihláška do materskej školy v roku 2024: čo naozaj pomôže, ak dieťa nevezmú?

Zdroj: Shutterstock

Kedy sa podáva prihláška do škôlky a čo k nej treba doložiť? 

Materské školy môžu prijímať deti od troch rokov veku. Len výnimočne sa pripúšťa, aby v nich boli umiestnené aj dvojročné deti. Ďalšie podmienky pre prijatie určujú riaditelia materských škôl po dohode so zriaďovateľom; musia byť dostupné na verejne prístupnom mieste alebo na webovej stránke škôlky.  

Riaditeľ určuje aj miestotermín podania prihlášky do materskej školy. Oficiálne sa označuje ako „žiadosť o prijatie dieťaťana predprimárne vzdelávanie“ a podáva sa v dobe od 1. do 31. mája. 

Adresátom prihlášky je riaditeľ škôlky. Musíte k nej pripojiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast (vrátane údajov o povinnom očkovaní). Ak máte dieťatko so zdravotným znevýhodnením, prikladáte tiež vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie (CPP) a špeciálne odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade dieťaťa s nadaním sa dokladá vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie. Prihlášku je možné doručiť aj do elektronickej schránky materskej školy. 

Ako prebieha rozhodovanie o prijatí dieťaťa do MŠ? 

O prijatí či neprijatí dieťaťa do škôlky rozhodne riaditeľ školy do 30. júna predchádzajúceho školskému roku, v ktorom má dieťa do škôlky nastúpiť. Ak nie je prijaté kvôli nedostatku kapacity, musí byť tento dôvod v rozhodnutí výslovne uvedený.

Pokiaľ dieťa s právom na prijatie na predprimárne vzdelávanie následne nie je prijaté ani do cirkevnej či súkromnej materskej školy so sídlom v obci jeho trvalého pobytu, mala by obec vykonať potrebné úkony, aby bolo umiestnené do akejkoľvek škôlky v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie má na školský rok 2024/2025 dieťa, ktoré dovŕši 4 roky veku do 31. augusta 2024. 

V prípade, že vám obec nedokáže z kapacitných dôvodov vyhovieť, mala by vám do 10. júla oznámiť názov škôlky v inej obci/meste, ktorá dieťa príjme. O prijatie do uvedenej materskej školy môžete následne požiadať do 20. júla. 

V súvislosti s obmedzenými kapacitami škôlok treba uviesť, že najvyšší počet detí v triede MŠ je aktuálne stanovený nasledovne:

- 18 detí pre triedu s deťmi vo veku 2 až 3 roky,

- 20 detí pre triedu s deťmi vo veku 3 až 4 roky,

- 21 detí pre triedu s deťmi vo veku 4 až 5 rokov,

- 22 detí pre triedu s deťmi vo veku 5 až 6 rokov,

- 21 detí pre triedu s deťmi vo veku 2 až 6 rokov. 

Uvedený počet detí možno po splnení osobitných (napr. hygienických) noriem navýšiť ešte o 3 deti, a to v prípade:

- zmeny trvalého pobytu dieťaťa,

- pokračovania plnenia predprimárneho vzdelávania v MŠ,

- zvýšeného záujmu zákonných zástupcov detí o vzdelávanie v MŠ. 

Prednostne sa do MŠ prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Ide o deti, ktoré dosiahli 5 rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku na základnej škole. 

Dodajme, že ak to kapacitné dôvody dovolia, možno dieťatko prijať do škôlky aj v priebehu školského roka. 

Ako sa proti rozhodnutiu riaditeľa o neprijatí dieťaťa brániť? 

Proti rozhodnutiu o neprijatí vášho dieťatka do škôlky možno podať odvolanie. Pri jeho podaní môžete využiť inštrukcie, ktoré by vám mali byť dané v poučení nachádzajúcom sa v závere rozhodnutia. Všeobecne platí, že lehota pre podanie odvolania je 15 dní odo dňa, v ktorom vám bolo rozhodnutie oznámené a podáva sa riaditeľovi školy, ktorý ho predloží na posúdenie zriaďovateľovi.

Ak dieťa nie je prijaté do škôlky za kapacitných dôvodov, je šanca na úspech odvolania zväčša nízka. Môžete v ňom argumentovať napríklad nesprávnym vyhodnotením splnenia podmienok, ktoré boli určené pre prijatie do MŠ. Spravidla sa ale viac oplatí čakať, či sa neuvoľní miesto v škôlke v prvých mesiacoch školského roka. 

