Pozor na suveníry. Môžu vás ohroziť. Na čo si dať pozor v jednotlivých krajinách?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 10. 7. 2023
Leto je spojené so zvýšeným záujmom o rôzne suveníry; ťažko odolávame aj ponuke oblečenia či iných výrobkov, ktoré často dostať v zahraničí lacnejšie. Aj na dovolenke však treba nákup dobre zvážiť. Pri ktorých tovaroch by ste sa mali mať v jednotlivých európskych štátoch na pozore?
Pozor na suveníry. Môžu vás ohroziť. Na čo si dať pozor v jednotlivých krajinách?

Zdroj: Shutterstock

O rizikových výrobkoch máme prehľad vďaka RAPEX a RASFF 

Informácie o nebezpečných tovaroch na európskom trhu možno získať zo systémov RASFF (určeného pre segment potravín a krmív) a RAPEX (pokrývajúceho iné výrobky). Oba systémy sú určené pre rýchle varovanie spotrebiteľov v členských štátoch EÚ, ktorí sa vďaka nim môžu vyhnúť zdraviu škodlivým nákupom. Z každoročne vypracovávanej správy RAPEX a RASFF možno navyše získať dobrú predstavu o tom, ktoré tovary boli označené ako rizikové najčastejšie. 

V roku 2022 boli z hľadiska možnosti poškodenia zdravia v celej EÚ najproblematickejšími hračky (23 % všetkých hlásení do systému RAPEX); nasledovali motorové vozidlá (16 %) a kozmetika (10 %). Najčastejším nedostatkom hlásených tovarov bolo chemické riziko (35 %) spočívajúce v nadlimitnom množstve nežiadúcich látok. Až polovica notifikovaných nebezpečných produktov bola vyrobená v Číne (vrátane Hong Kongu). 

Jednotlivé európske štáty ale celkovú štatistiku nekopírujú. V niektorých krajinách sa problémy týkajú najmä chemických produktov, v iných naopak výrazne vedú hlásenia o nebezpečnosti oblečenia. Zo Slovenska bolo do systému RAPEX v minulom roku prijatých 43 notifikácií. Najviac sa týkali šperkov vrátane bižutérie (63 %), hračiek (14 %) a kozmetiky (7 %), pričom v hláseniach výrazne dominovalo chemické riziko (70 %). 

Rakúsko 

V Rakúsku sa najčastejšie ohlasovali nebezpečné hračky (62 %). Nasledovali motorové vozidlá (11 %) a výrobky určené pre starostlivosť o menšie deti a detské vybavenie (7 %). Najväčšmi hrozilo riziko udusenia (55 %). 

Belgicko 

Najproblematickejšie boli podľa notifikácií odevy, textílie a módne doplnky (37 %), pyrotechnika (20 %) a motorové vozidlá (12 %). Prevažovala hrozba zranení (43 %). 

Bulharsko 

Najviac notifikácii sa zaznamenalo ohľadom chemických výrobkov (39 %), motorových vozidiel (18 %) a výrobkov určených pre starostlivosť o menšie deti a detského vybavenia (15 %). Hrozilo najmä chemické riziko (36 %). 

Chorvátsko 

V obľúbenej dovolenkovej destinácii mnohých Slovákov sa v uplynulom roku hlásili hlavne nebezpečné hračky (45 %), elektrické spotrebiče a vybavenie (9 %) a výrobky určené pre starostlivosť o menšie deti a detské vybavenie (9 %). Dominovalo riziko udusenia (48 %). 

Cyprus 

Problematické boli hlavne odevy, textílie a módne doplnky (42 % hlásení), hračky (30 %) a výrobky určené pre starostlivosť o menšie deti a detské vybavenie (12 %). Prevažovalo chemické riziko (38 %). 

Česko 

V susednej Českej republike žiaden druh výrobkov v hláseniach výrazne nevyčnieval. Najčastejšie bola ohlásená problematická kozmetika (13 %), výrobky pre voľný čas a športové vybavenie (6 %) a ochranné výrobky (6 %). Najviac sa identifikovalo chemické riziko (47 %). 