Neprijatie dieťaťa do škôlky môže kompenzovať predĺžený rodičovský príspevok 

Koncom mája minulého roka nadobudla účinnosť právna úprava uľahčujúca život práve rodičom, ktorým sa nepodarilo získať škôlku z kapacitných dôvodov. Zvýšené náklady na zabezpečovanie starostlivosti o dieťa im má kompenzovať tzv. predĺžený rodičovský príspevok

Tento sa poskytuje, ak zabezpečujete riadnu starostlivosť o dieťado 6 rokov veku, najdlhšie však do začiatku školského roka, v ktorom dieťa začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie. Zjednodušene teda možno povedať, že ho možno získať na dieťa, ktoré má 3 až 5 rokov. Za riadnu starostlivosť sa považuje aj jej zabezpečenie prostredníctvom inej plnoletej fyzickej osoby alebo právnickej osoby. 

Pre získanie príspevku musíte úradu práce predložiť rozhodnutie štátnej materskej školypríslušnej podľa trvalého pobytu dieťaťa o jeho neprijatí na predprimárne vzdelávanie. Štátnou materskou školou je buď škôlka zriadená orgánom miestnej štátnej správy v školstve alebo samosprávou.

Rozhodnutie o neprijatí nesmie byť staršie ako 12 mesiacov - neprijatie sa teda preukazuje v každom školskom roku. Ak bývate v obci, kde je materských škôl viac, môžete spádovú škôlku zistiť zo všeobecne záväzného nariadenia (VZN) obce/mesta (názov VZN môže znieť napr. všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a pod.). VZN nájdete na webových stránkach samosprávy. Menšie dediny môžu mať uzatvorenú dohodu o spádovej škole s väčšími obcami. 

Rodičovský príspevok sa momentálne poskytuje v základnej výške:

a) 345,20 Eur mesačne, ak ste na dieťa nepoberali materské,
b) 473,30 Eur mesačne, ak vám pred vznikom nároku na rodičovský príspevok bolo vyplácané z dôvodu starostlivosti o dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte EÚ.

Anketa

Budete dávať tento rok dieťa do škôlky?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement

Daňové priznanie v predĺženom termine online

Kompletné daňové priznanie online za 15 minút a 19,90 eur. Pre našich čitateľov exkluzívna zľava 10%.

DníHodínMinútSekúnd
Nechcem sa stresovaťZľavový kód: PENIAZE10

Ak chcete riešiť dane po starom, máme pre vás inteligentné formuláre.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Deti mali v darovanom dome bývať, chcú ho však predať. Môžete žiadať dar späť?

9. 4. 2024 | Barbora Magočová

Deti mali v darovanom dome bývať, chcú ho však predať. Môžete žiadať dar späť?

Mladí ľudia sa kvôli vysokým cenám nehnuteľností dostávajú k vlastnému bývaniu čoraz ťažšie. Často preto pomôžu rodičia či starí rodičia, ktorí im darujú dom alebo pozemok vhodný na... celý článok

Ako vysporiadať spoluvlastníctvo, ak je spoluvlastník pozemku neznámy?

8. 4. 2024 | Barbora Magočová

Ako vysporiadať spoluvlastníctvo, ak je spoluvlastník pozemku neznámy?

Vlastníte spoluvlastnícky podiel k pozemku so spolumajiteľmi, ktorí nie sú v liste vlastníctva označení dostatočnými identifikačnými údajmi? Môže ísť o viacero typov spoluvlastníkov... celý článok

Porušenie liečebného režimu na PN: čo hrozí v roku 2024?

22. 3. 2024 | Barbora Magočová

Porušenie liečebného režimu na PN: čo hrozí v roku 2024?

Pracovná neschopnosť nemusí vzniknúť len kvôli chorobe, ktorá vám nedovolí vstať z postele. Jej príčinou bývajú aj také zdravotné problémy, ktoré si pokoj na lôžku nevyžadujú. Práve... celý článok

Verejná cesta je na súkromnom pozemku. Môže vlastník zakazovať jej užívanie?

19. 3. 2024 | Barbora Magočová | 1 komentár

Verejná cesta je na súkromnom pozemku. Môže vlastník zakazovať jej užívanie?

Patrí vám neohradený pozemok, na ktorom sa nachádza cesta? Alebo ste to naopak vy, kto má prístup k svojej nehnuteľnosti len cez parcelu iného vlastníka? Ak je cudzí pozemok užívaný... celý článok

Poponáhľajte sa: Cestovný pas bude od apríla drahší

11. 3. 2024 | Daniel Výcha

Poponáhľajte sa: Cestovný pas bude od apríla drahší

Ak plánujete tento rok cestovať do krajín, kde je cestovný pas potrebný, a zatiaľ ho nemáte platný, neodkladajte jeho vybavovanie. Od apríla sa totiž cena za bežné vystavenie do 30... celý článok