Dánsko 

Štatistiku notifikácii suverénne ovládla pyrotechnika (89 %). S veľkým odstupom nasledovali výrobky určené pre starostlivosť o menšie deti a detské vybavenie (6 %) a osvetlenie (6 %). Zaujímavé je, že výsledky uvedené vo výročnej správe k Dánsku presahujú 100 % hlásení; k výpočtu sa stručne uvádza, že percentá sa vzťahujú k celkovému počtu notifikácií, pričom jedna notifikácia môže zahŕňať viac než jednu hrozbu. Najväčšmi hrozilo riziko popálenia (42 %). 

Estónsko 

Až polovicu hlásení tvorili nebezpečné hračky (50 %), druhé v poradí boli elektrické spotrebiče a vybavenie (38 %)  nasledované ochrannými prostriedkami (13 %). Pre výpočet podielu z celkového počtu hlásení platí to, čo je uvedené pri Dánsku. Prevažovala hrozba udusenia (27 %). 

Fínsko 

Najviac notifikácií sa týkalo hračiek (30 %), odevov, textílií a módnych doplnkov (11 %) a ochranných prostriedkov (10 %). Dominovalo chemické riziko (36 %). 

Francúzsko 

Najviac rizík sa našlo v segmente motorových vozidiel (35 %), hračiek (16 %) a chemických výrobkov (10 %). Hrozili najmä zranenia (30 %). 

Nemecko 

Aj v Nemecku sa hrozby spájali predovšetkým s motorovými vozidlami (49 %). Ďalšími problematickými druhmi tovarov boli šperky (20 %) a elektrické spotrebiče a vybavenie (5 %). Najpočetnejšie hlásenia sa opäť týkali rizika poranení (40 %). 

Grécko 

V Grécku pozor na šperky (vrátane bižutérie), ohľadom ktorých bolo v minulom roku zaznamenaných 43 % notifikácií. Nasledovali odevy, textílie a módne doplnky (14 %) a elektrické spotrebiče a vybavenie (14 %). Výrazne prevažovalo chemické riziko (86 %). 

Maďarsko 

Notifikované boli hlavne závadné hračky (29%), elektrické spotrebiče a vybavenie (25 %) a svetelné reťaze (18 %); rizikové tovary sa najčastejšie spájali s možnosťou popálenín (18 %) a udusenia (18 %). 

Island 

Najviac sa ohlasovali závadné ochranné prostriedky (40 %), výrobky určené pre starostlivosť o menšie deti a detské vybavenie (30 %) a hračky (20 %). Hrozili najmä zranenia (45 %). 

Írsko 

Z hľadiska počtu hlásení boli v uplynulom roku najproblematickejším tovarom chemické výrobky (43 %), kozmetika (14 %) a hračky (13 %). V súlade s uvedeným prevažovalo chemické riziko (45 %). 

Taliansko 

Na dovolenke v Taliansku buďte obozretní pri nákupe kozmetiky, ktorej sa v roku 2022 týkalo 37 % notifikácií. Problémové boli tiež odevy, textílie a módne doplnky (25 %) a hračky (16 %). Najviac sa hlásilo chemické riziko (71 %). 

Lotyšsko 

Hlásenia sa týkali najmä hračiek (19 %), chemických produktov (15 %) a elektrických spotrebičov a vybavenia (15 %). Dominovalo riziko zásahu elektrickým prúdom (22 %). 

Litva 

Ohlasovala sa hlavne nebezpečná kozmetika (34 %), hračky (26 %) a odevy, textílie a módne doplnky (11 %). Prevažovalo chemické riziko (49 %). 

Luxembursko 

Najviac rizík sa spájalo s hračkami (45 %), nábytkom (11 %) a svetelnými reťazami (6 %). Najčastejším bolo riziko udusenia (22 %). 

Malta 

Na Malte si dávajte obzvlášť pozor na hračky (84 %). Najpočetnejšie notifikovaným bolo chemické riziko (28 %). 

Nórsko 

Najviac nedostatkov sa hlásilo u elektrických spotrebičov a vybavenia (30 %), hračiek (20 %) a dekoratívnych predmetov (16 %). Zaujímavosťou je, že ako v jednej z mála krajín tu bolo najčastejšie identifikované enviromentálne riziko (44 %). 

Poľsko 

Aj v Poľsku prevažovali problematické hračky (60 %). Nasledovali elektrické spotrebiče a vybavenie (11 %) a stroje (7 %). Najpočetnejšie hlásenia súviseli s chemickým rizikom (26 %). 

Portugalsko 

V Portugalsku sa všetky notifikácie týkali výlučne motorových vozidiel a s nimi spojeným rizikom zranení (83 %). 

Rumunsko 

Obzvlášť pozor na nákup odevov a módnych doplnkov (91 %), najviac hláseným bolo riziko poranení (30 %). 

Slovinsko 

Najproblematickejšími sa stali stroje (31 % hlásení), ochranné prostriedky (31 %) a výrobky určené pre starostlivosť o menšie deti a detské vybavenie (23 %). Opäť prevláda hrozba poranení (57 %). 

Španielsko 

Oznamovali sa najmä hračky (36 %), výrobky určené pre starostlivosť o menšie deti a detské vybavenie (18 %) a kozmetika (18 %). Hrozilo hlavne udusenie (46 %). 

Švédsko 

Veľmi výrazne bola v hláseniach zastúpená kozmetika (56 %); menší podiel sa týkal hračiek (17 %) a elektrických spotrebičov a vybavenia (10 %). Aj tu prevážilo chemické riziko (71 %). 

Holandsko 

Riziká sa týkali najviac hračiek (24 %), výrobkov určených pre starostlivosť o menšie deti a detského vybavenia (18 %) a elektrických spotrebičov a vybavenia (18 %). Najčastejšie bolo riziko udusenia (21 %).

 Segment potravín a krmív

 Pri potravinách spomeňme aspoň 3 najčastejšie nahlásené problémy na celom sledovanom území:

  • 1) zvyšky pesticídov v ovocí a zelenine pochádzajúcich z Turecka,
  • 2) salmonella v hydinovom mäse a mäsových výrobkoch z hydiny z Poľska,
  • 3) nežiadúce zloženie materiálov (uvoľňujúce škodlivé chemické látky pri kontakte s jedlom) pochádzajúcich z Číny.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

cestovanie, dovolenka, suveníry

Toto ste už čítali?

Od štátu môžete získať až 19 000 eur na renováciu vášho domu: Aké podmienky musíte splniť?

25. 9. 2023 | Marek Mittaš

Od štátu môžete získať až 19 000 eur na renováciu vášho domu: Aké podmienky musíte splniť?

Na začiatku septembra 2023 bola spustená štvrtá výzva v rámci Plánu obnovy rodinných domov. Tentokrát bol vyčlenený rozpočet vo výške 190 miliónov eur pre 10 000 záujemcov. Žiadateľ... celý článok

Ste spoluvlastníkom veci, ktorú neužívate? Kedy môžete žiadať kompenzáciu?

19. 9. 2023 | Barbora Magočová

Ste spoluvlastníkom veci, ktorú neužívate? Kedy môžete žiadať kompenzáciu?

Ak sa podieloví spoluvlastníci nedokážu ohľadom spoločnej veci dohodnúť, vždy na tom niektorý z nich tratí. Za akých podmienok si môžete nárokovať peňažnú náhradu, ak zo spoločnej veci... celý článok

Nákladné elektrobicykle zmenia pravidlá logistiky a mestá k lepšiemu

27. 8. 2023 | Redakcia

Nákladné elektrobicykle zmenia pravidlá logistiky a mestá k lepšiemu

V Nemecku stúpli predaje nákladných elektrobicyklov na viac ako 200 tisíc kusov za rok. Břetislav Hanzel z firmy Cargo Bike Daddy zameranej na predaj a požičiavanie nákladných elektrobicyklov... celý článok

Pozor na potraviny. Čo by ste mali sledovať, aby ste sa nenechali oklamať?

25. 8. 2023 | Barbora Magočová

Pozor na potraviny. Čo by ste mali sledovať, aby ste sa nenechali oklamať?

Prevádzky ponúkajúce potraviny či hotové jedlá musia plniť množstvo rôznych povinností. Prakticky všetky sú stanovené práve kvôli tomu, aby ste takpovediac nekúpili „mačku vo vreci“.... celý článok

Je lepšie požičať si od rodiny, alebo od finančnej inštitúcie?

23. 8. 2023 | Redakcia

Je lepšie požičať si od rodiny, alebo od finančnej inštitúcie?

Pokazené auto, chladnička alebo akútna rekonštrukcia kúpeľne? Nečakané situácie, ktoré si žiadajú väčšie investície. Čo robiť, keď momentálne nemáte dostatok voľných financií? Jedným... celý článok